Etikettarkiv: Akutkliniken

Detta är världens bästa jobb

Emelie Writtler och Andreas Ekendahl, ambulanssjuksköterskor i Västerås. Foto: Per Groth
Emelie Writtler och Andreas Ekendahl, ambulanssjuksköterskor i Västerås. Foto: Per Groth
Ambulanssjukvården och akutmottagningen i Västerås har inte bara själva akutvården som gemensam nämnare. Båda verksamheterna präglas också av en stark kollegial gemenskap där arbetet i sig är ständigt utmanande och utvecklande, både yrkesmässigt och personligt.

Emelie Writtler blev färdig sjuksköterska 2014, och efter ett par år ute i vården började hon arbeta som ambulanssjuksköterska i Västerås. Som ny i verksamheten gavs Emelie en gedigen introduktion.
– Under nära ett års tid ska man beta av allt från körutbildningar till specifika medicinska kurser inom bland annat trauma och sjukvårdsledning. Jag slussades in i arbetet stegvis vilket gav en trygg och säker start.
Den största skillnaden mot att arbeta på en vårdavdelning menar Emelie är att få ägna sig åt patient i taget.
– På sjukhuset har du ansvar för betydligt fler, men i ambulansen skapas en närmare patientrelation även om mötet är kort.
Hon får medhåll av kollegan Andreas Ekendahl. Han har med sina 17 år som ambulanssjuksköterska i Västerås lång erfarenhet av yrket.
– Att jag stannat kvar i alla år är för att detta är världens bästa jobb. Förutom kamratskapen och den utvecklande arbetsmiljön har vi också ett luftigt schema som vi lägger själva. Jag tycker till exempel om att resa och kan arbeta intensivt i perioder för att sedan vara ledig en längre tid utan att ta ut semester. Mig passar det utmärkt.

Stresstålighet
Emelie flikar in att arbetstiderna visserligen kan vara obekväma ibland, men att det betalar sig i längre ledighet.
– Jag har svårt att se mig själv gå tillbaka till sjukhuset; här styr du vården själv på ett helt annat sätt än inom sjukhusvården, och jag trivs med det har jag upptäckt.
På frågan om de kan rekommendera sin arbetsplats till andra sjuksköterskor blir svaret ett unisont ja!
– Man ska vara stresstålig för att trivas, men det gäller ju för sjuksköterskor generellt. Det viktigaste i vårt yrke är att tycka om att jobba med människor, gör man det så har man ett förhållningssätt som passar in i vården i allmänhet och på ambulansen i synnerhet, säger Andreas.
– Att vara ambulanssjuksköterska handlar om betydligt mer än att kunna köra bil fort. Vi arbetar med problemlösning och sjukvård i människors vardag, det är ett fantastiskt roligt jobb, fastslår Emelie.

Akutmottagningen
När Andreas och Emelie kommer till sjukhuset med ambulansen är de i stort sett klara med sitt jobb. Patienten lämnas över till akuten där andra kollegor tar över vården. Här återfinns bland annat Ulrica Larsson som har lång erfarenhet av sjuksköterskeyrket. De senaste tolv åren har hon arbetat på akutmottagningen i Västerås.
– Jag trivs med att arbeta med olika sorters patienter och specialiteter. För mig har det inneburit att jag fått en väldigt bred kompetens som sjuksköterska.
Kristoffer Öbom tog sin examen för två år sedan har arbetat på akuten sedan i vintras.
– Jobbet är precis som jag trodde innan, otroligt stimulerande med betydligt mer variation än på en vårdavdelning,
Ulrica kan i kraft av erfarenhet bekräfta att det stämmer.
– Förutom att du hela tiden lär dig nya saker genom jobbet som sådant är våra chefer bra på att tillhandahålla fortbildning inom olika områden.
På frågan om man kan vara nyfärdig sjuksköterska och börja på akuten blir svaret ”det beror på”.
– Det handlar mycket om tidigare erfarenhet och personliga egenskaper. Vi har traineesjuksköterskor som kommer direkt från skolan och som verkar gilla det höga tempo som råder. Som ny sjuksköterska slussas man gradvis in i verksamheten.
Kristoffer nickar instämmande och säger att han bestämt sig för att stanna inom akutvården.
– Det är otroligt lärorikt. Vill man få en bred kunskap och bli duktig på en rad olika moment som tillhör en sjuksköterskas vardag så är det här definitivt rätt plats!

Läs mer om våra lediga tjänster här


Ulrica Larsson och Kristoffer Öbom på akutmottagningen i Västerås. Foto: Pia Nordlander, BildN
Ulrica Larsson och Kristoffer Öbom på akutmottagningen i Västerås. Foto: Pia Nordlander, BildN

Akutkliniken, Region Västmanland
Ambulanssjukvården Västmanland ingår, tillsammans med akutmottagningen i Västerås, i akutkliniken. I Västmanland utgår ambulanserna från fyra orter: Fagersta, Köping, Sala och Västerås.
Akutmottagningen i Västerås är en av landets största akutmottagningar och tar emot patienter från hela Västmanland.
Vi tar emot kirurg-, ortoped-, medicin-, infektion- och barnpatienter och på jourtid tar vi även emot gyn-, ögon- och öronpatienter. Här finns också en traumaenhet som tar emot traumafall dygnet runt.
I akutkliniken kan vi även erbjuda rotationstjänst mellan akutmottagningen och ambulanssjukvården.

Region Västmanland
Regionhuset
721 89 Västerås
www.regionvastmanland.se

Stor satsning på akuten i Nyköping

Innocenti Lemessov, ST-läkare, Åsa Björklund, enhetschef, Linda Sharples, sjuksköterska, Cecilia Hjalmarsson, sjuksköterska och Emelie Lemessova, specialistsjuksköterska i akutsjukvård. Foto: Marie Linderholm
Innocenti Lemessov, ST-läkare, Åsa Björklund, enhetschef, Linda Sharples, sjuksköterska, Cecilia Hjalmarsson, sjuksköterska och Emelie Lemessova, specialistsjuksköterska i akutsjukvård. Foto: Marie Linderholm

Nu sker en kraftfull satsning på att förstärka kompetensen på akutmottagningen på Nyköpings lasarett. Starkt fokus på utbildning, kompetensutveckling och förbättringsarbete ger dig som är sjuksköterska nya karriärmöjligheter i en dynamisk och omväxlande miljö.

– Detta är ett led i en riktad satsning på akutsjukvården i hela Sörmland. Akutsjukvården är inne i en positiv trend och som sjuksköterska på akutmottagningen i Nyköping blir man en del av den här utvecklingen och kan ytterligare förstärka och påverka den, berättar verksamhetschef Karin Svalgård.
Utbildning och kompetensutveckling är centrala inslag i satsningen och exempelvis kan man läsa till specialistsjuksköterska på betald arbetstid, på hel- eller halvfart. Det har Cecilia Hjalmarsson, som blev färdig sjuksköterska för två år sedan, nappat på och hon har precis börjat läsa till specialistsjuksköterska i akutsjukvård.
–Jag kände direkt att jag hade hamnat rätt här och detta är en väldigt bra möjlighet att ytterligare höja min kompetens och bli ännu säkrare och tryggare i min yrkesroll, menar hon.
Kliniken tittar hela tiden på möjligheterna till nya tjänster för sjuksköterskor och lyssnar på personalens synpunkter och idéer. Det kan exempelvis handla om att ha utbildningsansvar, jobba med verksamhetsutveckling eller vara barnansvarig.
–Just nu har vi fokus på barnomhändertagande och söker en sjuksköterska som kommer att ha särskilt ansvar i vår utveckling av omhändertagande av akuta barn, både på vår akutmottagning och på våra nyinrättade barnobservationsplatser. Vi rekryterar även för att förstärka bemanningen av sjuksköterskor hela dygnet, berättar Karin.

Förbättringsarbete
Det finns även ett starkt fokus på utbildning i den dagliga verksamheten, med föreläsningar och övningar i olika teman och ämnen. Det kan gälla allt från katastrofmedicin till yrsel, hjärtsvikt och dokumentation. Eftersom akutvården spänner över alla patientkategorier sker utbildning i nära samarbete med andra kliniker. Varje månad hålls också arbetsplatsträffar med samtlig personal, för att diskutera förbättringsarbete och andra viktiga frågor.
Just förbättringsarbete löper som en röd tråd genom verksamheten. Det sker kontinuerligt och strukturerat, bland annat genom diskussioner om aktuella patientfall varje morgon och veckovisa förbättringsmöten, där alla medarbetare är delaktiga och kan komma med förslag.
– Det finns en stark drivkraft att skapa en bra och patientsäker arbetsmiljö. Vi diskuterar oss fram till förändringar och förbättringar och kör sedan testperioder för att se hur det fungerar. Alla är väldigt positiva till att hitta nya arbetssätt och lära sig nytt, säger Emelie Lemessova, specialistsjuksköterska i akutsjukvård.
Hon får medhåll av enhetschef Åsa Björklund.
– Forskning visar att framgångsrika arbetsplatser är de som vågar testa nytt och där medarbetarna är delaktiga. Detta är något som vi verkligen vill ta fasta på och förbättringsarbete har blivit en helt naturlig och integrerad del av allt arbete på akutkliniken, säger hon.

Linudden i Nyköping. Foto: Marie Linderholm
Linudden i Nyköping. Foto: Marie Linderholm

Högt i tak
För nya sjuksköterskor har akutkliniken på Nyköpings lasarett ett introduktionsprogram, som sker i dialog med den nya sjuksköterskan. Under introduktionsperioden har man en handledare och efter avslutad introduktion får man välja en mentor, som sedan fungerar som kontakt och bollplank under en längre period.
– Det fungerar väldigt bra. Här är högt i tak och det finns så många man kan fråga om råd. Vi arbetar i sammansvetsade, tvärprofessionella team och jag upplever att alla verkligen vill hjälpa ny personal att komma in i yrkesrollen och trivas. Vi har dessutom ett specialistprogram för läkare i akutmedicin här i Nyköping, vilket utmärker kliniken, säger Linda Sharples, som tidigare arbetade som undersköterska och är färdig sjuksköterska sedan fyra månader tillbaka.
Alla fem vill betona att just akutsjukvård är en av de mest spännande och omväxlande specialiteterna. Till akut-en kommer patienter i alla åldrar och med ett brett spektrum av olika sjukdomar och skador. Här sker snabba tempoväxlingar och det finns en ständig beredskap för omfattande olyckor och samhällskatastrofer.
– Det är enormt varierat med ständigt nya utmaningar, berättar Emelie. Det är det roligaste arbete jag har haft. Dessutom är Nyköping en fantastiskt fin stad, där det är väldigt lätt att trivas.

Läs mer om våra lediga tjänster här

Akutkliniken, Nyköpings lasarett
Akutkliniken på Nyköpings lasarett är en dygnet-runt-mottagning för allvarliga, akuta tillstånd för medicin-, kirurgi- och ortopedpatienter. Jourtid behandlas även barn samt ögon- och öronpatienter. Idag sker en stor riktad satsning på akutverksamheten i Landstinget Sörmland.

www.landstingetsormland.se