Internationell terminologi

ICNP – standardiserad omvårdnadsterminologi

Publicerad 24 oktober 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Privat
Jan Florin, lektor och docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna.
Jan Florin, lektor och docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna.

ICNP, International Classification of Nursing Practice, är en internationell terminologi som beskriver omvårdnad på ett systematiskt sätt. ICNP tillhandahåller en uppsättning standardiserade termer som kan användas för att utifrån ett omvårdnadsperspektiv registrera diagnoser, mål och åtgärder.

– ICNP tillhandahåller standardiserade termer för att kunna beskriva och dela data och information om omvårdnad. Genom att kunna hämta utdata från journalsystemet kan den informationen användas för exempelvis patientsäkerhets- och kvalitetsarbete, och jämföra praxis mellan olika vårdmiljöer, både nationellt och internationellt. Standardiserade termer och begrepp minskar risken för missförstånd och ökar möjligheten att kommunicera över vårdgivargränser, säger Jan Florin, lektor och docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna. Han har tidigare arbetat kliniskt som sjuksköterska i många år och har även varit avdelningschef och programansvarig för sjuksköterskeutbildningen på Hög­skolan Dalarna.
En viktig milstolpe ur ett omvårdnadsperspektiv nåddes 2021 när ICNP inkluderades i Snomed CT, ett omfattande internationellt system för systematisk representation av medicinsk terminologi. Det innebar att hälso- och sjukvården då för första gången hade tillgång till ett språk för att beskriva och kommunicera omvårdnad.

”ICNP har många fördelar för såväl sjuksköterskan som patienten och sjukvården i stort.”

Tydliggör sjuksköterskans roll
– ICNP tydliggör sjuksköterskans roll och bidrag i den tvärprofessionella samverkan kring patienten, vilket historiskt sett inte alltid varit tydligt. ICNP har därmed potential att stärka sjuksköterskans interprofessionella och tvärprofessionella roll, säger Jan Florin.
Han räknar med att det tar tid att få vårdgivare att fullt ut implementera denna gemensamma internationella terminologi. Region Skånes nya journalsystem är ett gott exempel där ICNP är det centrala språket för beskrivning av omvårdnad.

Många fördelar
– Det är nu viktigt att identifiera nyckelaktörer som kan vara med och sprida budskapet om ICNP och dess fördelar, men även om vad som krävs för att implementera det. Även enskilda sjuksköterskor kan bidra genom att efterfråga ICNP från sina arbetsgivare. ICNP har många fördelar för såväl sjuksköterskan som patienten och sjukvården i stort. Jag skulle önska att så många regioner som möjligt introducerade ICNP. Man kan börja i mindre skala för att därefter successivt trappa upp, säger Jan Florin, som på senare tid har noterat ett tydligt ökat intresse för ICNP från både beslutsfattare och vårdpersonal.