Omvårdnadsforskning

Omvårdnadsforskningens viktiga roll

Publicerad 24 oktober 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Johan Wingborg / Göteborgs universitet
Ewa-Lena Bratt är nyinstallerad professor i omvårdnad vid Drottnings Silvias barnsjukhus. Foto: Johan Wingborg / Göteborgs universitet
Ewa-Lena Bratt är nyinstallerad professor i omvårdnad vid Drottnings Silvias barnsjukhus. Foto: Johan Wingborg / Göteborgs universitet

Sjuksköterskan Ewa-Lena Bratt har nyligen installerats som professor i omvårdnad vid Drottnings Silvias barnsjukhus. Hon hoppas att vården ska bli bättre på att implementera ny omvårdnadsforskning i det kliniska arbetet.

Sedan början av året är Ewa-Lena Bratt professor i omvårdnad vid Drottning Silvias barnsjukhus. Hon har en kombinationstjänst som delas mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. Ewa-Lena Bratt blev färdig sjuksköterska 1998 och disputerade 2011.
– Jag har alltid haft en fot kvar i kliniken och är noga med att få min kliniska dos. Det är jätteroligt att vara sjuksköterska och jag går in och jobbar kvällar på avdelning. Att kunna kombinera anställningar i sjukvård och universitet är en viktig framgångsfaktor, säger hon.

”Att kunna kombinera anställningar i sjukvård och universitet är en viktig framgångsfaktor.”

Nya utmaningar
Ewa-Lena Bratts forskning fokuserar på en grupp som hon kallar ”de nya överlevarna”.
– Medicinska framgångar i form av förbättrad kirurgi, behandling och diagnostik har gjort att fler svårt sjuka barn lever till vuxen ålder. Det är fantastiskt, men det uppstår ofta problem när barnen blir äldre och går över till vuxensjukvården, säger hon.
Och just nya landvinningar i den medicinska forskningen medför nya utmaningar för omvårdnaden. Den typen av forskning är därför otroligt viktig, tycker Ewa-Lena Bratt.
– Omvårdnadsforskningen har historiskt sett varit inriktad på att beskriva problem och utmaningar utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Det behöver vi fortsätta att göra, men också ta nästa steg och utveckla interventioner för hur vi ska förändra de problem som finns. Det handlar om att hitta olika lösningsmodeller.

Intresse behövs
Nästa steg är implementering i vården, något som enligt Ewa-Lena Bratt behöver förbättras. Vården är enligt henne en ganska trög organisation för förändring, men sjuksköterskor kan ha en viktig roll i att driva arbetet framåt.
– Sjuksköterskor som jobbar kliniskt behöver vara intresserade av att ta del av ny kunskap, och vi måste skapa bättre arenor där sjuksköterskor kan få upp ögonen för ny forskning. Men det behövs också engagemang i chefsleden. Därför är det viktigt att sjuksköterskor finns på positioner inom sjukvården där vi har mandat att påverka utifrån vårt omvårdnadsperspektiv.