Presentation
Region Skåne Specialiserad palliativ vård

Palliativ vård full av liv och möjligheter

Publicerad 10 april 2024
Foto: Annika Nyberg
– Att få förmedla en slags trygghet och stabilitet i allt det svåra känns väldigt värdefullt, säger Tommy Hansson (t.h.) och får medhåll av Ulrika Mattson och Sara Johansson. Foto: Annika Nyberg
– Att få förmedla en slags trygghet och stabilitet i allt det svåra känns väldigt värdefullt, säger Tommy Hansson (t.h.) och får medhåll av Ulrika Mattson och Sara Johansson. Foto: Annika Nyberg

Trots att sjuksköterskorna inom ASIH och på palliativvårdsavdelning i nordöstra Skåne möter döden arbetar de framför allt med liv. Med hög kompetens, stor kreativitet och mycket hjärta lindrar de komplexa symtom och ger stöd åt både patienter och deras närstående.

Den lilla flickan vågade inte hälsa på sin sjuka förälder som var inlagd på den palliativa vårdavdelningen. Men allt ändrades när vårdhunden Trixa kom in i bilden. Nu träffas de alla tre, två gånger i veckan, och allt från bingo till hundskönhetsvård står på schemat.
Inom ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, och på palliativvårdsavdelning i nordöstra Skåne är möjligheterna stora och pekpinnarna få. Patienternas mående är i fokus och livet är i allra högsta grad närvarande.
– Vi har till och med haft två hästar här inne på avdelningen, säger sjuksköterskan Tommy Hansson och berättar att det finns tio enkelsalar med fri besökstid och möjlighet att, när behov finns, vara dygnet runt hos den som är sjuk.
Tommy visste tidigt att han ville arbeta med palliativ vård. Han kom i kontakt med vården redan som barn.
– Min pappa var sjuk och det var speciellt en av sjuksköterskorna som gjorde ett stort intryck på mig. Hon såg mig. Jag vet att jag redan då tyckte att det var så häftigt att kunna få göra ett så stort intryck på någon. För jag glömmer aldrig henne, säger han och berättar att han gillar att jobba med barn och unga och brinner lite extra för att fånga upp de tonåringar han möter.

När Trixa har västen på sig jobbar hon. Då är det fullt fokus på de patienter och närstående som hon möter. Foto: Annika Nyberg
När Trixa har västen på sig jobbar hon. Då är det fullt fokus på de patienter och närstående som hon möter. Foto: Annika Nyberg

Stor bredd
Patienterna på vårdavdelningen och inom ASIH är i alla åldrar. De lider av olika sjukdomar men har oftast någon form av cancerdiagnos. Hur länge de stannar på vårdavdelningen varierar från några timmar till längre perioder. Ibland stannar de på avdelningen bara tills ett visst komplext problem är åtgärdat, och återvänder sedan till hemmet för fortsatt vård.
För även om symtombilden varierar är den gemensamma nämnaren komplexiteten. Till den specialiserade palliativa vården kommer patienter med symtom som kräver ett specialiserat synsätt och multiprofessionella team.
– Som sjuksköterska här får du en otrolig bredd med stora möjligheter till utveckling i din profession. Den palliativa vården ställer samma krav på helhetstänk som till exempel intensivvård, med skillnaden att vi inte monitorerar olika parametrar lika mycket. Istället tittar vi mestadels på mående och hur patienten har det, säger Hanna Ekman, enhetschef vid ASIH i Kristianstad.
En annan stor skillnad mot vanliga vårdavdelningar är helhetsperspektivet och tiden med patienterna.
– När vi till exempel ger blod eller antibiotika uppstår det ofta jättefina samtal. Inom vården har man ofta inte tid att sitta kvar men vi finns där och mötena blir på ett helt annat sätt, säger Ulrika Mattson, specialistsjuksköterska i palliativ vård, teamledare och konsultsjuksköterska.
Ulrika arbetar inom ASIH i Kristianstad och möter patienterna i sina hem. Hon går regelbundet konsultrundor på sjukhuset i Kristianstad. Vid konsultrundorna ger hon stöd och råd gällande palliativa förhållningssätt och identifierar de patienter som är i behov av specialiserad palliativ vård.
Just nu genomför Ulrika också en 100 timmar lång praktik. Och det är här hunden Trixa kommer in i bilden. Ulrika är Trixas matte och de är mitt inne i en vårdhundsutbildning.
– Gensvaret vi har fått hittills är över förväntan. Trixa bygger broar och påverkar patienter, närstående och medarbetare positivt, säger Ulrika.

Bra förutsättningar
Sara Johansson, specialistsjuksköterska i onkologi, arbetar också inom ASIH men utgår från Hässleholm. Sara arbetade tidigare på onkologen i Lund men ville ha mer fokus på de palliativa patienterna.
I både Hässleholm och Kristianstad finns det palliativa team som har det fulla medicinska ansvaret för sina patienter. Teamen kan också genomföra punktinsatser efter remiss från till exempel vårdcentralen.
Deras patienter har veckovisa uppföljningar och behovet styr antalet hembesök. Tillsammans med sina kollegor har Sara förutsättningar att ge patienterna en god vård. Och det här är något som Sara, Hanna, Ulrika och Tommy är överens om. Medarbetarna är starkt sammansvetsade och tillsammans ser de till att den sista tiden, men också döden, blir så bra som möjligt.
– Du dör bara en gång, och alla människor förtjänar en fin och värdig död, säger Sara.

Specialiserad palliativ vård – REGION SKÅNE

Inom den specialiserade palliativa vården, som finns i hela Skåne, finns det förutsättningar för dig som sjuksköterska att ge dina patienter en god vård.

Behandlingen inriktas på att förebygga och lindra komplexa symtom och stödja närstående. Vi ansvarar för den specialiserade palliativa vården i hela Skåne. Verksamheten består bland annat av avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och palliativvårdsavdelning med utgångspunkt från Trelleborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm, Hässleholm, Kristianstad och Ystad.

Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, dietist och medicinska sekreterare (på några vårdavdelningar arbetar även kock).
Samverkan är en viktig del av den palliativa vården. Vi samverkar med andra vårdaktörer, bland annat med alla kommuner och sjukhus, där vi tillsammans arbetar för jämlik vård och hög tillgänglighet i alla delar av Skåne.
Det finns dessutom goda förutsättningar för våra medarbetare till både kompetensutveckling och vidareutbildning.

regionskane.se