Anestesi

Anestesi – unik spetskompetens i akutsjukvården

Publicerad 28 mars 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Johanna Ewald St Michaels
Per Enlöf, anestesisjuksköterska på Sahlgrenska universitetssjukhuset och styrelseledamot i Riksföreningen för anestesi och intensivvård. Foto: Johanna Ewald St Michaels

Anestesisjuksköterskor är specialister på patientens respiratoriska funktion och är verksamma i en högteknologisk miljö med mycket medicinsk apparatur. Arbetet är omväxlande och innebär bland annat att ge lokal eller generell anestesi inför en operation, undersökning eller behandling och att övervaka patientens vitala parametrar och respiratoriska funktion.

– En viktig egenskap som anestesisjuksköterska är förmågan att vara flexibel och snabbt ställa om när förutsättningarna förändras på kort tid. Det kan vara när det plötsligt anländer en ur-akut patient som befinner sig i ett livshotande tillstånd och behöver sövas inför en livräddande operation, säger Per Enlöf, anestesisjuksköterska på Sahlgrenska universitetssjukhuset och styrelseledamot i Riksföreningen för anestesi och intensivvård. Han kombinerar klinisk tjänstgöring på halvtid med en doktorandtjänst på halvtid.
Inför en operation träffar anestesisjuksköterskan patienten och läser i journalen för att få en samlad bild av patientens situation, behov och eventuella riskfaktorer. Den initiala riskanalysen ligger till grund för arbetet i operationssalen.
– Att vara anestesisjuksköterska är varierande, lärorikt och spännande. Oftast går operationerna bra utan större komplikationer men det gäller att ständigt vara på alerten och ha en plan för hur man ska agera om något oväntat inträffar, till exempel om en blödning uppstår eller om luftvägen plötsligt försämras, säger han.

”Anestesisjuksköterskor har goda möjligheter till ett varierat och utvecklande arbete.”

Specialist på luftvägar
I sitt arbete på Sahlgrenska universitetssjukhuset roterar Per Enlöf mellan att på den neurokirurgiska operationsavdelningen söva patienter; att på avdelningen för interventionskirurgi ha en flexiblare tjänst där han via en larmsökare kallas till vårdavdelningar; och att på akutmottagningen ingå i det team som omhändertar akut sjuka och skadade patienter.
– Anestesisjuksköterskor har goda möjligheter till ett varierat och utvecklande arbete. Jag arbetade tidigare på akutmottagning och ville ägna mig åt något annat inom samma fält. Som anestesisjuksköterska är jag specialist på patientens luftväg och ventilation och ingår i ett team med bland annat anestesiolog, kirurg, och sjuksköterskor och undersköterskor inom operation och anestesi. Det känns bra att ha min specialistroll och samtidigt vara en del av ett större sammanhang, säger Per Enlöf.

IVA och postoperativ vård
Det finns också en nära samverkan med intensiv- och postoperativ vård, främst i samband med överlämningar och olika transporter inom sjukhuset.
– Specialistsjuksköterskor inom anestesi har möjlighet att satsa på forskning och utveckling, bli ledare, gå fördjupningskurser inom anestesi eller handleda studenter och nya kollegor. Man kan även ha olika ansvarsområden på avdelningen, där en har fördjupad kunskap om exempelvis sövning av barn eller medicinskteknisk apparatur, säger han.