Presentation
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Utveckling och variation på Sachsska

Publicerad 28 mars 2023
Foto: Johan Marklund
– Jag brukar tänka att arbetsplatsmiljön speglar vården vi ger. Jag har jättefina kollegor som är fina både mot patienterna och varandra, säger Rishi Chaudhry och får medhåll av Kicki Redin och Gabrielle Goddard. Foto: Johan Marklund
– Jag brukar tänka att arbetsplatsmiljön speglar vården vi ger. Jag har jättefina kollegor som är fina både mot patienterna och varandra, säger Rishi Chaudhry och får medhåll av Kicki Redin och Gabrielle Goddard. Foto: Johan Marklund

Arbetet på Sachsska barn- och ungdomssjukhusen är varierande, spännande och utmanande. Dessutom finns ett stort hjärta med i såväl vårdrummen som i personalrummet.

När Rishi Chaudhry var liten låg hon mycket på sjukhus. Det var då hon bestämde sig för att en dag själv arbeta som sjuksköterska och hjälpa barn. För två år sedan gick hennes dröm i uppfyllelse.
– Det här är till och med bättre än vad jag hade förväntat mig. Jag älskar allt med mitt arbete. Att få förmedla trygghet till patienterna och familjerna vi möter är fantastiskt, säger Rishi som just nu kombinerar sin tjänst på avdelning 74 med en betald specialistutbildning.
Patientunderlaget på de båda akutvårdsavdelningarna 64 och 74 är varierat och diagnoserna spänner från nydebuterad diabetes och infektioner till blindtarmsoperationer och sviktande värden på grund av anorexia.
Kicki Redin, som arbetar på vårdavdelning 64, sökte sig till Sachsska 2013. Bytet från vuxenvård till barnsjukvård aktualiserades efter att hon arbetat utomlands med Läkare utan gränser.
– Det jag gillar mest med mitt arbete är tillfredsställelsen att se hur svårt sjuka barn blir helt friska. Det blir så tydligt vilken nytta vi gör här och arbetet känns meningsfullt, säger hon.

Vi söker sjuksköterska med intresse för barnsjukvård till avd 74 på Sachsska. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster på Sachsska

Många möjligheter inom sjukhuset
Möjligheterna till kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar, konferenser och specialistutbildningar är många. Kicki har under sin tid på sjukhuset utbildat sig till specialistsjuksköterska. Idag har hon en kombinerad tjänst och arbetar även som omvårdnadsledare.
Sjukhusets positiva inställning till kombinerade tjänster och att rotera mellan avdelningar är något som också Gabrielle Goddard uppskattar. Hon arbetar 50 procent som HLR-koordinator och 50 procent på barnakuten.
Arbetet på barnakuten är varierande, på några sekunder kan nalleleken bytas mot akutrummet. Efter många år inom vuxenakuten känner hon sig bekväm med de snabba bytena. Men att hon skulle arbeta med barn och unga har inte alltid varit självklart.
– Jag var till och med lite rädd för att arbeta med barn, de kändes så små och sköra. Men jag hade väldigt fel. Barn är tåliga och klarar otroligt mycket. De blir dåliga snabbt men de flesta återhämtar sig också väldigt snabbt. Det är en fantastiskt rolig arbetsplats tack vare patienterna, föräldrarna och kollegorna, säger hon.

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är en del av Södersjukhuset. Här bedrivs kvalificerad akut- och specialistvård, från för tidigt födda barn till ungdomar upp till 18 år. Med utgångspunkt i FN:s barnkonvention arbetar vi i tvärprofessionella grupper med olika specialistkompetenser och tillsammans med barnens föräldrar.

www.sodersjukhuset.se