Sjuksköterskornas lön

Läkare vill ha höjd lön för sjuksköterskor

Publicerad 24 oktober 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

I vår enkät mot läkare 6–12 april 2023 fick de ge förslag på hur hälso- och sjukvården ska bli bättre. En av läkarnas lösningar är höjd lön för sjuksköterskor.

Många påtalar att lönen för all vårdpersonal behöver höjas – men de flesta lyfter fram sjuksköterskornas lön som en prioritet framför läkarnas egna löner. Här följer läkarnas övriga förslag.

Detaljstyr inte vården
Arbetsmiljö med bättre bemanning är det många som efterfrågar, framför allt lösningar för administrationsbördan som presenteras. Många vill minska på kraven och få mer tid till patienterna. ”Sluta detaljstyr vården med krav på standardiserad dokumentation i absurdum”, skriver en läkare.
Bland svaren fokuserar många på ledning och styrning. Många vill förstatliga och centralisera vården och avskaffa landsting/regioner. ”Tror att staten behöver ta över ansvaret för vården på nationell nivå. Satsning på primärvården. Omfördelning av resurser. Mer inflytande från läkarprofessionen”, skriver en läkare. Och just läkarprofessionens plats i ledarskapspositioner är det många som önskar.

Skära med stora kniven
Vårdplatser och mer resurser är för många en nyckelfråga, som tycks hänga ihop med just bättre ledning och omprioritering av de resurser som finns. ”Prioriteringar måste göras. Man måste in och skära med stora kniven. Vi kan inte fortsätta bedriva vård med allt minskade resurser (utbrända kollegor, trångbodda lokaler) samtidigt som den medicinska utvecklingen exploderar och uppdraget blir större dagligen” skriver en läkare.
Ett genomgående tema i svaren är också att man önskar minska användandet av hyrpersonal, både läkare och sjuksköterskor. Vissa vill gå så långt som till att införa ett nationellt förbud.

Viktigaste förslagen till förbättringar

• Höjd lön – framför allt för sjuksköterskor
• Bättre arbetsmiljö och bemanning
• Mindre administration, mer tid till patienter
• Mer resurser och utökat antal vårdplatser
• Bättre ledning och chefer med medicinsk kompetens
• Förstatliga och centralisera vården
• Minska hyrpersonal