Förbättringsförslag

Så kan sjuk­vården förbättras

Publicerad 28 mars 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Bara en procent i vår enkät anser att situationen inom sjukvården ens är ”ganska bra”. En överväldigande majoritet ser, liksom IVO, allvarliga brister – och förslagen på vad som kan göras för att förbättra situationen är många.

IVO riktade kritik mot 27 granskade sjukhus i sin rapport från januari 2023. Vi har frågat sjuksköterskorna om hur allvarligt de ser på situationen inom sjukvården. De 97 procent som svarade ”allvarlig” eller ”ganska allvarlig” fick en följdfråga om vilka förslag de har för att situationen ska bli bättre.

Lojalitetsbonus
Högre löner är något som nästan alla nämner, något som en del också ser hänger ihop med en höjd status på yrket, och därmed också något som kan locka fler att bli sjuksköterskor. Ett förslag som kommer upp är att införa någon form av ”lojalitetsbonus” för de som stannar kvar på samma arbetsplats en längre tid. Vissa är också inne på att skapa en tydligare karriärtrappa, med exempelvis juniora och seniora sjuksköterskor, och där man får tydligt lönepåslag när man kommer ett steg upp i trappan. ”Höj lönerna så att det är värt mödan”, skriver en sjuksköterska.

”Höj lönerna så att det är värt mödan.”

Arbetstid och scheman
Det andra överlägset vanligaste svaret är bättre arbetsvillkor. Exakt vad som menas med det varierar, men det handlar bland annat om bättre eller flexibla arbetstider, långsiktiga scheman, större möjlighet att påverka sin situation. Många är inne på att införa fyra dagars arbetsvecka eller sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, eftersom en vanlig synpunkt från sjuksköterskor är att arbetsbelastningen är för hög.
Det uttrycks av många i enkäten som påtalar att de vill ha färre patienter per sjuksköterska och införa någon typ av maxtak, en siffra som nämns är fem patienter per sjuksköterska, men det varierar beroende på verksamhet.

Minska administrationsbördan
När det gäller arbetsbelastningen läggs administrationsbördan fram som ett stort problem. En vanlig synpunkt är att sjuksköterskor tillbringar alldeles för mycket tid framför datorn och för lite tid med patienterna. Ett förslag som läggs fram är att sjuksköterskor ska ha en sjuksköterskeassistent, som fungerar ungefär som läkarnas sekreterare.
Sjuksköterskor i vår enkät suktar också efter mer kompetensförsörjning och större utvecklingsmöjligheter, som till exempel att gå kurser eller få ytterligare roller och ansvarsområden.
Många påpekar att chefer och politiker inte vet hur en sjuksköterska har det ”på golvet” och att fler måste börja lyssna till sjuksköterskor för att få till en förändring.

De viktigaste förslagen

• Bättre lön
• Bättre arbetsvillkor
• Färre patienter per sjuksköterska
• Ökad bemanning
• Minskad administration
• Mer kompetensförsörjning, större utvecklingsmöjligheter
• Chefer och politiker ska lyssna på sjuksköterskorna

Hur allvarlig är situationen är inom sjukvården?

IVO riktar kritik mot samtliga 27 granskade sjukhus i sin rapport från januari 2023 och skriver ”det råder brist på vårdplatser och patientsäkerheten kan inte garanteras”. Hur allvarlig anser du att situationen är inom sjukvården? Situationen är…

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 17–21 mars 2023. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 1,9–3,2 procentenheter.