Företagspresentation

2022-05-02

God sammanhållning på BUP Sunderby sjukhus

På BUP på Sunderby sjukhus erbjuds sjuksköterskor en variationsrik arbetsmiljö där det alltid finns utrymme för samtal med patient och närstående.

2022-04-06

Många möjligheter på infektion

Oavsett vilket spår du väljer är arbetet lika omväxlande som spännande.

2022-04-06

Bred samverkan ger trygghet för både patienter och personal

Vi samarbetar över både professions- och organisationsgränser för att ge patienterna en god och trygg vård.

2022-04-06

Förbättringsarbeten håller Anestesikliniken i toppform

Hög kompetens och en ständig strävan framåt är viktiga delar av Anestesiklinikens framgångsrecept.

2022-04-06

Kliniker som vårdar både patienter och arbetsklimat

Kirurgklinikerna vid Mälarsjukhuset Eskilstuna och vid Nyköpings lasarett präglas av ett variationsrikt arbete där även arbetsklimatet vårdas i form av stor kollegial stöttning.

2022-04-06

Stora möjligheter att utvecklas på ortopeden

Utmaning och utveckling är centralt inom ortopedin i Helsingborg och Ängelholm.

2022-04-06

Spännande jobb i trygg miljö

Här jobbar teamen tätt tillsammans tvärs över professionsgränserna vilket skapar en trygg och kreativ miljö.

2022-04-06

Flexibilitet, frihet och trygghet på Dedicare!

Här har jag både trygghet och frihet och jag trivs enormt bra.

2022-04-06

Kompetensstege blir tydlig språngbräda i karriären

Kompetensstegen tydliggör var man står och vad som krävs för att komma till nästa steg, både kompetens- och lönemässigt

2022-04-06

Nära relationer på hemodialysmottagningen

Spännande teknik och ett omväxlande arbetstempo är några av de saker som John och Erika uppskattar med sitt arbete.