Presentation
Karolinska universitetssjukhuset Neurosjukvården

Spännande specialitet med många olika karriärvägar

Publicerad 17 oktober 2023
Foto: Fredrik Hjerling
Charlotta Larsson, sjuksköterska på Neuro 5, Peder Lundgren, sjuk-
sköterska på Neuro 4 och Louise Sjöberg, strokeledningssjuksköterska på strokeenheten vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Foto: Fredrik Hjerling
Charlotta Larsson, sjuksköterska på Neuro 5, Peder Lundgren, sjuk- sköterska på Neuro 4 och Louise Sjöberg, strokeledningssjuksköterska på strokeenheten vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Foto: Fredrik Hjerling

Neurosjukvården inom Karolinska universitetssjukhuset sträcker sig över ett brett spann medicinska områden vilket bäddar för många olika karriärvägar.
– Våra patienter har ofta flera diagnoser, det är sällan vi vårdar enbart hjärnan, säger Louise Sjöberg, strokeledningssjuksköterska.

Louise Sjöberg har med sina 22 år på strokeenheten vid Karolinska i Solna lång erfarenhet av arbete med personer som drabbats av neurologisk sjukdom. Idag har hon bland annat rollen som strokeledningssjuksköterska och är tillsammans med strokeläkare ansvarig för strokelarm.
– Det innebär bland annat att vi tar emot direktriagerade patienter från ambulans eller helikopter som vi sedan övervakar och när möjligt startar trombolys och/eller förbereder ytterligare reperfusionsbehandlingar som till exempel trombektomi.
Kollegan Peder Lundgren, sjuksköterska på Neuro 4, en kirurgienhet på samma sjukhus, började på avdelningen direkt efter sin examen för två år sedan.
– Jag har alltid varit intresserad av kirurgi och planen var att börja på en annan avdelning, men tre klasskompisar som började på neuro sa att det var svinkul och tyckte att jag skulle börja här. Jag testade och insåg att de hade helt rätt, det är en fantastiskt rolig och utvecklande specialitet.
Som nyutexaminerad sjuksköterska på avdelningen fick Peder åtta veckors inskolning och efter det en introduktionskurs.
– Med det i bagaget, och i kombination med stödjande kollegor, blev det en trygg start i yrket.

Jobba med oss på Neuro. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Trygg start i yrket
Även Alex Villgren Zobedat var nyutexaminerad sjuksköterska när han för sex månader sedan började arbeta på avdelning Neuro 2 R 84 vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.
– Jag gick bredvid en erfaren sjuksköterska i sex veckor. Det gav en trygg start i yrket, inte minst tack vare väldigt kompetenta och välkomnande kollegor. Och det finns fortfarande alltid någon mer senior kollega att fråga om det skulle vara något.
Ett stort plus, säger Alex, är att avdelningen har ett brett patientklientel.
– Som ny sjuksköterska är det värdefullt att möta många olika patienter, sjukdomar och tillstånd. Våra patienter har ju sin grunddiagnos inom neuro men de är ofta multisjuka vilket gör att vi behandlar mycket mer än bara hjärnan.
Efter ett halvår i yrket känner Alex att han valt helt rätt medicinskt område.
– Jag tycker om när det händer saker. På vår avdelning är ingen dag den andra lik, tiden flyger i väg och det var precis det jag sökte efter. Jag älskar verkligen mitt jobb.

Vård i ett lugnare tempo
På Neuro 5, som är en rehabiliteringsavdelning för ryggmärgsskadade på KS i Solna, är tempot lugnare.
– Det tar tid återhämta sig efter ryggmärgskada och operation och att rehabilitera den förmåga som är möjlig. Här har vi inte bara kompetens utan även tid till att ta hand om våra patienter. Våra patienter behöver mycket omvårdnad i början, och eftersom vi kan göra långa vårdplaner kan vi på allvar göra skillnad för människor och deras liv, säger Charlotta Larsson, erfaren sjuksköterska som började på avdelningen 2016.
Hon berättar att verksamheten, som är Stockholms enda slutenvårdsavdelning för ryggmärgsskadade, har sin vagga inom ortopedi- och strokevården.
– Deras erfarenheter kunde vi sedan bygga vidare på.
På frågan om hon kan rekommendera andra sjuksköterskor att arbeta inom neurosjukvården på Karolinska i allmänhet och på rehab i synnerhet, kommer svaret snabbt.
– Absolut, jag kan verkligen rekommendera andra sjuksköterskor att börja här.

Många karriärvägar
Louise påpekar att neuro är en oerhört intressant specialitet som erbjuder många olika utvecklingsspår.
– Det är en spännande verksamhet och som sjuksköterska inom neuro får du vara med om de kanske svåraste stunderna i människors liv. Beskedet om deras sjukdom kommer ofta abrupt och sedan händer allting väldigt snabbt. Jag tycker det är en ynnest att få vara delaktig i dessa skeenden, det känns väldigt meningsfullt.
Peder är inne på samma linje.
– En stor del av omvården handlar om att stödja patienterna mentalt och få dem att känna sig trygga. Det är nog min favoritdel av arbetet och jag kan verkligen rekommendera andra sjuksköterskor att jobba inom neurosjukvården.

Alex Villgren Zobedat, sjuksköterska på avdelning Neuro 2 R 84 vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Foto: Fredrik Hjerling
Alex Villgren Zobedat, sjuksköterska på avdelning Neuro 2 R 84 vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Foto: Fredrik Hjerling

Jobba med oss på Neuro. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Neurosjukvården – Karolinska universitetssjukhuset

Neurosjukvården inom Karolinska universitetssjukhuset erbjuder ett brett utbud av specialiserade tjänster, inklusive diagnos och behandling av neurologiska sjukdomar, neurokirurgiska ingrepp, strokevård, epilepsibehandling, neuro-rehabilitering och neuro-intensivvård. Sjukhuset är utrustat med toppmodern teknik och avancerade medicinska instrument för diagnos, behandling och övervakning av neurologiska tillstånd. Omvårdnadsområde Neuro ingår i Neurocentrum som är ett kunskapscentrum för de delar inom sjukhuset som arbetar med neurosjukvård. Neurocentrum ingår i Tema Hjärta, Kärl och Neuro men samverkar i ett nära samarbete med sjukhusets övriga verksamheter inom neurosjukvården. Här samarbetar alla professioner i innovativa samarbetsformer för att lösa vårt gemensamma uppdrag. Neurocentrum är inte en hierarkisk struktur utan ett forum för att driva utveckling genom mer samarbete och decentraliserat beslutsfattande. Vi skapar förutsättningar för att stärka både patientflöden och profession.

Från och med våren 2023 kommer viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador att centraliseras till fyra NHV-enheter (Nationell Högspeciliserad Vård) varav Region Stockholm har ett av tillstånden.

De svårast skadade patienterna i Region Stockholm kan komma att inkluderas i Vårdkedjan för ryggmärgsskadade.
Idag har Karolinska avtal med Stockholms Sjukhem, Aleris Rehab Station och REMEO för att ge personer med ryggmärgsskada en fortsatt rehabilitering när patienten skrivs ut.

Efter den inneliggande rehabiliteringsperioden knyts patienten till sin hemregion för uppföljning av sin ryggmärgsskada. I Region Stockholm ansvara Spinaliskliniken för ryggmärgsskadeuppföljningen.

www.karolinska.se