MAVA / GAVA

På GAVA och MAVA vårdas hela människan

Publicerad 28 mars 2023
Text: Annika Wihlborg
Viktoria Thore, vårdenhetschef på avdelning B 174 GAVA och Sigbritt Willers, vårdenhetschef på avdelning B 172 MAVA på Linköpings universitetssjukhus.

Att arbeta som sjuksköterska på medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA, eller på geriatrisk akutvårdsavdelning, GAVA, är variationsrikt, lärorikt och utvecklande. I dessa verksamheter betraktar man patientens hälsotillstånd utifrån ett helhetsperspektiv, vilket innebär att man vårdar hela människan i multiprofessionella team. Det ger rätt förutsättningar för en bred kompetens och ständig utveckling.

– På MAVA och GAVA får sjuksköterskor en attraktiv och omfattande grundkompetens i vård av äldre multisjuka patienter, en växande grupp som sannolikt kommer att behöva mycket vård framöver. En sak som utmärker vår verksamhet är det professionsöverskridande teamarbetet som innefattar alltifrån arbetsterapeuter till kuratorer, läkare och dietister, säger Viktoria Thore, vårdenhetschef på avdelning B 174 GAVA på Linköpings universitetssjukhus.
– Hos oss får sjuksköterskor en bred kompetens och en stabil grund i att ge omvårdnad till multisjuka patienter som ofta är äldre. På många avdelningar vårdar man patienten utifrån ett specifikt organsystem, medan vi ofta vårdar patienter med sjukdomstillstånd som berör flera organsystem, säger Sigbritt Willers, vårdenhetschef på avdelning B 172 MAVA på Linköpings universitetssjukhus.

”Hos oss får sjuksköterskor en bred kompetens och en stabil grund i att ge omvårdnad till multisjuka patienter.”

Möjlighet till rotation
En fördel med att arbeta i vår verksamhet är att det alltid finns erfarna kollegor att vända sig till om man har frågor eller behöver diskutera en specifik patient.
– En utvecklingsväg för mer erfarna sjuksköterskor är MAVA:s intermediärvård. På GAVA finns ofta även öppenvårdsmottagningar och möjligheten för sjuksköterskor att dela sin tid mellan mottagning och avdelning, säger Viktoria Thore.
Hos oss bedrivs projekt Plan 17 där MAVA, GAVA och njurmedicin samverkar aktivt, bland annat i form av rotationstjänster, där sjuksköterskor kan rotera mellan samtliga tre verksamheter.
– En bred erfarenhet från olika typer av verksamheter är en fördel för den som söker sig till MAVA och GAVA, men alla typer av sjuksköterskor är välkomna till dessa verksamheter, både nyutexaminerade och erfarna, säger Sigbritt Willers.