Presentation
Kirurg- och Urologkliniken

Kompetensutveckling i en välkomnande miljö

Publicerad 28 mars 2023
Foto: Johan Marklund
Agnes Ågren och Sandra Klintmark Gomez, sjuksköterskor på Kirurgi- och Urologkliniken på Danderyds sjukhus. Foto: Johan Marklund
Agnes Ågren och Sandra Klintmark Gomez, sjuksköterskor på Kirurgi- och Urologkliniken på Danderyds sjukhus. Foto: Johan Marklund

Högt i tak, erfarna kollegor och goda utvecklingsmöjligheter var några av anledningarna till att Agnes och Sandra sökte sig till Kirurg- och Urologkliniken. I dag kan de konstatera att deras förhoppningar i mångt och mycket stämde med verkligheten.

Sjuksköterskorna Agnes Ågren och Sandra Klintmark Gomez började arbeta på Kirurg- och Urologkliniken på Danderyds sjukhus direkt efter sin examen.
– Jag hade en känsla av att det var en mysig stämning och inte så hierarkiskt på Danderyds sjukhus. Under intervjun fick jag ett väldigt bra intryck. Jag fick dessutom reda på att det fanns många erfarna sjuksköterskor på avdelning 61 där jag skulle börja arbeta, säger Agnes.
Sandra, som arbetar på vårdavdelning 63, hade liknande föreställningar. Att jobbannonsen dessutom riktade sig till nya sjuksköterskor tyckte hon var positivt.
– Det var väldigt viktigt för mig att komma till en välkomnande avdelning med högt i tak. Dessutom fanns och finns det möjlighet till ett introduktionsår där du får delta i olika seminarier och lektioner tillsammans med nyutexaminerade sjuksköterskor från hela sjukhuset. Det var väldigt lockande, säger hon.
Några veckor efter att de hade börjat sina anställningar slog pandemin till. Trots att inget blev som det var tänkt har många av deras förhoppningar ändå infriats.
Kollegorna är precis så erfarna och stödjande som de hoppades på. Och de har känt sig bekväma med att vara nya på jobbet.

Jobba med oss på Danderyds sjukhus. Klicka på länkarna nedan


Jobba som sjuksköterska

Jobba som specialistsjuksköterska

Många möjligheter
– Läget är ansträngt för alla inom vården men vi hjälper varandra. Jag har dessutom en väldigt lyhörd chef som fångar upp om någon mår dåligt. Vi pratar ofta om förbättringsförslag och får möjlighet till kompetensutveckling, säger Sandra som i framtiden vill gå en specialistutbildning.
Möjligheterna på sjukhuset är många. Sjuksköterskorna på Kirurg- och Urologkliniken deltar bland annat i olika omvårdnadsgrupper. Utöver det så har medarbetarna två kompetensutvecklingsdagar per tioveckorsperiod som de själva kan styra över.
Det är också möjligt att kombinera tjänsten på golvet med administrativa uppgifter. Agnes har idag en delad tjänst där hon även arbetar som vårdsamordnare på sin avdelning.
– Variationen har varit viktig för mig och jag känner att jag har utvecklats mycket, säger hon.

Kirurg- och Urologkliniken – Danderyds sjukhus

Kirurg- och Urologkliniken utreder och behandlar sjukdomar i magtarmkanalen samt urinvägarna. Utöver detta behandlas även olika akuta tillstånd. Danderyds sjukhus är ett universitetssjukhus med ett brett utbud av kompetensutveckling och möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska med bibehållen lön.

www.ds.se/jobba-hos-oss