Etisk stress

Ledarskapet viktigt vid etisk stress

Publicerad 26 oktober 2022
Text: Adrianna Pavlica Foto: Fredrik Hjerling
Lilas Ali vid Sjuksköterskornas etiska råd. Foto: Fredrik Hjerling

Den etiska stressen inom vården tycks bli allt större – och enligt en undersökning från Novus upplever drygt hälften av sjuksköterskorna etisk stress vid prioriteringar av patienter.

– Jag är inte så förvånad. För att bli inskriven i vården idag måste man vara väldigt sjuk, så för sjuksköterskor är uppgifter på arbetspasset hela tiden akuta. Även inom öppenvården är min upplevelse att man mest hinner med de riktigt sjuka. Omvårdnadsinsatserna får idag inte lika mycket utrymme som de borde få, vilket är med och skapar etisk stress, säger Lilas Ali vid Sjuksköterskornas etiska råd.
Och de akuta situationerna skapar oförutsägbara utmaningar.
– Det sker plötsliga händelser som man inte alltid varit beredd på. Eller så har man pratat om det, men när man väl ställs inför situationen så känner man att man ändå inte hade den beredskapen, att det var över min individuella kapacitet.

”Under pandemin har det blivit extra påtagligt att man kan hamna i sådana situationer.”

Extra påtagligt
Lilas Ali fortsätter:
– Under pandemin har det blivit extra påtagligt att man kan hamna i sådana situationer. Vårdpersonal har haft en väldigt oförutsägbar arbetsvardag.
Lilas Alis upplevelse är att den etiska stressen ökat.
– Men jag tycker också att man börjat ta detta på större allvar. Allt fler försöker att adressera frågan och vad det finns för behov för att sjuksköterskor inte ska känna etisk stress i sin vardag och därför inte vilja gå till jobbet.
Mycket vilar idag på det kollegiala stödet, men Lilas Ali betonar vikten av att ha en stark ledare.

Fler ledare
– Det är ledare som ser till att sjuksköterskor får bra handledning, samtalsstöd, att man i förväg har haft planering för oförutsägbara händelser, vad som händer om flera personal faller bort eller blir sjuka; man måste försöka ha beredskap från ledarsidan. I slutändan är det arbetsgivaren som formar arbetsplatsen. Varför är det så att sjuksköterskor trivs bättre på vissa arbetsplatser? Varför känner en del mer etisk stress än andra?
Lilas Ali tycker att fler ledare borde vara sjuksköterskor i grunden.
– Sjuksköterskor är ju den största yrkeskåren vi har inom sjukvården och dessutom de som arbetar närmast patienten. Vi har större förståelse och kunskap som gör att vi snabbare kan se var det brister. Det speglar sig i verksamheterna.