VR-teknik

VR i kampen mot hotfulla närstående

Publicerad 26 oktober 2022
Text: Adrianna Pavlica
Melina Mellin, säkerhetschef på Södertälje sjukhus.

Att bemöta arga och frustrerade närstående är en del av vardagen för många sjuksköterskor. På Södertälje sjukhus övar medarbetare i ett pilotprojekt på att hantera sådana situationer med hjälp av VR-teknik.

Idén kom i samband med att Södertälje sjukhus anordnade en trygghetsvecka för sjukhusets medarbetare. En av föreläsarna presenterade VR-tekniken som en möjlighet att få öva. Sjukhuset ansökte om innovationsmedel och kunde senare köpa in utrustning såsom en dator, en skärm och VR-glasögon. Därefter skapades en så kallad avatar, alltså en fiktiv person som sjuksköterskorna skulle möta vid övningarna. Valet föll på en medelålders man som är orolig för sin mamma som vårdas på sjukhuset, och ett manus togs fram.
– Själva syftet med det hela är att man får öva på vad som sker inom mig när jag ställs inför det oväntade? Feedbacken vi fått från medarbetarna är att det varit väldigt nyttigt att få se hur man själv reagerar i olika tillstånd, när man blir stressad eller rädd till exempel, säger Melina Mellin, säkerhetschef på Södertälje sjukhus.

”Det är oftast de som har den kontakten med närstående och som möter den här typen av utmaningar.”

Lugn viktigt
Den manliga avataren är programmerad så att den är frustrerad och arg.
– Övningen visar bland annat på att är man lugn och bemöter avataren på ett bra sätt så lugnar avataren också ner sig, att man kommer långt med ett bra bemötande. Innan man använder VR-utrustningen så har vi en föreläsning med en beteendevetare som bland annat berättar om vilka olika triggers som kan få igång någons aggressivitet, säger Melina Mellin.
Hittills i pilotprojektet är det främst undersköterskor och sjuksköterskor som fått prova på VR-tekniken.
– Det är oftast de som har den kontakten med närstående och som möter den här typen av utmaningar. Vi kommer att utvärdera den här piloten. Jag skulle kunna tänka mig att fokusera utbildningen på nyutexaminerade sjuksköterskor och/eller undersköterskor till att börja med, eller olika verksamhetsområden, som akutmottagningen där medarbetarna aldrig vet vad de kommer att möta för patienter eller närstående, säger Melina Mellin.

Olika tolkningar
Hur vanligt förekommande är hotfulla situationer?
– Vad tolkar du och jag som hot? Hot kan upplevas olika och uttryckas på flera sätt. Det kan vara så att någon hotar med att slå dig, eller eller höjer rösten. Situationer som uppfattas som hot förekommer absolut i sjuksköterskans vardag.