Vårdplatsbrist

Stärkt omvårdnad kan lösa vårdplatsbristen

Publicerad 26 oktober 2022
Text: Annika Wihlborg
Anneli Lennberg, chefsjuksköterska på Södersjukhuset.

Genom att tydligare lyfta fram sjuksköterskans roll för patientens hälsa, ge omvårdnadsperspektivet en mer framskjuten position och värna om sjuksköterskors utveckling kan vi behålla sjuksköterskor och minska vårdplatsbristen.

En ökad samverkan över vårdgivargränserna krävs också, enligt Södersjukhusets chefsjuksköterska Anneli Lennberg.
85 procent av sjuksköterskorna inom slutenvården anser att det saknas många vårdplatser i deras närområde, enligt Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning.
– Många sjukhus är kontinuerligt överbelagda, vilket gör arbetssituation ansträngd. Den avgörande frågan för att minska vårdplatsbristen är att behålla sjuksköterskor genom att skapa en hållbar arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv, säger Anneli Lennberg. Hon är barnmorska och intensivvårdssjuksköterska, och har tidigare varit verksamhetschef på Södertälje sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset.

”Vårdplatsbristen löser man inte genom att bara rekrytera fler sjuksköterskor.”

Inspireras av magnetmodellen
Anneli Lennberg anser att svenska sjukhus bör låta sig inspireras av magnetmodellen, en organisationsmodell där omvårdnadskompetensen har en stark och tydlig förankring i organisationen. Magnetmodellen karakteriseras också av att sjuksköterskors kompetens tillvaratas fullt ut.
– Vi behöver bredda vårdplatsdiskussionen och inse att hela sjukvårdssystemet hör ihop. Ett förbättrat samarbete mellan olika vårdformer krävs för att fler patienter ska behandlas på rätt vårdnivå. Digitala verktyg, en mer utvecklad primärvård och mer distansvård i hemmet kan avlasta slutenvården, säger Anneli Lennberg.

Utnyttja kompetensen
Hon betonar även vikten av att utveckla sjuksköterskans profession.
– Vårdplatsbristen löser man inte genom att bara rekrytera fler sjuksköterskor. Det är minst lika viktigt att utveckla och fullt utnyttja kompetensen genom förbättrad karriärutveckling för befintliga sjuksköterskor, säger Anneli Lennberg.