Förbättring & utveckling

Digitalisering och samverkan fungerar bra

Publicerad 26 oktober 2022
Text: Adrianna Pavlica Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Många sjuksköterskor ser inte någon positiv utveckling – men det finns ljusglimtar. Bland annat lyfts digitaliseringen och möjlighet att få betald specialistutbildning fram.

När vi ställde frågan ”Kan du ge ett exempel på något som fungerar bra, en förbättring eller en utveckling i rätt riktning inom hälso- och sjukvården?” svarade de flesta ”vet inte” eller ”nej”.
Men något som lyfts som positivt är digitaliseringen, att mer kan skötas på det sättet inom primärvården och att det avlastar telefonrådgivningen när patienter själva kan läsa sin journal på nätet.

Goda lokala exempel
Sjuksköterskor är också nöjda med att få möjlighet till betald specialistutbildning. Dessutom är en positiv löneutveckling något som lyfts fram från flera håll.
Teknisk utveckling och forskning och evidens ses som något positivt, liksom att regioner och kommuner sedan pandemin blivit bättre på att samverka. Satsningen på ”Nära vård” ses som positivt av en del av sjuksköterskorna som svarar på enkäten.
Också lokala exempel lyfts fram, som mobila psykiatriteam, den palliativa vården i Östra Norrbotten där primärvård och slutenvård samarbetar mer, läkare i Blekinge som tar med utrustning och åker hem till äldre.

Kollegialt stöd och samarbete
Om bemanningsföretag råder delade meningar. Vissa lyfter fram möjligheten att jobba som bemanningssjuksköterska som något positivt, medan andra menar att det är ett problem som behöver åtgärdas.
En del av hyllningarna i enkäten handlar om det kollegiala stödet och det fina samarbete som finns bland sjuksköterskor runtom i Sverige. Många trivs i sina arbetsgrupper.

Vanligaste svaren

• Digitalisering
• Betald specialistutbildning
• Teknisk utveckling
• Satsning på Nära vård
• Större samverkan
• Positiv löneutveckling
• Bra arbetsgrupper

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 7–12 oktober 2022. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 1,9–3,2 procentenheter.