Presentation
Akademiska sjukhuset Ortopedi och handkirurgi

”Vi arbetar med så mycket mer än ett brutet ben”

Publicerad 24 oktober 2023
Foto: Göran Ekeberg
– Vi tycker det är väldigt roligt att få hit studenter och satsar verkligen på att ge dem en bra upplevelse, säger Anna Sörman och får medhåll av sin kollega Ulrika Tornberg. Saknas på bild gör Albin Jansson. Foto: Göran Ekeberg
– Vi tycker det är väldigt roligt att få hit studenter och satsar verkligen på att ge dem en bra upplevelse, säger Anna Sörman och får medhåll av sin kollega Ulrika Tornberg. Saknas på bild gör Albin Jansson. Foto: Göran Ekeberg

Nya arbetssätt, ett gott arbetsklimat och en bred patientgrupp. Att det är lätt att trivas på Ortopedi och handkirurgi vid Akademiska sjukhuset är något som Anna, Ulrika och Albin kan intyga.

De två våningsplanen på Akademiska sjukhuset, där Ortopedi och handkirurgins slutenvårdsavdelning håller till, är som en blandning av nästan allt. Här finns alla typer av ortopediska och handkirurgiska patienter – unga och gamla patienter likväl som friska och multisjuka. Dessutom blandas akuta patienter med planerad vård.
– Vi arbetar med så mycket mer än ett brutet ben. Patientsammansättningen är både varierande och spännande, säger specialistsjuksköterskan Anna Sörman.
Något annat som utmärker Ortopedi och handkirurgi är den goda stämningen. För mitt bland ronder, infektionspumpar, och läkemedelslistor finns det alltid utrymme för skratt.
– Folk är glada och vill hjälpa varandra. Vi uppmärksammar om en kollega har mycket att göra och hjälps åt för att avlasta. Vi tar helt enkelt hand om varandra. Det är något som smittar och som blir en självklarhet även för alla nya som kommer hit, säger Anna.

Vi söker sjuksköterska med intresse för ortopedi. Klicka här för att läsa mer och ansöka (Sista ansökningsdag har passerat)

Nya roller och arbetssätt
Något som gör den goda stämningen sällskap är viljan att utvecklas och anamma nya arbetssätt. Strävan efter utveckling och förbättring har bland annat lett fram till att det idag finns flera nya roller på avdelningen.
Apotekaren Ulrika Tornberg har arbetat på kliniken sedan 2012 och har jobbat både med behandlingsoptimering i vårdteamet och med läkemedelshantering.
2015 anställdes ytterligare en klinisk apotekare och sommaren 2023 utökades farmaceutgruppen med två avdelningsfarmaceuter.
De två nytillskotten fokuserar på att hjälpa och avlasta sjuksköterskorna med delar av läkemedelshanteringen, till exempel genom att se till att rätt läkemedel finns till hands under patientens vårdtid och vid utskrivningar. De iordningställer även dropp, intravenös antibiotika och TPN.
De kliniska apotekarna fokuserar på att tillsammans med vårdteamet optimera läkemedelsbehandlingen.
– Tillsammans med läkarna och sjuksköterskorna minskar vi risker för felmedicinering under vårdtiden och läkemedelsfel vid utskrivning. Jag tror att det ger sjuksköterskorna en trygghet att vi farmaceuter finns där för alla möjliga frågor. Mycket av fixandet inför utskrivning sköts av oss tillsammans med läkarna. Vi avlastar och ser till att sjuksköterskorna kan fokusera på sitt jobb, säger hon.
Ytterligare förändringar som har gjorts på avdelningen är att receptionistbemanningen har utökats, det har anställts en geriatriker och numer finns det en operativ sjuksköterska som har övergripande ansvar under arbetspassen.
Ökad personcentrering i form av rond inne hos patienten och daglig styrning, där patientflödet och vårdtyngden ses över för att underlätta resursfördelningen, är andra förändringar som har införts för att underlätta det dagliga arbetet.

Kompetensutveckling och introduktion
Men viljan att utvecklas yttrar sig inte enbart i nya roller och rutiner, det finns även gott om möjligheter för de sjuksköterskor som vill forska, åka på konferenser eller gå olika typer av utbildningar.
– Sedan är det väldigt positivt att du i takt med att du utökar din kompetens även kan få andra uppdrag, säger Anna och berättar att hon som specialist kombinerar det kliniska arbetet med rollen som kvalitetsansvarig sjuksköterska.
Något annat som det satsas mycket på är introduktionen för nya sjuksköterskor. Och det var just det fokuset som fick Albin Jansson att söka sig till ortopedi och handkirurgi för drygt två år sedan.
– Min studiekamrat hade sin VFU här och trivdes väldigt bra. Jag kollade dessutom runt ganska mycket men fastnade för annonsen här eftersom fokus låg på att ge nya sjuksköterskor en trygg start. Det kändes viktigt för mig, säger han.
Och en trygg start var precis det han fick.
– Inskolningen var väldigt bra. Jag fick tid och möjlighet att verkligen komma in i arbetet. Och när jag sedan började gå själv var mina kollegor väldigt hjälpsamma, säger Albin som till våren planerar att söka till de handledarutbildningar som erbjuds avdelningens sjuksköterskor.
Det Albin gillar mest med sitt arbete är, tätt följt av den stora bredden och variationen, just kollegorna.
– Det är en fin stämning här. För mig känns det som kollegorna är det viktigaste, var jag än skulle vara, säger han.

Vi söker sjuksköterska med intresse för ortopedi. Klicka här för att läsa mer och ansöka (Sista ansökningsdag har passerat)

VO Ortopedi och handkirurgi – Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi bedriver framför allt högspecialiserad vård och är indelad i sju sektioner; trauma, rygg, protes, skuldra/knä, fot, hand och barn. Inom verksamhetsområdet har vi en delad slutenvårdsavdelning, två mottagningsenheter samt en operationsplaneringsenhet.
Slutenvårdsavdelning 70A ansvarar för akut och planerad ortopedi och även för riks- och regionpatienter avseende högspecialiserad traumaortopedi samt handkirurgi.
Slutenvårdsavdelning 70B är specialiserade på ryggkirurgi och proteser men tar även hand om planerade operationer av höftleder, knäleder, händer, axlar och fötter.
Sjuksköterskorna på slutenvårdsavdelningen har möjlighet att alternera mellan 70A och 70B.

akademiska.se