VFU-pris

Dagens VFU-studenter är morgondagens medarbetare

Publicerad 10 april 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Region Östergötland
Avdelning C126 på Thorax-kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping belönades 2024 med Region Östergötlands VFU-pris. Foto: Region Östergötland
Avdelning C126 på Thorax-kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping belönades 2024 med Region Östergötlands VFU-pris. Foto: Region Östergötland

För sjuksköterskestudenter är mottagandet och handledningen i samband med VFU ofta av avgörande betydelse för den framtida sjuksköterskekarriären. På Avdelning C126 på Thorax-kärlkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, som 2024 belönades med Region Östergötlands VFU-pris, har man valt att prioritera VFU-verksamheten med en god struktur och tillräckligt med öronmärkta resurser.

Den välfungerande VFU-verksamheten har gott renommé, vilket även underlättar klinikens rekryteringsarbete.
– Grundorsaken till att vår VFU-verksamhet fungerar så bra är att frågan prioriteras högt, från ledningsnivå och i hela verksamheten. Vi betraktar dagens VFU-studenter som morgondagens kollegor, och vi har tillräckligt med resurser avsatta för att kunna ge studenterna den handledning och det pedagogiska utrymme de behöver. Det gör i sin tur att handledaruppdraget blir en utvecklingsmöjlighet snarare än en belastning för oss sjuksköterskor, säger Jens Westerberg, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård på thoraxkirurgiska avdelningen på Linköpings universitetssjukhus. Han inledde själv sin bana inom thorax-kärl med VFU på den avdelning där han idag både arbetar kliniskt och är huvudhandledare för sjuksköterskestudenter tillsammans med huvudhandledarteamet.
Intresset för att handleda är stort bland avdelningens sjuksköterskor, inte minst eftersom de vet att de har rätt resurser för att göra ett bra jobb och kontinuerligt utvecklas i rollen som handledare. Jens Westerberg uppskattar möjligheten att följa studenternas pedagogiska utveckling under VFU-perioderna.

”De investeringar vi gör i VFU får vi igen eftersom vi inte behöver lägga lika mycket resurser på rekryteringsarbetet.”

En investering som lönar sig
– Visst kostar det mer att avsätta ordentligt med resurser till VFU-handledning, men det ger också mycket tillbaka. Många tidigare VFU-studenter sommarjobbar hos oss som omvårdnadsassistenter under sin utbildning. Andra söker sig till oss efter sjuksköterskeexamen. De investeringar vi gör i VFU får vi igen eftersom vi inte behöver lägga lika mycket resurser på rekryteringsarbetet, säger Jens Westerberg.
Thorax-kärlkliniken har under årens lopp byggt upp en effektiv VFU-struktur som gör att studenterna gärna söker sig hit eftersom de känner sig välkomna och omhändertagna.
– Vi inleder med en introduktionsdag och intensivdagar, då studenterna går bredvid sin huvudhandledare, som gör en första bedömning av deras förkunskaper. Därefter tar bashandledarna vid. Studenterna får även samverka med andra professioner, exempelvis läkarkandidater eller fysioterapeutstudenter, vilket är mycket uppskattat, säger Jens Westerberg.

Medicin och kirurgi
Thorax-kärlkliniken har högspecialiserad kirurgi med fokus på sjukdomar i hjärta, lungor, och kärl. Det är ett mångsidigt medicinskt fält med många utvecklingsvägar för sjuksköterskor. På thorax vårdas patienter såväl före som efter operationen. Att arbeta som sjuksköterska inom thorax är ett roligt, omväxlande och utmanande arbete med möjligheten att lära sig nya saker varje dag.
– Thorax-kärl är en intressant kombination av medicin och kirurgi. Det är ett medicinskt fält som passar bra för sjuksköterskor som vill kombinera det bästa från två världar, eftersom vi vårdar hjärtsjuka och lungsjuka patienter medicinskt och dessutom adderar en kirurgisk intervention. Det jag uppskattar mest med att arbeta på thorax är möjligheten att följa patienten, vars hälsotillstånd ofta förbättras påtagligt på relativt kort tid under sin tid hos oss, säger Jens Westerberg.