Neurologi

Utveckling och innovation i neurosjukvården

Publicerad 10 april 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Göran Ekeberg
Cornelia Moström, avdelningschef neurokirurgavdelning 85E på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Göran Ekeberg
Cornelia Moström, avdelningschef neurokirurgavdelning 85E på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Göran Ekeberg

Neuro är ett dynamiskt vårdområde med fokus på hjärnans och ryggmärgens sjukdomar, ett brett område med många utvecklings- och karriärvägar. Som sjuksköterska inom neuro kan man arbeta på vårdavdelningar för stroke, neurologi, neurokirurgi, intermediärvård och ögon. Som specialistsjuksköterska kan man arbeta inom operation, anestesi, intensivvård eller med kirurgisk omvårdnad.

På sjukhusens neurokirurgiska avdelning vårdas patienter med neurologiska sjukdomar eller skador kopplade till hjärnan och nervsystemet, som blödningar i huvudet, tumörer i hjärnan och ryggmärgen, skador på ryggraden, kärlmissbildningar och hydrocefalus.
– Hjärnan är ett av kroppens mest fascinerande och komplexa organ, vilket innebär att sjuksköterskor inom neuro kan fortsätta att tillgodogöra sig ny kunskap under hela sin karriär. Neurosjukvården präglas av ständig utveckling, bland annat i form av nya forskningsrön och nya arbetssätt, beskriver Cornelia Moström, avdelningschef neurokirurgavdelning 85E på Akademiska sjukhuset.

”Neurosjukvården präglas av ständig utveckling, bland annat i form av nya forskningsrön och nya arbetssätt.”

Lärorikt och stimulerande
Inom neuro finns det utrymme för både nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskor att arbeta och hitta sin plats. Här arbetar även specialistsjuksköterskor inom bland annat kirurgisk omvårdnad, operation, anestesi och intensivvård. Cornelia beskriver sjuksköterskerollen inom neurosjukvården som lärorik och stimulerande, i en arbetsmiljö som präglas av teamarbete för att tillgodose patientens behov av omvårdnad. Sjuksköterskor tenderar att bli kvar inom området efter att ha hittat fram till den specialistinriktning eller det specifika neurologiska området som passar dem bäst.

Team och innovation
– På neurokirurgavdelningen 85E får sjuksköterskor ofta träffa patienter både pre- och postoperativt. Det är givande att följa patienten genom hela vårdförloppet. Vi som avdelning är en viktig del i patientens resa genom vården. För sjuksköterskor som vill arbeta med och samverka i team runt patienten där kombinationen av medicin och kirurgi förekommer är detta en utmärkt avdelning att arbeta på berättar hon.
Själv sökte sig Cornelia till neurosjukvården för att det är ett mångsidigt och omväxlande område där alla idéer tas till vara, och man bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete för att skapa förutsättningar för medarbetare att bli hållbara.
– I neurosjukvården finns innovationskraft och en vilja att testa nya arbetssätt, metoder och idéer. Det är ett område med en spännande utveckling på många fronter, både medicinskt och inom omvårdnad, avslutar hon.