Vårdutvecklande projekt

Förbättringsarbeten hjälpte cancerpatienterna

Publicerad 28 mars 2023
Text: Adrianna Pavlica
Jasmine Glantz, sjuksköterska på onkologen i Malmö.

Sjuksköterskan Jasmine Glantz har fått Vårdförbundet pris för sitt sätt att bygga broar och skapa nya möjligheter. I fyra projekt har hon utvecklat vården för cancerpatienter i Region Skåne.
– Jag insåg att andra patienter hade sådant som mina cancerpatienter saknade, och det drev mig att utveckla vården, säger hon.

Jasmine Glantz på onkologen i Malmö har prisats för sitt engagemang.
– Det som inspirerar mig är första kapitlet sjätte paragrafen i patientlagen, där det står att alla har rätt till god vård på lika villkor. Men det blir ju inte riktigt så, eftersom sjukhusområdet är uppbyggt i verksamhetsområden som kommit olika långt i att utveckla vården.
Arbetet som hon prisats för består av fyra olika projekt. Det första handlar om att patienter som behövde tillbringa en vecka på sjukhus för att få dränage nu kan få åka hem efter några timmar.
– Många som är väldigt sjuka vill tillbringa sin sista tid i livet hemma, med nära och kära, och det tar vi ifrån dem när de måste läggas in. Jag hörde att patienter på medicinmottagningen kunde få dränaget polykliniskt. Jag etablerade ett samarbete så att våra patienter kunde få sitt dränage hos dem, observeras där i några timmar och sedan få lov att åka hem, säger hon.

Gavs valet att komma hem
Och Jasmine Glantz fortsatte att arbeta i samma anda. Hon fick höra om ett pilotprojekt i Malmö med mobila sjukhusteam, som kunde ta hand om patienter i hemmet om de skrevs ut tidigare. När upplägget blev bestående vid medicin- och infektionsavdelningarna hörde Jasmine Glantz av sig och frågade om inte också hennes patienter kunde få samma möjlighet.
– Får man ett nej så får man ett nej, men frågan är fri. Jag ville att mina patienter skulle få ett val, att vara på sjukhuset eller få komma hem. Så vi inledde ett samarbete – ännu ett exempel på hur man kan våga bygga broar för att patienter ska få sina behov tillgodosedda, säger hon.

”Jag är väldigt analytisk och har förbättringsglasögon, jag kan inte hjälpa det.”

Möjlighet få intratekalkateter
Det tredje projektet handlade om att ge patienter med svår nervsmärta möjlighet att få en intratekalkateter.
– Vi hade inte kunskap att ta hand om den postoperativa vården där man lagt in katetern, så det slutade med att patienter blev utan, och det är ju förfärligt. Så jag samlade all information jag kunde och gjorde ett PM för hur man sköter katetern. Smärtenheten reviderade det till ett styrande PM och skapade en utbildning som de testade på oss. Vi kunde då hjälpa till att utveckla den så att den passar alla.

Skapade trygghet
Det fjärde projektet höjde också kompetensen på avdelningen avsevärt. Många erfarna valde successivt att gå till ASIH, och de ersattes av nya som inte kunde ge antitumorala cytostatikabehandlingar.
– Det var mycket rädsla och osäkerhet kopplat till behandlingarna. Så jag införde ett projekt där vi under ett halvår hade föreläsningar en gång i veckan, där erfaren personal pratade om till exempel bröstpatienter eller tarmcancrar. Vi handledde den nya personalen och på väldigt kort tid skapade vi trygghet. På några månader gick vi från att knappt ge någon av behandlingarna på vår avdelning, till att ge alla, säger Jasmine Glantz.

Fler förbättringsprojekt
Och de här fyra projekten är troligtvis inte de sista som hon startar. Hon är numera omvårdnadsansvarig sjuksköterska, efter att ha bett om mer tid till förbättringsarbete.
– Jag är väldigt analytisk och har förbättringsglasögon, jag kan inte hjälpa det. Jag jobbade inom IKEA innan jag blev sjuksköterska och då skulle jag också förbättra allt. Samma sak var det inom hemtjänsten. Jag kan inte låta bli!