Presentation
Operationskonsulterna

Erfarenhet och förmåga tillvaratas fullt ut

Publicerad 28 mars 2023
Ellenor Söderlund, anestesisjuksköterska hos Operationskonsulterna.
Ellenor Söderlund, anestesisjuksköterska hos Operationskonsulterna.

Efter många år som anställd tog anestesisjuksköterskan Ellenor Söderlund 2019 steget till att bli konsult via Operationskonsulterna. Hon trivs med en yrkesvardag som präglas av frihet och omväxling, där hon bidrar med avgörande punktinsatser och utvecklas kontinuerligt, såväl personligt som professionellt.

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och erbjuder kompletta operationsteam samt traditionell bemanning med genomgående mycket hög kvalitet i hela kedjan fån pre-op till post-op. Samtliga medarbetare är specialistsjuksköterskor inom operation, anestesi och IVA.
– Efter att ha arbetat ett år på Sophiahemmet kände jag mig redo för en ny utmaning. Jag kontaktade då Operationskonsulterna och inledde mitt första konsultuppdrag på Karolinska i Solna sommaren 2019. Jag trivdes direkt och hamnade i ett sammanhang med erfarna kollegor som var väldigt välorganiserat och strukturerat. Det var utvecklande att arbeta i projektform och vara en del av Operationskonsulternas uppdrag att minska operationsköerna i regionen, säger Ellenor Söderlund.

Jobba med oss på Operationskonsulterna. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Byggde upp team från grunden
Därefter följde uppdrag på ortopeden på Karolinska i Solna och en period som resursperson då hon täckte upp för lediga och sjuka kollegor.
– Under mina snart fyra år som konsult har jag hunnit samla på mig många och varierande erfarenheter, bland annat från dagkirurgen, endoskopienheten och den stora operationsavdelningen på Karolinska Huddinge. 2022 tog jag steget utanför Stockholms län via ett uppdrag på universitetssjukhuset i Örebro, där Operationskonsulterna drev två salar med kompletta team. I Örebro hade jag förmånen att vara med och bygga upp ett team från grunden, vilket var spännande, säger Ellenor Söderlund, som nu arbetar i ett projekt vid Västmanlands sjukhus i Västerås.
Hon uppskattar friheten, flexibiliteten, variationen och möjligheten att bidra med avgörande punktinsatser i uppdraget som bemanningssköterska.
– Hos Operationskonsulterna känner jag mig sedd och lyssnad på. Jag har möjlighet att välja mina egna uppdrag och erbjuds dessutom kontinuerlig kompetensutveckling. Just nu går jag exempelvis en post graduate-kurs för erfarna anestesisjuksköterskor. Det är dessutom otroligt tryggt och värdefullt att såväl ägarna som verksamhetschefen själva är specialistsjuksköterskor och att de kommer ut och jobbar i uppdragen emellanåt, säger Ellenor Söderlund.

Operationskonsulterna

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och erbjuder kompletta operationsteam som tar ett helhetsansvar för pre-op, op och post-op. Operationskonsulterna erbjuder även traditionell bemanning med erfarna specialistsjuksköterskor inom operation, anestesi, förlossning, akut och IVA.

Operationskonsulterna
08-580 80 300
post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se