Presentation
Verksamhetsområde Ambulans

I händelsernas centrum på Region Skånes Larmcentral

Publicerad 26 oktober 2022
Andrea Nikitovic, sjuksköterska på Region Skånes Larmcentral.
Andrea Nikitovic, sjuksköterska på Region Skånes Larmcentral.

På Region Skånes Larmcentral arbetar sjuksköterskor med telefontriagering, bedömning av vårdnivå och ambulansbehov. Arbetet erbjuder variation och kontinuerlig utveckling, där sjuksköterskan ingår i det första ledet av den prehospitala vårdkedjan. Som sjuksköterska inom Region Skånes verksamhetsområde Ambulans finns det goda möjligheter att, via en delad tjänst, kombinera kliniskt ambulanssjukvårdsarbete med arbete på larmcentral.

Vi söker sjuksköterska till Region Skånes larmcentral. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Skånes Larmcentral startades 2016 utifrån ett behov av att involvera sjuksköterskor i hanteringen av larmsamtal och bedömningen av ambulansbehov. Tanken är att sjuksköterskor ska vara med och följa patienten i den prehospitala vårdkedjan redan från start. Syftet är bland annat att åstadkomma en ökad patientsäkerhet genom att involvera sjuksköterskor tidigt i vårdkedjan.
– Med den här satsningen bryter vi ny mark och bidrar till en sammanhållen vårdkedja från inkommande larmsamtal tills patienten når sjukhus via ambulans. Vi har valt att erbjuda sjuksköterskor delade tjänster eftersom det ger en möjlighet att kombinera två yrkesroller som båda innebär ett stort mått av självständighet och frihet. Delade tjänster är optimalt för sjuksköterskor som vill utvecklas inom olika områden och samtidigt behålla en fot i den kliniska verksamheten. Arbetet i centralen ger en känsla av att befinna sig i händelsernas centrum, säger Anders Svensson, tf enhetschef.

Anders Svensson, tf enhetschef på Region Skånes Larmcentral.
Anders Svensson, tf enhetschef på Region Skånes Larmcentral.

Ständig utveckling
– Jag sökte mig till Region Skånes Larmcentral 2016. Att arbeta med prehospital sjukvård är spännande, variationsrikt och innebär dessutom en kontinuerlig utveckling. Här lär man sig ständigt nytt, oavsett om man har ett eller tjugo års yrkeserfarenhet. Som sjuksköterska på larmcentralen gör jag en initial medicinsk bedömning baserat på information som framkommit i samtalet till SOS Alarm. Därefter följer jag patienten via telefon och gör kontinuerliga bedömningar av dennes tillstånd tills ambulansen har kommit fram, säger Andrea Nikitovic, sjuksköterska på Region Skånes Larmcentral.
– Jag trivs jättebra här. Jag ingår i en arbetsgrupp med högt i tak och en fantastiskt fin sammanhållning. En del av tjusningen med arbetet på larmcentralen är att vi arbetar så brett. Vi vet aldrig vilken patient eller vilka medicinska tillstånd vi ska möta i vårt nästa samtal, säger Andrea Nikitovic.
– Vi är inne i en intensiv period där vi bedriver visionära diskussioner för framtiden, där vi gärna ser att larmcentralen har en viktig roll för ambulanssjukvården i Skåne som helhet, säger Anders Svensson.

Utveckling via delad tjänst
Sjuksköterskan Cajsa Gustafsson, som började arbeta på Region Skånes verksamhetsområde Ambulans i augusti 2022, har en delad tjänst med femtio procents tjänstgöring i ambulanssjukvården och femtio procent på larmcentralen. Delade tjänster är något verksamheten satsar på och kommer att kunna erbjuda fler sjuksköterskor framöver.
– De båda verksamheterna kompletterar varandra väldigt väl. Jag möter patienten både via telefon och fysiskt i ambulansen, vilket gör att jag får se två sidor av samma mynt. Jag behåller en fot i den kliniska verksamheten och får samtidigt utvecklas i min roll som sjuksköterska på larmcentralen, säger hon.
Region Skånes Larmcentral erbjuder samtliga nya medarbetare ett gediget introduktionsprogram som inleds med två veckors utbildning i larmcentralens datorsystem. Därefter sker bredvidgång med erfarna kolleger under fyra veckor. Parallellt utbildas medarbetarna i samtalsmetodik och medicinska bedömningar, för att så småningom självständigt kunna ta emot och bedöma inkommande larmsamtal.

Ansvarar för initial bedömning
Med start hösten 2023 ska sjuksköterskorna på Region Skånes larmcentral börja prioritera vårdärenden direkt vid inkommande 112-samtal. Det innebär att personer som kontaktar 112 får direktkontakt med en sjuksköterska som gör en initial medicinsk bedömning.
– Vår ambition är att bygga ett sammansvetsat team av sjuksköterskor med varierande erfarenhet och inriktning. Samtliga sjuksköterskor erbjuds även möjlighet till kontinuerlig karriärutveckling via vår kompetenstrappa, säger Anders Svensson.
– Sjuksköterskorna på larmcentralen har tillgång till läkare som stöd för sin medicinska bedömning. Detta samarbete vill vi utveckla ytterligare som en del av vårt patientsäkerhetsarbete, säger Anders Svensson.

Cajsa Gustafsson, sjuksköterska på Region Skånes Larmcentral.
Cajsa Gustafsson, sjuksköterska på Region Skånes Larmcentral.

Vi söker sjuksköterska till Region Skånes larmcentral. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Verksamhetsområde Ambulans – Region Skåne

Verksamhetsområde ambulans ansvarar idag för verksamheten på Region Skånes larmcentral. Vi fortsätter nu vårt arbete med att integrera verksamheten med ambulanssjukvården som bedrivs i egen regi. Det huvudsakliga arbetet består i att bedöma och följa upp vårdbehovet hos de patienter som väntar på ambulans. Vi hanterar varje månad runt 11000 patienter. Medarbetarna hos oss besitter gedigen kompetens och erfarenhet från vårdens olika arenor. Arbetet sker i team med sjuksköterska/undersköterska. Läkarstöd finns tillgängligt under dygnets alla timmar. Arbetet på larmcentralen sker i nära samarbete med medarbetare hos SOS Alarm.

Låter detta intressant för dig och är du nyfiken på att höra mer om vår verksamhet?

Kontakta:
Tf enhetschef
Anders Svensson
070-104 98 56
www.skane.se