Sjuksköterskornas krav

Sjuksköterskornas krav på regering och riksdag

Publicerad 26 oktober 2022
Text: Adrianna Pavlica Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag

När sjuksköterskor får rikta sig till politikerna är budskapet tydligt: lönerna måste höjas och arbetsförhållandena måste bli bättre. Men också en rad andra krav lyfts fram.

I Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning ställdes frågan ”Vilka önskemål/krav har du på tillträdande regering och riksdag angående hälso- och sjukvården?”

Lönerna
Sjuksköterskornas arbetssituation är vad de flesta fokuserar på. De som svarar är tydliga: det är hög tid för politikerna att göra något åt lönerna. Bland annat föreslås att de som stannar inom en och samma arbetsplats eller region ska få högre lön; sjuksköterskor ska inte behöva byta arbete för att höja sin lön. Lönefrågorna är också kopplade till att många önskar sig ett minskat beroende av bemanningspersonal, där löneskillnaderna ses som en stor orättvisa.
En svarande sammanfattar kravet till politikerna på följande sätt: ”Höga löner till fast anställd sjukvårdspersonal. Ut med ALL bemanningspersonal, de är ett gift i organisationen.”

”Politikerna bör lyssna mer på personalen ”på golvet” och ta krisen på allvar.”

Bättre arbetsvillkor
Sjuksköterskorna kräver också bättre arbetsförhållanden i form av bättre schema, mer återhämtning, mindre administration, färre arbetstimmar i veckan. I det ingår också att det enligt många svar borde vara färre patienter per sjuksköterska.
Men många i enkäten vänder också blicken från sjuksköterskeyrket och ser på vården i stort: de kräver fler vårdplatser och mer pengar till vården, en mer jämlik vård, satsningar på vårdcentralen och, i vissa fall, ett förstatligande av vården.

”Sluta snacka”
Många mer eller mindre vädjar om mer pengar till sjukvården. ”Att satsa sig ur vårdkrisen.” Man måste spendera mycket pengar på vården för att bryta negativa spiralen, skriver en sjuksköterska.
Tonen är bitvis irriterad i enkätsvaren: det finns en tydlig frustration kring att politikerna bör lyssna mer på personalen ”på golvet” och ta krisen på allvar.
”Sluta snacka. Och agera. Sluta prata om hjältar. Nedvärderande. Nu är det tyst efter pandemin”, skriver en sjuksköterska.
Det finns också förslag på att politiker ska få följa med under ett arbetspass för att se hur vården fungerar i praktiken.

De vanligaste svaren

• Högre lön
• Bättre arbetsförhållanden
• Fler vårdplatser
• Mer pengar till sjukvården
• Minska beroendet av bemanningspersonal

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 7–12 oktober 2022. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 1,9–3,2 procentenheter.