Hematologi

Amandas projekt vann Vårdförbundspriset 2023

Publicerad 24 oktober 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Garbis Sarafiann
Amanda Ahlin, sjuksköterska på hematologienheten på Skaraborgs sjukhus i Skövde, är en av de nominerade till årets Vårdförbundspris. Foto: Garbis Sarafiann
Amanda Ahlin, sjuksköterska på hematologienheten på Skaraborgs sjukhus i Skövde, är en av de nominerade till årets Vårdförbundspris. Foto: Garbis Sarafiann

En av de nominerade till årets Vårdförbundspris är Amanda Ahlin, sjuksköterska på hematologienheten på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Hon startade för tre år sedan ett projekt där infektionskänsliga blodcancerpatienter skyddas mot vårdinfektioner genom att vara i sin hemmiljö i stället för att ligga kvar på sjukhus efter avslutad behandling.

– Jag fick idén till projektet när jag var ny som sjuksköterska och bara hade jobbat ett år på hematologen. Efter avslutad cellgiftsbehandling fick infektionskänsliga och sköra blodcancerpatienter med risk att utveckla sepsis eller infektion ligga ensamma i slussrum med begränsade möjligheter till frisk luft och mänsklig kontakt. Det var tärande för många patienter som uttryckte önskemål om att i stället få vårdas i sin hemmiljö, säger Amanda Ahlin.

Möttes initialt av skepsis
Hon trodde starkt på idén och möjligheten att göra verklig skillnad för patienterna. Amanda Ahlin ansökte om projektpengar som finansierade utrustning som gjorde det möjligt för patienterna att tre gånger om dagen mäta och rapportera sin puls, temp och blodtryck digitalt via 1177.
– Det kändes inte rimligt att patienterna var inneliggande i upp till en vecka i väntan på att eventuellt utveckla sepsis eller infektion. Flera sjuksköterskekollegor var skeptiska till min idé eftersom de befarade att vi kunde missa tidiga tecken på infektion när patienten själv rapporterade in sina mätvärden. Andra farhågor var att det skulle vara svårt för patienterna att själva mäta och rapportera sina mätvärden samt att det skulle generera merarbete för oss sjuksköterskor, säger Amanda Ahlin.

”Vi har med det här projektet bevisat att patienterna kan vara hemma på ett säkert sätt, vilket stärker deras livskvalitet.”

Stärker livskvaliteten
Satsningen visade sig fungera mycket bra för såväl sjuksköterskor som patienter. Sedan i somras har arbetssättet inkluderats i den ordinarie verksamheten och Amanda Ahlin kombinerar klinisk tjänstgöring med att forska på effekterna av det nya arbetssättet.
– Vi har med det här projektet bevisat att patienterna kan vara hemma på ett säkert sätt, vilket stärker deras livskvalitet. Digital kontakt flera gånger om dagen, stöd av personalen på sjukhuset och möjlighet till återinläggning skapar trygghet. Att vårdas hemma betyder mycket för dem. Satsningen har dessutom gjort att vi frigör slussrum till andra patienter, säger hon.

Andra sjukhus tar efter
Nästa steg för hematologienheten är att utrusta patienterna med handledsmonitorer som kontinuerligt visualiserar deras mätvärden. Det innebär att patienterna inte längre behöver ta och rapportera in sina egna mätvärden.
– Det är roligt att andra sjukhus nu är på gång med liknande projekt för likartade patientgrupper. Satsningen har gjort patienterna mer delaktiga i sin vård. För somliga patienter har det även lett till en ökad kroppskännedom, säger Amanda Ahlin.

Amanda Ahlin vann Vårdförbundspriset 2023. Klicka här för att läsa motiveringen