Förbättringsarbete

Avdelning 8 vände kris till blomstrande verksamhet

Publicerad 28 mars 2023
Text: Annika Wihlborg
Hanna Hassel och Tina Gustafsson, enhetschefer på Kirurgavdelning 8 vid Västmanlands sjukhus.

2017 kallades avdelning 8 på Kirurgkliniken vid Västmanlands sjukhus för ”ett sjunkande skepp”. Avdelningen var då i ett katastrofalt skick och präglades av konflikter, dåligt rykte, låg patientsäkerhet och sjuksköterskeflykt. Efter kraftfulla insatser som involverade alla medarbetare är avdelning 8 numera en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö.

– För sex år sedan hade vi endast sex ordinarie sjuksköterskor, resten var bemanningssköterskor. Vi hade dåligt rykte på högskolan, ingen ville arbeta hos oss. Cheferna avgick och när vi hade stått utan chef i två veckor övertalades jag att bli medicinskt ansvarig. Vi inledde med en arbetsmiljöworkshop där personalen diskuterade situationen tillsammans i smågrupper. Det synliggjorde problemen och engagerade personalen från start, säger Tina Gustafsson, enhetschef på Kirurgavdelning 8 vid Västmanlands sjukhus.

”Vi höjde kompetensen med utbildningsinsatser som gjorde alla säkra i sina roller.”

Metodiskt och långsiktigt arbete
På avdelningen inledde man bland annat ett värdegrundsarbete och tydliggjorde även olika yrkesrollers ansvarsområden på avdelningen. Det arbetades metodiskt, långsiktigt och konsekvent med att skapa en attraktiv arbetsplats där varje medarbetare blir sedd. Numera har avdelning 8 bland annat ändrat strukturen på ronderna, infört dagliga morgonmöten och eftermiddagsmöten i fikarummet och introducerat ett framgångsrikt värdegrundsarbete.
– Vi höjde kompetensen med utbildningsinsatser som gjorde alla säkra i sina roller. Vi såg även över ansvarsområden så att rätt person var på rätt plats. Vi utsåg fackliga förtroendevalda och arrangerar många sociala aktiviteter för våra medarbetare. Ett närvarande ledarskap har också gjort stor skillnad hos oss, säger Tina Gustafsson.
– Vi har byggt upp organisationen från grunden igen och har bland annat arbetat mycket med att etablera en tillitsskapande relation mellan medarbetarna. Gränserna mellan teamen har suddats ut; nu är känslan av att hela avdelningen arbetar mot samma mål påtaglig, säger Hanna Hassel, enhetschef.

Blivit en attraktiv arbetsplats
Resultatet är en tydligt förbättrad arbetsmiljö, färre patientanmälningar, en god teamkänsla och att det numera är lätt att rekrytera eftersom sjuksköterskor söker sig till avdelningen på grund av dess goda rykte. Avdelningen har blivit en attraktiv arbetsplats där medarbetare vill stanna.
– Den här typen av förändringsarbete handlar inte om några snabba lösningar. Vi har arbetat konsekvent i fem års tid för att nå dit vi är idag. Ibland har det tagit emot och självklart har vi mött motstånd, men jag och Hanna har upplevt ett stort stöd i varandra under hela förändringsresan, säger Tina Gustafsson.