Artikel

2022-05-05

Idag firar vi Barnmorskans dag!

Idag den 5 maj firar vi Sveriges och hela världens alla barnmorskor och lyfter fram arbetet de utför.

2022-04-05

Utvecklingsprogram vände trenden på ortopeden

Syftet med utvecklingsprogrammet Core curriculum är att, genom att erbjuda tydliga utvecklingsvägar, öka sjuksköterskors möjlighet att göra karriär och utvecklas i yrket.

2022-04-05

Årets ledare i omvårdnad vände utvecklingen

Carina Carlsson hade aldrig haft någon tanke på att bli chef när hon 2012 erbjöds rollen som enhetshetschef på smärtmottagningen på Södertälje sjukhus.

2022-04-05

Infektionssjukvården kombinerar bredd och djup

Infektionssjukvården erbjuder såväl självständigt mottagnings­arbete som ett teambaserat arbetssätt på vårdavdelning.

2022-04-05

Komplex, spännande och i behov av förändring

Akutsjukvårdens största utmaning just nu är crowding – ett för högt vårdtryck i förhållande till antalet medarbetare.

2022-04-05

Kraftfulla åtgärder krävs för bättre arbetsmiljö

Flera undersökningar bekräftar att sjuksköterskors arbetsmiljö har försämrats avsevärt det senaste året.

2022-04-05

Taligenkänning minskar tiden för dokumentation drastiskt

En taligenkänningstjänst översätter tal till text, vilket innebär att journalanteckningar som tidigare skrevs in via tangentbordet i stället kan dikteras.

2022-04-05

Viktigaste sjukvårdsfrågorna inför valet

Vi måste få till bättre stöd för att sjuksköterskor kan arbeta med hela sin kompetens och finnas i beslutsrummen.

2022-04-05

Ökad grundbemanning och individuell arbetstid

Arbetsmiljön på många håll i slutenvården är krävande och grundbemanningen bristfällig.

2022-04-05

AI kan ge stöd i omvårdnadsarbetet

AI kommer att kunna användas på många håll inom vården, även om det ännu inte är en del av så många sjuksköterskors vardag.