Presentation
Medicinkliniken

Vrinnevis medicinklinik – plattform för många olika karriärspår

Publicerad 28 mars 2023
Foto: Peter Holgersson
Mersiha Zuberovic, Maja Holmberg och Mandy Sjörand, sjuksköterskor på Medicinkliniken vid Vrinnevisjukhuset. Foto: Peter Holgersson
Mersiha Zuberovic, Maja Holmberg och Mandy Sjörand, sjuksköterskor på Medicinkliniken vid Vrinnevisjukhuset. Foto: Peter Holgersson

Medicinkliniken vid Vrinnevisjukhuset är en av regionens största kliniker vilket ger goda möjligheter till rotation och utveckling.
– Om man vill ha massor av utvecklingsmöjligheter i många olika riktningar är det här man ska vara, säger Mersiha Zuberovic, sjuksköterska.

Mersiha Zuberovic fastnade för avdelning 1, en akut medicinsk vårdavdelning med inriktning på stroke, neurologiska, endokrina och allmänmedicinska sjukdomar, redan under sin första VFU.
– Jag insåg att avdelningen skulle bli en perfekt inkörsport för mig som nyutexaminerad sjuksköterska. Här kunde jag få bygga vidare på allt det teoretiska och praktiska jag lärt mig under utbildningen. För sju år sedan när jag tog min examen sökte jag mig hit och på den vägen är det.
Sedan dess har det hänt en hel del.
– Jag har utvecklats och byggt på min kompetens efter hand. Det har varit en intressant resa där jag axlat nya arbetsuppgifter och mer ansvar i takt med att min kunskap och erfarenhet ökat allt eftersom. Just nu har jag en utbildningstjänst som innebär att jag delar min tid mellan arbete på avdelningen och studier till specialistsjuksköterska inom neurosjukvård.

Jobba med oss på Vrinnevisjukhuset. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansökan


Njursviktskoordinator till njurmottagningen

Sjuksköterskor till dialysmottagning

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Dialysen lockade
Även Maja Holmberg fick upp ögonen för Medicinkliniken under studietiden. I hennes fall var det Njur- och dialysenheten som lockade.
– Jag var intresserad av området redan innan, så en halv dags föreläsning om dialys räckte för att jag skulle fastna.
Med facit i hand, när det gått 3,5 år sedan Maja började på enheten som nyutexaminerad sjuksköterska, konstaterar hon att det första goda intrycket var helt rätt.
– Jag stormtrivs både med specialiteten, kollegorna och att merparten av våra patienter är återkommande. Med tiden skapas relationer, man lär sig patienternas sjukdomshistoria och behöver inte starta från noll varje morgon.

Variation i arbetet
På avdelning 3, som också ingår i Medicinkliniken, arbetar Mandy Sjörand som sjuksköterska sedan snart sex år tillbaka.
– Jag kände redan till verksamheten eftersom jag jobbade här som undersköterska och sedan även på lov och helger under studietiden.
En stor fördel med avdelningen är, säger Mandy, den breda patientgruppen.
– Trean är en akut medicinsk vårdavdelning med specifik inriktning mot njur-, lung-, mag-tarm- och hematologiska sjukdomar. Det innebär att jag får arbeta med många olika patienter som behandlas på olika sätt vilket skapar en utvecklande miljö. Man bygger snabbt på sin kompetens och blir duktig på behandling av multisjuka patienter, och det ger med tiden en skarp klinisk blick.
Sedan två år tillbaka har Mandy en rotationstjänst till klinikens hematologimottagning. Hon har också axlat flera egna ansvarsområden.
– Jag är med i HLR-teamet och ansvarar även för att ta fram rutiner för nutrition på avdelningen.
Mersiha flikar in att även avdelning 1 erbjuder många olika ansvarsområden att axla utifrån intresse.
– Jag ansvarar för läkemedelsrummet samt utbildar i track och akut omhändertagande, främst inom stroke, trombolys och diabetes. Att ha egna ansvarsområden är givande och får dig att växa i din yrkesroll.
Även Maja har axlat flera ansvarsroller inom dialysverksamheten.
– Jag ansvarar bland annat för dokumentation och för accesser som är livsviktiga för våra patienter på njur- och dialysenheten.

Utvecklande vårdprojekt
Det pågår flera intressanta utvecklingsprojekt inom kliniken. Ett aktuellt projekt, Gör om–gör rätt, drivs av Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap, och syftar till att implementera en värdeskapande och personcentrerad vård där omvårdnaden står i fokus och sjuksköterskans ansvar ska stärkas.
– Hos oss finns många möjligheter, den breda verksamheten utgör en spännande plattform för en rad olika karriärspår. Längs vägen kan du växa in i din sjuksköterskeroll och hitta vad just du intresserar dig för, konstaterar Alexandra Ringius Hård, vårdenhetschef vid Medicinkliniken.

Alexandra Ringius Hård, vårdenhetschef vid Medicinkliniken. Foto: Peter Holgersson
Alexandra Ringius Hård, vårdenhetschef vid Medicinkliniken. Foto: Peter Holgersson

Jobba med oss på Vrinnevisjukhuset. Klicka på länkarna nedan för mer information och ansökan


Njursviktskoordinator till njurmottagningen

Sjuksköterskor till dialysmottagning

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping – Region Östergötland

Medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping är en specialistklinik som utreder och behandlar exempelvis blodsjukdomar, diabetes, endokrina sjukdomar, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, neurologiska sjukdomar och stroke. Kliniken har två vårdavdelningar, flera specialistmottagningar samt en enhet för dialys. Båda avdelningarna och dialysmottagningen har ett pågående förnyelsearbete och erbjuder spännande karriärmöjligheter för såväl nyutexaminerade som erfarna sjuksköterskor.

www.regionostergotland.se