Annons
Karolinska Institutet

Fördjupa dig inom thoraxkirurgisk vård och omvårdnad

Publicerad 29 mars 2023

Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad

Distanskurs på halvfart (7,5 högskolepoäng) med start september 2023

Fördjupa dina kunskaper inom vård och omvårdnad av patienter som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp.
Det här är en distanskurs som är förankrad i forskning och evidens. Den kommer att stärka dig i din sjuksköterskeprofession i vården av den thoraxkirurgiska patienten.

Du får bland annat lära dig om:
• de vanligaste sjukdomstillstånden, dess etiologi och patofysiologi
• riskfaktorer, omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder
• evidensbaserad kunskap från relevant forskning i patientens omvårdnad
• utveckling av omvårdnad i den egna verksamheten med hjälp av styrdokument och kvalitetsregister

Anmäl dig senast 16 juni

Läs mer och anmäl dig till uppdragsutbildningen Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad