Presentation
Eskilstuna kommun Hälso- och sjukvården

Tydlig struktur lyfter sjuksköterskorna

Publicerad 24 oktober 2023
Foto: Pierre Pocs
Både Josiberg Safari och Camilla Niklasson Roos uppskattar det goda arbetsklimat som råder inom Eskilstuna kommun. Foto: Pierre Pocs
Både Josiberg Safari och Camilla Niklasson Roos uppskattar det goda arbetsklimat som råder inom Eskilstuna kommun. Foto: Pierre Pocs

Sjuksköterskorna i Eskilstuna kommun har ett varierat och självständigt uppdrag och samtidigt en tydlig struktur att luta sig mot.
– För mig personligen har det varit ett otroligt lyft att komma hit, säger Camilla Niklasson Roos.

– Eskilstuna kommuns hälso- och sjukvårdsorganisation har en strategi för hur man till exempel arbetar med kompetensutveckling. För mig personligen har det varit ett otroligt lyft att komma hit, säger Camilla som arbetar som sjuksköterska på det akademiska vård- och omsorgsboendet Måsta äng.
En kompetensstege ser till att sjuksköterskorna vet både vad som förväntas av dem och vilka krav de kan ställa på sin arbetsgivare
– Vi erbjuds regelbunden kompetensutveckling, här samarbetar kommunen med flera olika aktörer bland annat via Mälardalens universitet, Region Sörmland och FoU säger sjuksköterskan Josiberg Safari som arbetar inom socialpsykiatrin.
Både Camilla och Josiberg uppskattar det goda arbetsklimat som råder inom kommunen. Sjuksköterskorna har stora möjligheter att själva påverka sitt arbete och deras olika kompetenser är något som både uppskattas och tillvaratas.
I kommunen får de både arbeta med utveckling och själva utvecklas. Patientsäkerhet och god vård är grunden i förhållningssättet.
– Vi har ett speciellt team av sjuksköterskor som utbildar kommunens omvårdnadspersonal. Det finns även grupper för till exempel dokumentation och för de sjuksköterskor som har hand om våra VFU-studenter. Vi hämtar styrka från varandra och har god sammanhållning mellan sjuksköterskegrupperna säger Camilla.

Vi söker en avdelningschef till Hälso- och sjukvårdsområde 2, VoF. Klicka här för att läsa mer och ansöka (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Grundlig introduktion
Både Camilla och Josiberg är huvudhandledare för sjuksköterskestudenterna, ett arbete som är lika viktigt som roligt. Ytterligare en viktig utbildningsdel är omhändertagandet av nya kollegor.
– Introduktionen jag fick när jag kom hit som ny har helt klart varit den bästa jag någonsin fått, säger Josiberg och berättar att även kommunens introduktionsprogram har en tydlig struktur.
Teamarbete, bredd och variation är saker som både Camilla och Josiberg uppskattar med sitt arbete. Kommunens satsning på nära vård där fokus hela tiden ligger på god samverkan med bland annat regionen gynnar både patienten och medarbetarna.
– Det absolut bästa med mitt arbete är patientkontakten. Vården är personcentrerad och jag har förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Josiberg.

Hälso- och sjukvården – Eskilstuna kommun

Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs, och hållbarhetsarbete såväl som verksamhetsutveckling, friskvård och utbildningsinsatser är självklara delar av våra medarbetares vardag.

jobb.eskilstuna.se