Magnetmodellen

Magnetmodellen i USA stärker sjuksköterskor

Publicerad 28 mars 2023
Text: Adrianna Pavlica

Nöjdare patienter, mindre personalomsättning och högre kvalitet på vården. Det är några av effekterna som enligt studier uppnås hos sjukhus som jobbar enligt magnetmodellen, där sjuksköterskan har en central roll.

Dr. Fran Cartwright, Chief Nursing Officer och Senior Vice President vid Mount Sinai. Foto: Monika Graff

Den så kallade magnetmodellen har funnits i USA sedan 80-talet. I korta drag går den ut på att ge sjuksköterskor en större plats i vården, på alla nivåer, något som gagnar både professionen och patienterna. För att få en stämpel som magnetsjukhus måste man uppfylla krav på bland annat ledarskap, kunskap, innovation och professionell utveckling. En effekt av att vara bra på dessa olika områden är att de magnetcertifierade sjukhusen har lättare att rekrytera och behålla sjuksköterskor.
Sjukhuset Mount Sinai i New York söker nu certifieringen för femte gången – de har varit ett magnetsjukhus i över 20 år.
– Vi strävar ständigt efter att förbättra våra verksamheter. Vi är organiserade på ett sätt där professionell utveckling är möjlig för våra sjuksköterskor, vilket också är i linje med att ta hand om patienter och anhöriga på bästa sätt. Det är vårt ramverk, säger Dr. Fran Cartwright.

Attraherar sjuksköterskor
Hon har jobbat som sjuksköterska i 40 år och gjort en lång karriär på Mount Sinai. Under sina år där har hon arbetat kliniskt men också fortsatt att utbilda sig. Sedan sju år tillbaka är hon Chief Nursing Officer och Senior Vice President vid Mount Sinai, som består av närmare tio sjukhus i New York. Och Dr. Fran Cartwright är säker på att magnetmodellen och dess certifiering fungerar.
– Jag har pratat med så många sjuksköterskor de senaste 20 åren, och när jag ber dem att beskriva varför de sökt sig just till oss så är det i 99 procent av fallen för att vi är ett magnetsjukhus. De vet att de hos oss kan bli stärkta och uppnå sin potential, säger hon.

”Vi är organiserade på ett sätt där professionell utveckling är möjlig för våra sjuksköterskor.”

Ledare på alla nivåer
Coronapandemin har också i USA skapat en kris där mycket vårdpersonal, däribland sjuksköterskor, har lämnat yrket eller sökt sig till andra arbetsplatser än sjukhus. Men Dr. Fran Cartwright menar att det även i dessa tider är lättare för Mount Sinai att rekrytera och behålla personal än på många andra sjukhus. En nyckel är ledarskapsmöjligheterna.
– Vi har sjuksköterskor på alla nivåer, och de sitter inte bara med och lyssnar utan är aktiva. Sjuksköterskor vet vad patienter behöver och känner till förändringar vi kan implementera. Men alla vill förstås inte bli ledare. Då har vi kliniska karriärstegar eller forskning och utbildning man kan ägna sig åt.
Mount Sinai kräver att samtliga sjuksköterskor som arbetar med ledarskap ska ha minst kandidatexamen men helst masterexamen.

Råd till svenska sjukhus
Om man som svenskt sjukhus vill jobba enligt magnetmodellen, i vilken ände ska man börja?
– Börja med det ni redan har och är bra på, och bygg på lite i taget. En del av magnetmodellen är till exempel att ha mentorer och coacha varandra, och jag tror att mycket sådant redan pågår på många sjukhus, även om det inte har en formell struktur, säger Dr. Fran Cartwright.
Kräver arbetet enligt magnetmodellen extra resurser?
– Själva processen att bli magnetcertifierad som sjukhus är kostsam, men i själva kriterierna finns en grund som alla sjukhus egentligen borde göra. Vi gör inte de här sakerna för att bli magneter, utan för att det är det rätta att göra. Men visst, det handlar om rigorösa ansträngningar som kräver struktur och organisation. Det är ett åtagande, men det är värt det, säger Dr. Fran Cartwright.
Genom Magnet4Europe, ett EU-projekt om fyra år, sprids nu magnetmodellen vidare från USA. Karolinska Institutet medverkar i projektet.

Fördelarna med magnetmodellen:

• Sjuksköterskor dras till arbetsplatsen, som får lättare att rekrytera och behålla personal.
• Förbättrad vård och patientnöjdhet. Till exempel genom mindre dödlighet bland patienter, färre fall och bättre patientsäkerhet.
• En samarbetskultur som genomsyrar arbetsplatsen, där man arbetar tillsammans i olika discipliner.
• Förbättrad ”excellence” bland sjuksköterskor. Bland annat blir de mer effektiva men höjer samtidigt patientsäkerheten.
• Ökad finansiell framgång i verksamheten, bland annat genom minskat antal olyckor bland patienterna.
Källa: American Nurses Credentialing Center (som refererar till studier som gjorts)