Presentation
Operationskonsulterna

Står för trygghet och kvalitet i alla led

Publicerad 26 oktober 2022
Foto: Johan Marklund
Jenny Jansson, Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson hos Operationskonsulterna. Foto: Johan Marklund
Jenny Jansson, Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson hos Operationskonsulterna. Foto: Johan Marklund

Operationskonsulterna, som grundades 2014 och är ett vårdföretag som driver operationsavdelningar, levererar kompletta operationsteam och enstaka operationsresurser. Bolaget har ett samlat ansvar för hela kedjan från pre-op till post-op. Operationskonsulterna har expertisen att ta sig an komplexa operationsuppdrag, genom hela kedjan med ett helhetsansvar.

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och erbjuder kompletta operationsteam samt traditionell bemanning med genomgående mycket hög kvalitet. Samtliga medarbetare är specialistsjuksköterskor inom operation, anestesi och IVA.
Operationskonsulterna har för närvarande flera pågående operationsprojekt runt om i landet där vi på uppdrag av regioner driver operationsenheter med flera operationssalar och uppvakningsavdelningar.
Operationskonsulterna introducerade detta arbetssätt i Sverige 2018 och har sedan dess lett utvecklingen med flera liknande projekt som ett sätt för regionerna att kostnadseffektivt maximera antalet utförda operationer samtidigt som sjukhusens egna operatörer får fortsätta operera medan sjukhusen själva behåller vårdtillfället hos sig i stället för att köpa vård hos privata vårdgivare. Intresset är stort från alla regioner, och bolaget startar kontinuerligt upp nya operationsprojekt i landet.

Jobba med oss på Operationskonsulterna. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Störst i landet
– Modellen där vi tar hela ansvaret har visat sig vara ett vinnande koncept. Vi har kunnat styra flödena optimalt med hög produktivitet och kraftigt kapade operationsköer. Både beställare och medarbetare har varit väldigt nöjda, säger Patrik von Zur-Mühlen, vice vd på Operationskonsulterna samt operations- och anestesisjuksköterska.

Kontinuerlig utveckling
Operationskonsulternas sjuksköterskor har minst fem års yrkeserfarenhet inom respektive specialitet och i genomsnitt 17 års yrkeserfarenhet, vilket ger trygghet i alla led. Eftersom företagets grundare har lång egen erfarenhet av vården och fortfarande är kliniskt verksamma finns en genuin förståelse för såväl vårdens som konsulternas behov.
– Våra styrkor är att vi har en stor kompetensmässig bredd som inkluderar alltifrån gyn- till ortopedi och barnkirurgi. Vi står dessutom för en genomgående mycket hög kvalitet. Många av våra konsulter har stannat länge hos oss. Det beror bland annat på att vi är bra på att få dem att känna sig sedda och lyssnade på, och att vi kan erbjuda variation, flexibilitet, möjlighet att välja sina egna uppdrag samt kontinuerlig utveckling, säger Jenny Jansson, verksamhetschef, rekryteringsansvarig och narkossjuksköterska på Operationskonsulterna.

Operationskonsulterna

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och erbjuder kompletta operationsteam som tar ett helhetsansvar för pre-op, op och post-op. Operationskonsulterna erbjuder även traditionell bemanning med erfarna specialistsjuksköterskor inom operation, anestesi, förlossning, akut och IVA.

Operationskonsulterna
08-580 80 300
post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se