Vuxenpsykiatrin

Ger patienten verktyg för att hantera sin situation

Publicerad 28 mars 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

En specialistutbildad psykiatrisjuksköterskas viktigaste uppgifter är att bedöma och hantera komplex psykiatrisk problematik. Psykiatrisjuksköterskan hjälper patienterna att återhämta sig från psykisk ohälsa och att hitta olika sätt att hantera sin livssituation och leva med sin psykiska sjukdom.

Maria Schenell, specialistsjuksköterska i psykiatri och vårdledare i Region Gävleborg.

Sjuksköterskor i psykiatrin fokuserar i många fall på hälsofrämjande och individuell omvårdnad, ofta i nära samverkan med anhöriga och andra vårdgivare. Psykiatrisjuksköterskor gör verklig skillnad för patienten och hjälper många att hantera sin psykiatriska diagnos för att skapa ett liv värt att leva.
– Många karriärvägar öppnas för sjuksköterskor som väljer att utbilda sig till specialistsjuksköterska i psykiatri. De kan arbeta självständigt inom öppen eller heldygnsvård av barn, ungdomar, vuxna eller äldre. Psykiatrisjuksköterskor kan välja att arbeta inom allmänpsykiatrin, rättspsykiatrin eller beroendevården, säger Maria Schenell, specialistsjuksköterska i psykiatri och vårdledare på Region Gävleborgs psykiatriska mottagning i Hudiksvall. Hon är även legitimerad psykoterapeut.

Självständigt och varierat
Att hålla utbildningar för anhöriga till patienter med exempelvis bipolär diagnos är ofta psykiatrisjuksköterskans ansvar. De medverkar ofta vid både diagnostik och behandling och möjligheterna till specialisering är många. De kan välja att kombinera klinik med forskning, ägna sig åt verksamhetsutveckling eller ledarskap. Läkemedelsuppföljning, telefonrådgivning eller att arbeta med motiverande samtal är andra vanliga ansvarsområden.
– En specialistsjuksköterska i psykiatri leder och utvecklar det psykiatriska omvårdnadsarbetet. Det innebär att själv och tillsammans med andra yrkesgrupper förmedla trygghet, vara inkännande och tillämpa ett validerande och icke dömande förhållningssätt till alla patienter. Vi fångar upp och bedömer patientens problematik och symptom och kan i många fall bidra till att lindra dem genom att förmedla verktyg som stärker patientens förmåga att på egen hand hantera sin situation, säger Maria Schenell.

”En specialistsjuksköterska i psykiatri leder och utvecklar det psykiatriska omvårdnadsarbetet.”

Bidrar till ökad livskvalitet
Som psykiatrisjuksköterska och leg. psykoterapeut arbetar Maria Schenell mycket med behandling, handledning och utbildning och går dessutom en handledar- och lärarutbildning som så småningom ska göra det möjligt för henne att på en avancerad nivå undervisa och handleda sjuksköterskor och andra yrkeskategorier i psykoterapi.
– Med vår helhetssyn på människan kan psykiatrisjuksköterskor bidra till att förebygga suicid och öka livskvaliteten för ett stort antal patienter som lever med psykiatriska diagnoser. Vi hjälper patienterna skapa ett liv värt att leva, säger Maria Schenell.