Viktigaste frågorna

Kräver fokus på arbetsvillkor och arbetstider

Publicerad 24 oktober 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Ulf Huett
Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett
Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett

Arbetsmiljö och arbetstider är de två i särklass viktigaste frågorna för sjuksköterskorna just nu. Runt var tredje sjuksköterska arbetar deltid, många av dem för att de behöver mer återhämtning, enligt Vårdförbundet. Utöver rimliga arbetsvillkor och en översyn av arbetstider och schemaläggning efterlyser många sjuksköterskor kontinuerlig kompetensutveckling och en löneutveckling som sträcker sig över hela karriären.

Sjuksköterskebristen i såväl regioner som kommuner är påtaglig. Bristen på erfarna sjuksköterskor är särskilt utbredd.
– Regeringen har dessvärre inte avsatt tillräckligt med pengar i höstbudgeten för att förebygga eller hindra regionernas pågående varsel. Det infördes nyligen skärpta regler för dygnsvila, vilka har fått ett blandat mottagande som framför allt beror på schemaläggningen. En positiv nyhet är ändå att regeringen har tillsatt en utredning om en samlad journalföring i svensk hälso- och sjukvård. Ytterligare en positiv händelse är att Vårdkompetensrådet ska se över behovet av att på bred front introducera yrkestiteln avancerad specialistsjuksköterska, advanced nurse practitioner. Det är en etablerad yrkestitel i många delar av världen, så på det här området har Sverige hittills halkat efter, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

”Det är inte rimligt att sjuksköterskor som är ensamstående föräldrar tvingas säga upp sig.”

Var tredje arbetar deltid
I dagsläget arbetar runt var tredje svensk sjuksköterska deltid. Det vanligaste skälet är att många sjuksköterskor behöver mer vila och återhämtning. Bidragande faktorer är att många sjuksköterskor förväntas arbeta mycket övertid på grund av för få kollegor samt förstås att arbetsmiljön ofta är stressig och krävande.

Arbetsmiljö och arbetstider
– Nu går vi in i en avtalsrörelse där vi ser över lön och villkorsavtal för cirka 80 000 medlemmar. I avtalsrörelsen kommer vi bland annat att driva frågor med fokus på arbetstider, lön, arbetsmiljö, kompetensutveckling under arbetstid och möjlighet till specialistutbildning. Arbetstidsfrågan är prioriterad för våra medlemmar. Det är inte rimligt att sjuksköterskor som är ensamstående föräldrar tvingas säga upp sig för att få livspusslet att gå ihop, eller att nyutexaminerade sjuksköterskor efter två år känner sig tvingade att lämna sjuksköterskeyrket på grund av dåliga villkor, säger Sineva Ribeiro.
Många sjuksköterskor vittnar om att de inte hinner ta rast och att det i princip aldrig finns tid för dem att sitta ner och reflektera eller utveckla verksamheten. Det handlar, enligt Sineva Ribeiro, i slutänden om att även sjuksköterskor måste få livspusslet att gå ihop för att orka ett helt arbetsliv.

Viktigaste åtgärderna för att förbättra sjuksköterskors arbetsmiljö

• Se över sjuksköterskors veckoarbetstid och schemaläggning så övertiden minskar, förutsägbarheten ökar och fler orkar arbeta heltid.
• Se till att arbetsgivarna tar ett större ansvar för de yrkesverksamma sjuksköterskornas kontinuerliga kompetensutveckling under hela karriären.
• Erbjud tydliga karriär- och utvecklingsvägar som premierar och tillvaratar erfarenheterna hos sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet.