Annons
Stipendium

Ekonomiskt stöd till sjuksköterskor

Publicerad 29 mars 2023

Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd kan sökas av sjuksköterskor i behov av bidrag för att förbättra livskvaliteten.

Fondmedel kan beviljas för tandvård, glasögon, rehabilitering, rekreation eller hjälpmedel som inte subventioneras.
Bidraget kan endast användas av den sökande och det är viktigt att specificera ändamålet.
Ekonomiskt stöd utdelas inte för att genomföra studier eller avbetalning av skulder.

Ansök senast den 8 september 2023

För mer information och ansökningsblankett, klicka här

Om Svensk Sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening – en ideell förening som företräder professionens kunskaps- och vetenskapliga område omvårdnad. Vi tar ansvar för och engagerar oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för professionens och patientens bästa.