Presentation
Karolinska universitetssjukhuset

Högspecialiserad vård med bredd och spets

Publicerad 26 oktober 2022
Foto: Johan Marklund
Shadi, Julia och Jakob, intensivvårdssjuksköterskor på IVA i Huddinge och CIVA och NIVA i Solna. Foto: Johan Marklund
Shadi, Julia och Jakob, intensivvårdssjuksköterskor på IVA i Huddinge och CIVA och NIVA i Solna. Foto: Johan Marklund

På IVA i Huddinge och CIVA och NIVA i Solna finns chans att utveckla sina kunskaper och gå på djupet.
– Tycker man om att jobba i en spännande, lärorik och högteknologisk miljö med högspecialiserad vård – då är det oss man ska välja, säger intensivvårdssjuksköterskan Shadi.

På CIVA och NIVA i Solna satsas det mycket på att utveckla personalens kunskaper.
– Man får möjlighet att utveckla sig både på bredden och spetsen. Själv har jag valt att nischa mig mot respiratorvård och lyfter därigenom även kollegornas kunskaper inom området. Vi får hela tiden stärka våra kunskaper både teoretiskt och praktiskt, säger Shadi, intensivvårdssjuksköterska som jobbat på avdelningarna i fyra år och som även är huvudhandledare och mentor för nyanställda.
Jakob Pansell är intensivvårdssjuksköterska och varvar det kliniska arbetet med att forska, något som välkomnas. Han har jobbat 12 år på CIVA och NIVA, som har ett tätt samarbete.
– Resultatet blir bättre för våra patienter med komplex problematik. På NIVA finns hög kompetens kring hjärnans skador nära Civa för de patienter som har många skador. Om vi till exempel har en patient med hjärnskada som får njurproblem så har vi kompetensen. Här finns ett väldigt lärande klimat.

Väldigt utvecklande
På IVA i Huddinge utförs transplantationer för både barn och vuxna och patienter tas emot från hela landet. Avdelningen är specialiserad på leversvikt och transplantationer och erbjuder mycket kompetensutveckling inom området. Intensivvårdssjuksköterskan Julia Andersson har arbetat här i tre år och är även handledare för studenter.
– Det är en väldigt komplex vård med medicinteknisk apparatur, och patienter blir ibland kvar hos oss i flera månader. Det är patienter som kräver konstant övervakning med många olika typer av läkemedel, beräkningar av vätska, och kanske med behov av transfusioner. Det kräver mycket av sjuksköterskorna, vilket är väldigt utvecklande. Man får också träffa många olika specialistläkare och lär sig oerhört mycket av dem.

Mycket att lära
Sjuksköterskan vårdar hela människan i många olika tillstånd och vakenhetsgrader vilket är en utmaning i sig.
– Det är intressant att gå på djupet i varje organsystem. Tillsammans med läkarna går vi igenom allt, från hjärnan och genom hela kroppen, vilket man inte gör i detalj på andra avdelningar. Vi får vara med vid många akutsituationer och livshotande tillstånd, allt man kan tänka sig, så det finns mycket att lära och stort utrymme att utvecklas, säger Julia Andersson.

Karolinska universitetssjukhuset – IVA i Huddinge och CIVA och NIVA i Solna

På IVA i Huddinge arbetar man med högspecialiserad vård för svåra sjukdomstillstånd med nationell inriktning av levertransplantationer. Andra tillstånd kan vara hjärtstopp, svåra infektioner, leversvikt, lungsjukdomar eller patienter med ofri luftväg, andningssvikt eller en oklar medvetslöshet.
På avdelningarna CIVA (centralintensivvårdsavdelning) pch NIVA (neurointensivvårdsavdelning) i Solna jobbar man tätt ihop och tar hand om patienter med till exempel skallskador, svåra infektioner eller omfattande kirurgiska ingrepp.

Kontakt:
Johanna Hjelm
Omvårdnadschef Solna CIVA/NIVA
johanna.hjelm@regionstockholm.se

Helen Widlund
Omvårdnadschef Huddinge IVA
helen.widlund@regionstockholm.se

Magnus Johansson
Omvårdnadschef Huddinge IVA
magnus.h.johansson@regionstockholm.se

karolinska.se