Presentation
Neurologin vid SUS

Samarbete lyfter neurologin till nya nivåer

Publicerad 28 mars 2023
Anna Berlin och Malin Eneke, enhetschefer på neurologiavdelning 25 respektive 27 i Lund. Foto: Johan Lindvall
Anna Berlin och Malin Eneke, enhetschefer på neurologiavdelning 25 respektive 27 i Lund. Foto: Johan Lindvall

Neurologin vid Skånes universitetssjukhus präglas av samarbete, värme och gemenskap. Som sjuksköterska utvecklas du i en spännande miljö full med möjligheter och engagerade kollegor.

Neurologin vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund är både bred och spännande. Ett nära samarbete mellan sjukhusen, avdelningarna och enhetscheferna gör det dessutom möjligt för medarbetarna att utvecklas i den riktning som de önskar, mycket tack vare Core Curriculum, ett utvecklingsprogram som sätter strukturen för professionell utveckling och kontinuerligt lärande för sjuksköterskor.
Anna Berlin och Malin Eneke är enhetschefer på neurologiavdelning 25 respektive 27 i Lund. Tillsammans har de lyckats bygga upp avdelningar med fin gemenskap och god bemanning.
– Det absolut viktigaste är medarbetarna. En medarbetare är så mycket mer än en schemarad. Vi lägger mycket tid på rekrytering, säger Anna.
Tack vare den goda stämningen är det vanligt att de studenter som har gjort praktik på avdelningen återvänder när de är färdigutbildade.
– Medarbetarna blir omhändertagna och det är ok att vara ny här, konstaterar Malin.

Jobba med oss. Klicka på länkarna för att läsa mer och ansöka.


Nyexaminerade sjuksköterskor till neurologen i Malmö (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterskor till Neurologiavdelning i Malmö (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska, natt, till Neurologiavdelning akut i Lund (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Neurologiavdelning akut i Lund (Sista ansökningsdag har passerat)

Sjuksköterska till Neurologiavdelning i Lund (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster i Region Skåne

Akut och planerad vård
Avdelning 25 i Lund är en strokeavdelning och styrs helt av det akuta flödet.
– Vi har bland annat två larmspår, ett för trombektomipatienter och ett för trombolysbehandling, säger Anna.
Det finns tre olika utvecklingssteg för medarbetarna. Som ny sjuksköterska börjar du i ett team ute på avdelningen, går sedan vidare till Stroke-OBS och får i det sista steget även larmkompetens.
Avdelning 27 är Lunds andra neurologiska vårdavdelning. Här ligger fokus på avancerade utredningar och högspecialiserad vård.
– Vi har 21 vårdplatser totalt, varav 7 stycken är elektiva där vi genomför avancerade utredningar av bland annat epilepsi och Parkinson. Det vanliga är att patienterna kommer hit på måndag och stannar till fredag, och det finns en specifik plan för varje dag de är här, säger enhetschef Malin

Många utvecklingsmöjligheter
För de medarbetare som vill bredda sin kompetens finns det goda möjligheter att utforska olika delar av neurologin. De lyckade samarbetena sträcker sig även över kommungränsen.
Tillsammans med malmökollegorna Stavros Mpatsiaris, enhetschef på neurologisk observationsavdelning och Sven Häljebo, enhetschef på neurologiavdelning 1 har de bland annat utformat karriärvägar för medarbetare inom neurologin baserat på Core Curriculum.
– Genom den här gemensamma satsningen sätts de enskilda medarbetarnas kompetens och utvecklingsplan på pränt. Kompetensutvecklingen blir strukturerad och tydlig. Det ger en stor trygghet att veta ungefär vad man kan förvänta sig vad gäller ens personliga utveckling och också vilka krav man kan ställa på sin arbetsgivare, säger Sven.

Stavros Mpatsiaris, enhetschef på neurologisk observationsavdelning och Sven Häljebo, enhetschef på neurologiavdelning 1 i Malmö. Foto: Åsa Siller
Stavros Mpatsiaris, enhetschef på neurologisk observationsavdelning och Sven Häljebo, enhetschef på neurologiavdelning 1 i Malmö. Foto: Åsa Siller

Samarbete och gemenskap
Även i Malmö är samarbetet mellan avdelningarna nära och viktigt. Neurologiavdelning 1 är en slutenvårdsavdelning som även har akutneurologiska dagvårdsplatser. Dagvårdsplatserna kan handla om allt från rent medicinska bedömningar till rehabiliteringsbedömningar eller att patienten har ett neurologiskt problem som hen behöver hjälp med.
Observationskrävande patienter hamnar först på Neuro-OBS där man har trombolysspår samt intermediärvårdsplatser med fokus på avancerad andningsvård. Patientflödet är till största delen från akutmottagningen, IVA och AVA.
Sven och Stavros har liksom Anna och Malin arbetat som sjuksköterskor i många år. Stavros har lång erfarenhet av akutsjukvård men är nu inne på sitt första år som enhetschef inom neurologin.
– Nya kollegor tas emot väl, säger han och konstaterar att genom att ta hand om varandra kan sjuksköterskorna i sin tur ge en bättre vård till de som har behov av neurologisk sjukvård i Skåne.

Nya lokaler i nya sjukhuset i Malmö
För medarbetarna i Malmö väntar dessutom en spännande tid. De två systeravdelningarnas samarbete kommer nämligen att intensifieras ytterligare. 2025 slås avdelningarna ihop till en ny avdelning på ett helt nybyggt sjukhus. Arbetet med flytten är redan igång.
– Det är våra medarbetare som är experter när det kommer till utformningen av den nya avdelningen. Vårt mål är att så många som vill och kan ska vara med och utforma det här som kommer bli en helt fantastisk arbetsplats, säger Sven.

Neurologin vid Skånes universitetssjukhus

Vi utför högspecialiserad utredning och vård av hjärnans och nervsystemets sjukdomar. De vanligaste diagnoser som vi behandlar är stroke, epilepsi, Parkinsons sjukdom, hjärntumörer och MS. Vi kan också erbjuda vård för hundratalet ovanligare neurologiska sjukdomar. I både Lund och Malmö finns mottagning, dagvård och slutenvård.
Vi har multidisciplinära specialistteam för ALS, epilepsi, multipel skleros, neuromuskulära sjukdomar, rörelserubbningar, stroke samt tumörer. Vi har tagit initiativ till en regional strokejour, som förbättrar den akuta strokevården i Skåne och övriga södra Sverige.
Genom att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns inom alla professioner skapar vi hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser. Under din första tid hos oss får du introduktion och en personlig handledare.

Klicka här för att läsa mer om neurologi vid Skånes universitetssjukhus