Positiv utveckling

Moramodellen vände nedåtgående spiral

Publicerad 28 mars 2023
Text: Annika Wihlborg
Anna-Karin Fillman, chef på avdelning 62 på medicinkliniken på Mora lasarett och Elisabeth Nykvist, sjuksköterska och skyddsombud.

På avdelning 62 på Mora lasarett, lyckades personalen inom loppet av ett par månader vända en negativ spiral med en ohållbar arbetsmiljö som gjorde att hälften av sjuksköterskorna sade upp sig. Det nya arbetssättet Moramodellen har lett till en förbättrad arbetsmiljö, en välfungerande dialog över professionsgränserna, ökad patientsäkerhet och stärkt teamkänsla.

– Under sommaren och hösten 2022 befann vi oss i en otroligt svår situation med en konstant hög arbetsbelastning, hög sjukfrånvaro, låg bemanning och ett konstant flöde av uppsagda sjuksköterskor. När vi blivit av med halva sjuksköterskestyrkan övervägde vi att även halvera verksamheten för att överleva. Vi insåg att det krävdes en drastisk förändring för att vända situationen, säger Anna-Karin Fillman, chef på avdelning 62 på medicinkliniken.
Avdelningens överläkare bestämde sig för att gå bredvid som sjuksköterska under två arbetspass och reagerade direkt på den tuffa arbetsmiljön. När läkarkåren fick upp ögonen för sjuksköterskornas arbetsmiljö tog förändringsarbetet ordentlig fart och Moramodellen utformades.
– Telefonsamtal från anhöriga upptog tidigare en relativt stor del av sjuksköterskornas arbetstid. Ibland kunde uppemot fyra anhöriga ställa samma frågor om en och samma patient. Vi begränsade därför till en anhörigkontakt per patient och införde dessutom fasta telefontider som innebar att telefonslussen numera är stängd innan 11.00 på förmiddagarna. Det ger sjuksköterskorna arbetsro, säger Anna-Karin Fillman.

”Involvera samtliga yrkeskårer och se till att hela avdelningen arbetar utifrån en gemensam agenda med tydliga mål.”

Framgångsrikt trafikljussystem
På avdelningen har man dessutom minskat antalet patienter per sjuksköterska, vilket ger en rimligare arbetsbelastning. En av de största förändringarna var att patienterna numera kategoriseras utifrån ett trafikljussystem, där röda patienter prioriteras högst och gula patienter följer en pågående vårdplan. Gröna patienter är färdigbehandlade och väntar på att överlämnas till den kommunala omsorgen. Trafikljussystemet innebar en lättnad för sjuksköterskorna, då det blev enklare att prioritera omvårdnadsinsatserna och gav en bättre samordning kring patienterna.

Gemensam rond spar tid
– Ytterligare en stor förändring var att läkarna numera träffar och läser på om patienterna innan ronden på morgonen. Tidigare ordinerade de ofta behandlingar och läkemedel utan att först ha träffat patienterna, vilket många gånger innebar att ordinationerna ändrades under dagens lopp. Det skapade frustration och innebar mycket merarbete för sjuksköterskorna, säger Anna-Karin Fillman.
Nu samlas hela avdelningen till en gemensam rond på morgonen. Den gemensamma genomgången och att läkarna numera är bättre förberedda gör att sjuksköterskorna i många fall sparar flera timmars arbete. Tidigare drog rondarbetet ofta ut på tiden och spillde ibland även över på kvällspersonalen.

Arbetsmiljö och patientsäkerhet
Moramodellen har, utöver en förbättrad arbetsmiljö, även lett till höjd patientsäkerhet, stärkt teamkänsla och ökad arbetsro för sjuksköterskorna. Ytterligare en positiv effekt är att två sjuksköterskor tog tillbaka sina uppsägningar direkt när Moramodellen infördes. Intresset för Moramodellen är stort, såväl i Region Dalarna som från övriga landet.
– Mitt råd till andra verksamheter som behöver vända en negativ spiral är att se till att få med sig alla medarbetare på tåget innan förändringsarbetet inleds. Involvera samtliga yrkeskårer och se till att hela avdelningen arbetar utifrån en gemensam agenda med tydliga mål, avslutar Anna-Karin Fillman.