Framtidens vårdavdelning

Servicevärdar frigör tid till omvårdnadsarbete

Publicerad 10 april 2024
Text: Annika Wihlborg
Linnea Hopf, utbildningssjuksköterska på gynekologi-, kirurgi- och öronavdelningen på CSK.
Linnea Hopf, utbildningssjuksköterska på gynekologi-, kirurgi- och öronavdelningen på CSK.

2022 anställdes en receptarie och fyra servicevärdar på gynekologi-, kirurgi- och öronavdelningen på Centralsjukhuset i Kristianstad. Satsningen var en del av ett pilotprojekt som utvärderade effekterna av servicevärdar som stöder omvårdnadspersonalen genom att utföra arbetsuppgifter som inte kräver någon medicinsk utbildning.

För sjuksköterskorna frigör satsningen tid till omvårdnadsarbete, reflektion och en mer personcentrad vård.
– Vi inledde pilotprojektet Framtidens vårdavdelning med att se över samtliga arbetsuppgifter som utförs på avdelningen. Vi analyserade vilken utbildning som krävs för de olika arbetsuppgifterna och vilken profession som är mest lämpad att utföra dem, säger Linnea Hopf, utbildningssjuksköterska på gynekologi-, kirurgi- och öronavdelningen på CSK.
Utvecklingen av ”Framtidens vårdavdelning” sker i samarbete med forskare vid Lunds universitet och Högskolan Kristianstad. En tanke är att frigöra tid för personcentrerad vård med en effektivare arbetsfördelning där varje profession får fokusera på de arbetsuppgifter de är utbildade för.

”Satsningen gör att vi sjuksköterskor kan fokusera på det kvalificerade omvårdnadsarbetet och ägna mer tid åt patienterna.”

Fokus på omvårdnadsarbetet
På gynekologi-, kirurgi- och öronavdelningen hanterar servicevärdarna arbetsuppgifter som att städa, byta sängkläder och ta fram och servera mat, vilket frigör tid för avdelningens undersköterskor och sjuksköterskor. Utöver servicevärdar anställdes även en receptarie på avdelningen, så också sjuksköterskornas läkemedelshantering avlastas.
– Satsningen gör att vi sjuksköterskor kan fokusera på det kvalificerade omvårdnadsarbetet och ägna mer tid åt patienterna. Det finns även mer tid för planering, reflektion och avstämningar. Satsningen har haft en positiv effekt på arbetsmiljön, trivseln och stämningen på avdelningen. I början var det lätt att falla tillbaka på gamla rutiner, men numera har varje yrkesroll på avdelningen sina tydliga ansvarsområden, säger Linnea Hopf.

Bättre arbetsmiljö
Avdelningens egna enkäter visar att arbetsmiljön blivit bättre och att rätt person i högre utsträckning gör rätt arbetsuppgift. Andra positiva effekter är att sjukskrivningarna är färre, personalomsättningen har minskat och att fler sjuksköterskor numera söker sig till verksamheten. Pilotprojektet på gynekologi-, kirurgi- och öronavdelningen blev så framgångsrikt att det numera finns ett hundratal servicevärdar utspridda på hela CSK.
Servicevärdarna tillför extra händer och bistår med det praktiska arbetet på avdelningen, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för en personcentrerad vård.
– Fler sjukhus borde satsa på servicevärdar. För att lyckas med en sådan här satsning är det viktigt att göra en ordentlig grundanalys av arbetsuppgifterna och vem som ska göra vad samt att ha ett tydligt mål med satsningen. Våra patientenkäter visar att patienterna på avdelningen numera känner sig nöjdare, tryggare och bättre omhändertagna, vilket självklart känns bra, avslutar Linnea Hopf.