Thoraxkirurgi

Högspecialiserat och komplext inom thoraxkirurgi

Publicerad 28 mars 2023
Text: Annika Wihlborg
Evelina Boström Westin, operationssjuksköterska och biträdande universitetssjuksköterska på Thoraxoperation, Karolinska universitetssjukhuset.

Thoraxkirurgi är högspecialiserad kirurgi med fokus på sjukdomar i hjärta och lungor. Operationssjuksköterskor fyller en nyckelroll i den thoraxkirurgiska verksamheten, som går allt mer mot minimalinvasiva ingrepp. För sjuksköterskor som vill verka i ett tvärprofessionellt team inom ett kirurgiskt område som befinner sig i ständig utveckling har thoraxkurirgin mycket att erbjuda.

– Positionering av patienten, instrumentering och att bibehålla aseptiken för att minska risken för postoperativa sårinfektioner är mina viktigaste ansvarsområden och utmärkande för mitt arbete som operationssjuksköterska i samband med kirurgi, säger Evelina Boström Westin, operationssjuksköterska och biträdande universitetssjuksköterska på Thoraxoperation, Karolinska universitetssjukhuset. Evelina har arbetat som operationssjuksköterska inom thoraxkirurgi sedan 2015 och arbetade dessförinnan på centraloperation. I rollen som biträdande universitetsjuksköterska arbetar Evelina med verksamhetsutveckling utifrån evidensbaserad vård.

”Man bör trivas med att arbeta mycket koncentrerat och fokuserat i operationssalen.”

Livsavgörande funktioner
Thoraxkirurgin utvecklas ständigt och går mer mot ingrepp som minimerar snittytan och därmed även inverkan på patienten. Som operationssjuksköterska inom thorax blir man specialist på ett fåtal ingrepp, där varje dag ändå är unik eftersom patientens förutsättningar varierar.
– För att trivas i den här rollen bör man förstås ha ett genuint intresse för just det här medicinska fältet. Man ska tycka det är kul att hålla ordning på många instrument och mycket sterilt engångsmaterial. Eftersom det rör sig om komplex kirurgi där varje profession har en avgörande roll krävs ett välutvecklat teamarbete. Man bör även trivas med att arbeta mycket koncentrerat och fokuserat i operationssalen, inte minst eftersom vi hanterar livsavgörande funktioner då patientens egen cirkulation stängs av under operation, säger Evelina Boström Westin.

Fördjupning gav helhetsbild
En möjlighet till fördjupning och kompetensutveckling inom området erbjuds via den webbaserade kursen i Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad på avancerad nivå (7,5 hp), en uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet.
– Utbildningen var verkligen heltäckande och de kompetenta föreläsarna gav tillsammans en god förståelse för den thoraxkirurgiska patientens resa inför, under och efter operation. Det roligaste var nog erfarenhetsutbytet med kollegor från olika delar av landet. Kursen passar för alla som på något sätt möter den thoraxkirurgiska patienten, säger Evelina Boström Westin, som gick kursen i höstas.