Nya sjukvårdsministern

Prioriterar primärvårdssatsning och fler vårdplatser

Publicerad 26 oktober 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Acko Ankarberg Johansson, Sveriges nya sjukvårdsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

En ökad nationell styrning av sjukvården kan bidra till en mer jämlik vård. Dessutom behöver samtliga regioner arbeta för att attrahera medarbetare så vi klarar kompetensförsörjningen. Det anser Acko Ankarberg Johansson, som i oktober blev Sveriges nya sjukvårdsminister.

Några av hennes viktigaste fokusfrågor är att få primärvården att växa och att öka antalet vårdplatser.
– Jag har arbetat en längre tid med sjukvårdsfrågor och ser fram emot att, i min nya roll som sjukvårdsminister, åstadkomma den förändring av svensk sjukvård som regeringen har stakat ut i regeringsförklaringen. Vi ska bland annat verka för en utökad och stärkt primärvård, säger Acko Ankarberg Johansson. Hon har lång politisk erfarenhet som vårdpolitiker, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, partisekreterare, och senast fyra år som ordförande i riksdagens socialutskott.

Utredning om förstatligande
74 procent av sjuksköterskorna anser att den regionala sjukvården ska styras med ett större statligt ansvar, eller styras helt av staten.
– Resultatet speglar befolkningens åsikt i frågan. Drygt 65 procent av befolkningen anser att staten bör ha huvudansvaret för sjukvården, säger Acko Ankarberg Johansson.
Regeringen har bland annat för avsikt att tillsätta en utredning om ett delvis eller helt statligt ansvar för sjukvården. En ökad nationell styrning kan bidra till att lösa problem som är gemensamma för samtliga regioner. Först ut på agendan för ministern står dock att öka antalet vårdplatser. 86 procent av sjuksköterskorna anser att situationen inom hälso- och sjukvården är ganska dålig eller dålig.
– Situationen för många av sjukvårdens medarbetare är pressad. Svensk sjukvård håller generellt sett en hög kvalitet, men många medarbetare är pressade av de vårdköer som uppstått under coronapandemin, säger Acko Ankarberg Johansson.

”Svensk sjukvård håller generellt sett en hög kvalitet, men många medarbetare är pressade.”

Kompetensförsörjningen
Två nyckelfrågor för sjukvårdsministern är kompetensförsörjningen och att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för sjukvårdens medarbetare. Det kan dels få fler sjuksköterskor att vilja stanna kvar, dels bidra till att locka tillbaka sjuksköterskor som valt att lämna yrket.
82 procent av sjuksköterskorna svarar att det saknas många vårdplatser i deras närområde. I slutenvården är motsvarande siffra 85 procent.
– Självklart är det allvarligt att så många sjuksköterskor anser att vårdplatserna är för få. Det är skälet till att 1 miljard kronor öronmärkts för att öka antalet vårdplatser under 2022. När vi presenterar vår budget kommer vi att offentliggöra fler satsningar för ett ökat antal vårdplatser, säger Acko Ankarberg Johansson.

Satsar på primärvården
Ytterligare en prioriterad fråga för ministern är primärvårdens utbyggnad.
– En utbyggd primärvård är nyckeln till en effektivare sjukvård. Primärvården har i många års tid varit underdimensionerad i förhållande till sitt uppdrag, vilket gör att patienterna inte alltid hamnar rätt. Vi behöver bland annat öka antalet medarbetare i primärvården. Samtliga patienter som vill ska ha tillgång till en namngiven fast distriktsläkarkontakt, och varje läkare ska ha ett maxtak på antal listade patienter, säger Acko Ankarberg Johansson.

Hur anser du att situationen är inom hälso- och sjukvården just nu? Den är…

Vilket av följande påståenden anser du stämmer in på situationen i ditt närområde? Det…


Inom slutenvården svarar 85% att det saknas många vårdplatser.

Vad anser du om styrningen av den regionala sjukvården (inkl. primärvården)? Den bör…

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 7–12 oktober 2022. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 1,9–3,2 procentenheter.