Presentation
Akademiska sjukhuset Neurokirurgi

Utvecklas med oss på Akademiska neurokirurgi!

Publicerad 10 april 2024
Foto: Göran Ekeberg
Kadidia Arnland, specialistsjuksköterska och Louise Karlsson, sjuksköterska. Foto: Göran Ekeberg
Kadidia Arnland, specialistsjuksköterska och Louise Karlsson, sjuksköterska. Foto: Göran Ekeberg

Vill du arbeta med ett brett spektrum av patienter på ett av Sveriges främsta universitetssjukhus? Välkommen till Akademiska sjukhusets Neurokirurgavdelning 85 E. Här kan du utvecklas i din yrksesroll i team som präglas av kompetens, engagemang och mångfald!

Louise Karlsson kom till avdelningen direkt efter sin sjuksköterskeexamen för drygt tre år sedan och arbetar idag dels kliniskt men också som studenthuvudhandledare. Hon är även trakeostomiansvarig.
– Jag gjorde VFU här och trivdes väldigt bra, med både arbetsuppgifter och medarbetare, så jag visste att jag ville tillbaka. Det är ett otroligt omväxlande arbete och jag har utvecklats mycket, berättar hon.

Högspecialiserad vård
Akademiska sjukhusets neurokirurgavdelning har ett stort upptagningsområde och erbjuder högt specialiserad vård till vuxna patienter som drabbats av hjärntumör eller skador i hjärnan eller ryggmärgen.
– Som sjuksköterska här arbetar du holistiskt med människan i centrum och du är omvårdnadsexperten. Vi förbereder, samordnar och följer upp det mesta som rör patienten under vårdtiden. Förutom omvårdnadsdiagnostiken och läkemedelshandhavandet, som är vårt huvudansvar, ombesörjer vi exempelvis röntgenundersökningar, provtagning, besök hos arbetsterapeut, dietist och kurator, rapportering till instanser utanför sjukhuset och länet, samt finns till hands för kontakt med anhöriga. Det finns en rad olika ansvarsområden man kan fördjupa sig i och roller man kan axla, beroende på vilka drivkrafter och intressen man har, berättar Kadidia Arnland, som är specialistsjuksköterska i anestesi och intensivvård och som började i januari som biträdande avdelningschef. Kadidia lockades av möjligheten att utveckla sitt ledarskap:
– Jag har arbetat inom flera områden i hela Sverige och den här tjänsten ger mig möjlighet att vara med och stärka en verksamhet som jag tycker är väldigt spännande och intressant. Här finns ett starkt fokus på utbildning, kompetensutveckling och kvalitet, så man har alla förutsättningar att växa i sin yrkesroll.

Snabbt in i roll
Louise framhåller att det inte krävs specialistkompetens eller tidigare erfarenhet för att arbeta på Akademiska sjukhusets neurokirurgavdelning.
– Vi är grundutbildade sjuksköterskor med olika lång arbetslivserfarenhet, och det finns en kultur av lärande där man ser till att frigöra tid för utbildning. Som ny sjuksköterska får man förutsättningar att successivt komma in i rollen och känna sig trygg. Dessutom så har vi ett stort stöd i våra team som har många erfarna kolleger.
Kliniken har en stor mångfald, med medarbetare från flera olika länder och bakgrund.
– Det skapar en alldeles särskild dynamik och är otroligt berikande, avslutar Kadidia.

Akademiska sjukhuset – Neurokirurgi

Neurokirurgavdelning 85 E behandlar vuxna för sjukdomar och skador i hjärnan, ryggmärgen eller i de perifera nerverna.
Den huvudsakliga verksamheten omfattar omhändertagande av patienter före och efter en operation i huvudet eller ryggmärgen.

Vi tar emot patienter både planerat och akut. Upptagningsområde är länen Uppland, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna, Gävleborg och Värmland samt Åland. Vi tar även emot patienter från andra delar av Sverige och ibland även från utlandet.

www.akademiska.se