Förslag på lagstiftning

Maxtak för patienter

Publicerad 26 oktober 2022
Text: Adrianna Pavlica
Sjuksköterskan Kim Jannborg vid Norra Älvsborgs Länssjukhus vill att Sverige arbetar utefter en amerikansk modell.

Kim Jannborg vid Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland vill att det lagstiftas om ett maxtak för hur många patienter en sjuksköterska ska få ta hand om. Som inspiration har han National Nurse Uniteds USA-modell.

Sjuksköterskan Kim Jannborg jobbar till vardags på KAVA på NÄL. I år skrev han en motion till Vårdförbundets kongress om att det borde införas ett nationellt maxtak för antalet patienter per sjuksköterska.
– Inspirationen kommer från USA. Där anpassar man taket efter den vård man bedriver. Man arbetar efter deras modell i till exempel Kalifornien, där man har en patient per sjuksköterska på intensiven, medan man på IMA har tre. Det blir som en trappa med steg beroende på vårdnivå och patientklientel, säger Kim Jannborg.

”Det behövs en reform där man pratar om en målsättning att det är hit vi ska, både politiker och fackförbund.”

Är en start
Och det är enligt honom inte bara vid den akuta vården som ett maxtak behövs.
– Till exempel rehab bör inte ha fler än 5–6 patienter, och vid sedvanlig vård 4–5. Fyra är vad fackförbundet i USA efterfrågar men det är svårt i vissa verksamheter.
Många har reagerat positivt på Kim Jannborgs idé, men frågar sig om det är realistiskt?
– Jag ser detta som en start. Vi kan inte i morgon besluta om detta för det skulle få stora konsekvenser i vården. Vi har långt ifrån den personalstyrka som skulle kunna göra det möjligt. Samtidigt har vi gått in i en ond cirkel där många säger upp sig och ännu fler avstår att jobba inom regional vård och sjukhusvård just på grund av arbetsmiljön, som i botten handlar om att man har för många patienter.

Behövs en reform
Motionen fick avslag på kongressen, men Vårdförbundet ska titta närmare på frågan.
– Det behövs en reform där man pratar om en målsättning att det är hit vi ska, både politiker och fackförbund. Pratar vi i de termerna och sätter upp mål får det ta den tid den tar, bara vi vet vad vi ska eftersträva, säger Kim Jannborg.
Och vinsterna är stora för både sjuksköterskor och patienter, menar han.
– Det finns forskning där kontentan är att har man färre patienter så ser man också att vårdskador minskar och vårdtider kortas, så det gynnar ju också patienterna att ha en närvarande sjuksköterska.