Presentation
Kirurgkliniken NU-sjukvården

Variation, värme och bredd på kirurgkliniken

Publicerad 28 mars 2023
Sammanhållningen på onkologi- och cytostatikamottagningen är stark. Therese Olsson och Annemaria Jansson trivs väldigt bra med sina kollegor. Foto: Josefine Järlbrink / Elite Studio
Sammanhållningen på onkologi- och cytostatikamottagningen är stark. Therese Olsson och Annemaria Jansson trivs väldigt bra med sina kollegor. Foto: Josefine Järlbrink / Elite Studio

I en varm och välkomnande miljö möter sjuksköterskorna på kirurgkliniken en bred patientgrupp i olika skeden av vårdresan.
– Jag utvecklas varje dag och känner att jag kan vara kvar här länge, säger sjuksköterskan Emma Andersson.

Efter att Emma hade gjort sin slutpraktik på avdelning 62 vid NÄL så fanns det inga alternativ för henne. Hon ville stanna kvar bland de fantastiska kollegorna på kirurgkliniken.
– Jag fick ett väldigt varmt mottagande. Och trots att det är en bred avdelning med väldigt mycket att lära kände jag mig aldrig ensam. Det finns alltid någon att fråga. Jag utvecklas varje dag och känner att jag kan vara kvar här länge, säger hon.
NU-sjukvårdens kirurgklinik är fördelad på två sjukhus. Gemensamt för de olika avdelningarna är den breda patientgruppen och det varma välkomnande klimat som råder bland medarbetarna.
Klinikens sjuksköterskor möter patienter med många olika diagnoser och följer patienterna från utredning av symtom till behandling, operation och onkologisk vård och palliativ vård.

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster på kirurgkliniken

Klicka här för att läsa mer om att jobba på kirurgkliniken

Akut och planerad vård
På avdelning 62 vårdas kirurgpatienter med sjukdomstillstånd i tjock- eller ändtarm som är inplanerade för en operation. Förutom den planerade vården tar avdelningen även emot patienter som befinner sig i ett akut skede. Patienternas vårdtid varierar stort och spänner från en dag till flera månader.
En liknande bredd återfinns på avdelning 65 där patienter med sjukdomstillstånd i öron, näsa, hals, käke samt övre magtarmkanalen och kärlsjukdom vårdas.
Här arbetar sjuksköterskan Frida Lorensson. Det var den stora bredden som fick henne att lägga barnmorskedrömmarna på hyllan till förmån för kirurgin.
– Det finns fyra olika specialiteter på vår avdelning. Även vi har ett varierat patientunderlag med akuta inflöden från såväl våra mottagningar och akuten som planerad vård. Du vet aldrig hur din dag kommer att se ut vilket är väldigt spännande. Du måste hela tiden vara beredd på att kunna tänka om, säger hon.
Det stora intresset för kirurgi som väcktes när hon kom till kliniken fick henne att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.
– Att det finns sjuksköterskor med formell kompetens i kombination med att de har arbetat länge på avdelningarna och även har reell kompetens är oerhört värdefullt. Inte minst för de nya sjuksköterskor som kommer till oss, säger Ida Niklasson Laurell, vårdenhetschef på avdelning 65, och berättar att det är viktigt för kliniken att ge nya såväl som erfarna sjuksköterskor den kompetensutveckling som de efterfrågar.

Ida Niklasson Laurell och Frida Lorensson lär sig nya saker varje dag. De är överens om att de olika specialiteterna som finns på kliniken är en stor tillgång. Saknas på bild gör Emma Andersson. Foto: Andreas Olsson
Ida Niklasson Laurell och Frida Lorensson lär sig nya saker varje dag. De är överens om att de olika specialiteterna som finns på kliniken är en stor tillgång. Saknas på bild gör Emma Andersson. Foto: Andreas Olsson

Nära vård på onkologen
I Uddevalla på onkologi- och cytostatikamottagningen arbetar Therese Olsson och Annemaria Jansson. Även här finns det gott om specialistsjuksköterskor.
– Vi har en chef som är väldigt mån om att ge oss möjlighet till kompetensutveckling, säger Therese som är specialistsjuksköterska inom onkologi.
Anledningarna till att Therese har sökt sig till onkologin är flera.
– Det händer så otroligt mycket inom forskningen vilket är väldigt intressant. Arbetet här på mottagningen är dessutom väldigt flexibelt; du arbetar alltid dag och du sätter ditt eget schema, säger hon.
Ytterligare en stor anledning till att Therese trivs med sitt arbete är alla livsresor hon får förmånen att följa. Många gånger följer sjuksköterskorna sina patienter under flera år och lär även känna deras familjer.
Att få försöka skapa lindring i en kaosartad situation är även något som Annemaria sätter stort värde på.
– Möjligheten att få bli kontaktsjuksköterska lockade mig. Även om det kan vara tungt att möta patienter som befinner sig mitt i sin cancerresa så är det väldigt givande att få vara med och göra skillnad, säger hon och berättar att det finns ett utbyggt system med reflektionspass där kollegorna stöder varandra när behov finns.

Möjligheter inom kliniken
Den stora bredden och det lärande klimat som råder inom hela kliniken innebär inte bara att sjuksköterskorna på de olika avdelningarna får en bred och gedigen bas att luta sig mot. Den breda ingången öppnar även för möjligheten att utforska olika delar inom kirurgin.
– Som sjuksköterska på kirurgkliniken blir du aldrig låst utan det finns många möjligheter att prova på arbetet på klinikens olika avdelningar, säger Ida.

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster på kirurgkliniken

Klicka här för att läsa mer om att jobba på kirurgkliniken

NU-sjukvården – Västra Götalandsregionen

NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus.
Hos oss arbetar du tätt ihop med andra yrkeskategorier där vi på kirurgkliniken samarbetar och hjälps åt över avdelningsgränser och mottagningar.
Här får du möjlighet att arbeta med bred och avancerad vård som präglas av utveckling och teamarbete!
Du kommer att utvecklas samt fördjupa dina kunskaper och kompetens, inte bara i omvårdnad och behandling utan du blir också van att hantera det medicinsktekniska.

Kontakt:
Agneta Blomqvist
Onkologi- och cytostatikamottagningen
agneta.blomqvist@vgregion.se

Annica Olesen
Avd 62 och nedre gastro-mottagning
annica.olesen@vgregion.se

Ida Niklasson Laurell
Avd 65 och kärlmottagningen
ida.niklasson@vgregion.se

vgregion.se