Jobb
Karolinska Jobba hos oss

Välkommen som sjuksköterska till Tema Akut och Reparativ Medicin

Publicerad 10 april 2024
Foto: Johan Marklund

Vi vårdar patienter med akuta tillstånd från alla olika specialiteter, elektiv ortopedi och mottagningsvård. Vi har en unik möjlighet att vara del av hela vårdkedjan.

För att kunna ge våra patienter en vård med hög kvalitet så behöver du som sjuksköterska ha rätt förutsättningar. Därför erbjuder vi:

  • Tydliga karriärvägar med fyra spår: akademi, klinik, pedagogik och ledarskap.
  • Möjlighet till specialistutbildning inom bland annat akutsjukvård.
  • Kompetensbaserad rotation för personlig utveckling och ökad kunskap och förståelse kring patientens behov.

Vi söker dig med ett genuint intresse av vård med hög kvalitet som vill vara med och utveckla vården tillsammans med oss.

Välkommen som sjuksköterska till Tema Akut och Reparativ Medicin.


Vi söker sjuksköterskor till både Huddinge och Solna. Klicka här för att läsa mer och ansöka

Inom vårt tema finns det många möjligheter. Kontakta gärna våra omvårdnadschefer för mer information:

Huddinge

Akutmottagningen, AVA, KAVA, MAVA/MIMA, MIMA, Vårdavdelning Akut kirurgi, Vårdavdelning Ortopedi, Vårdavdelning Infektion 2, 3 & 4

Christa Olovsson
christa.olovsson@regionstockholm.se
tel: 0725-98 12 18


Solna

AVA, IMA, Intensivakuten, Traumaenheten, Rekonstruktiv Ortopedi, Ortoped, kirurgi och traumamottagningen

Linda Axelsson
linda.axelsson@regionstockholm.se
tel: 0722-54 26 45

Karolinska universitetssjukhuset – Tema Akut och Reparativ Medicin

Temat fokuserar på både akutsjukvård med komplett omhändertagandet av den akut sjuka patienten och de högspecialiserade uppdragen för Karolinska. Temat består av sex Intermediärvårdsavdelningarna IMA och MIMA ingår i ett nybildat tema på Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge – Tema Akut och Reparativ Medicin.

Det är ett nybildat tema som fokuserar både på akutsjukvård med komplett omhändertagandet av den akut sjuka patienten och de högspecialiserade uppdragen för Karolinska. Med högspecialiserad vård menas avancerad sjukvård som kräver särskilda resurser och kompetenser när det gäller både utrustning och personal. I uppdraget ingår även att säkerställa forskning och utbildning. Inom Tema akut och reparativ medicin finns en rad spännande karriärvägar för sjuksköterskor, vare sig du vill arbeta rent kliniskt, med ledarskap eller inom FoU.

www.karolinska.se