Presentation
Karolinska Bild och Funktion

Stora möjligheter och modern teknik på Karolinska

Publicerad 28 februari 2023
Foto: Johan Marklund
Isak Lönnberg, röntgensjuksköterska i Huddinge och Vanessa Franck Amin, röntgensjuksköterska i Solna på Karolinska Bild och Funktion. Foto: Johan Marklund

Med den senaste teknologin och högkompetent personal är Karolinska Bild och Funktion en plats för röntgensjuksköterskor som vill ta sig till nästa nivå.
– Om du vill uppnå din största potential inom ditt område så är Karolinska rätt plats, säger Isak Lönnberg.

Karolinska Bild och Funktion finns i Solna och Huddinge. Isak Lönnberg är röntgensjuksköterska i Huddinge.
– Jag är intresserad av teknik, så dragningskraften som Karolinska har är att man får göra de mest avancerade undersökningarna och använda de modernaste apparaterna. På mindre sjukhus kan man bli lite begränsad, där har man sällan möjlighet till alla modaliteter och undersökningar. Det vi gör är ledande inom det medicinska och tekniska området, så man kan utvecklas åt vilket håll man önskar, säger han.
Det finns också en stor spännvidd i arbetsuppgifter.
– Vi undersöker patienter från att de ligger i magen till att de går i graven, vi har alla patientkategorier och många olika tillstånd vilket är spännande. Ingen dag är sig lik, det är kul att ha den bredden, säger Isak Lönnberg.

Kunskap värderas
Kollegan Vanessa Franck Amin jobbar som röntgensjuksköterska i Solna, där hon arbetar med barn.
– Det är ett högspecialiserat område och vi tar hand om de mest avancerade fallen vilket gör det väldigt speciellt. Jag har utbildats i bukorgan men gör mer än så, och jag har också ett stort medicinskt ansvar. Det är väldigt kul och varierande, säger hon.
Nyligen vidareutbildade sig Vanessa Franck Amin till sonograf, och utbildningen betalade arbetsgivaren.
– Sedan dag ett har jag känt att mina chefer är lyhörda för kompetensutveckling. Vi har till exempel internutbildning och kan vara med vid medicinska ronder, säger hon.
Isak Lönnberg håller med om att Radiologin inom Karolinska satsar på kompetensutveckling för sina röntgensjuksköterskor.
– De kurser jag varit intresserad av har jag alltid fått gå, det är aldrig något problem. Man är inte bara en bricka på ett schema, utan här värderas min kunskap och att den ska nå så långt som det går, säger han.

Vi söker röntgensjuksköterskor till Radiologi i Huddinge och Solna. Klicka här för att läsa mer och ansöka (Sista ansökningsdag har passerat)

Besök oss gärna i vår monter på Medrekmässan 17-18 mars. Klicka här för att läsa mer

Möjligheternas arbetplats
Forskning är också en del av ett ständigt pågående kunskapsutbyte på Karolinska Bild och Funktion.
– Många kliniska studier görs här och är en del av vardagen. En del vill också göra akademiska studier, och vi har haft tre disputationer bara på buk det senaste halvåret. Kompetensen är så hög, så bara att prata med en annan röntgensjuksköterska eller en läkare är jättegivande, säger Isak Lönnberg.
Både han och Vanessa Franck Amin rekommenderar att söka sig till Radiologin inom Karolinska.
– Det är verkligen möjligheternas arbetsplats. Om du vill utmana dig själv, utvecklas och bidra till framtidens vetenskap så är det här du ska vara.

Karolinska Bild och Funktion

Karolinska Bild och Funktion finns i Huddinge och Solna (NKS och Q-huset). Årligen utförs över 200 000 undersökningar.
Verksamheter arbetar sjukhusövergripande med radiologi, intervention, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet. Den senaste radiologiska utrustningen ger oss möjlighet att erbjuda våra remittenter högspecialiserad röntgendiagnostik som gynnar våra patientgrupper. Vi har goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna inom olika specialstområden, och vårdverksamheten är starkt integrerad med forskning och utbildning. De nya sjukhusbyggnaderna i Huddinge och Solna är anpassade för modern vård och är planerade med patienten i fokus, vilket följer visionen för hela Karolinska Universitetssjukhusets utvecklingsarbete: Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården.

Vill du veta mer kan du kontakta:
Anna Vesterlund, vårdenhetschef Radiologi Huddinge, anna.vesterlund@regionstockholm.se
Rabi Salim, vårdenhetschef Radiologi Solna, rabi.salim@regionstockholm.se
Karin Ossmer, vårdenhetschef Barnradiologi och Neuroradiologi, karin.ossmer@regionstockholm.se

karolinska.se