Etikettarkiv: Attraktiv arbetsmiljö

Högspecialiserad cancervård vid Karolinska Universitetssjukhuset

Annalena Engvall, specialistsjuksköterska inom onkologi. Foto: Thomas Henrikson
Annalena Engvall, specialistsjuksköterska inom onkologi. Foto: Thomas Henrikson
Tema Cancer är ett av de största av Karolinska Universitetssjukhusets sju teman. Här arbetar multiprofessionella och multidisciplinära team med patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet med patienten i fokus.

Emma Sporre, sjuksköterska inom Hematologi.
Emma Sporre, sjuksköterska inom Hematologi.
Emma Sporre arbetar som sjuksköterska inom patientområde Hematologi på Huddinge sjukhus sedan 2 år tillbaka. Hon blev intresserad av cancervård, i synnerhet hematologi, när hon VFU-placerades på avdelningen under sin sjuksköterskeutbildning.
– Jag blev väl bemött av kollegor och dåvarande chef, och förälskade mig i patientgruppen. Alla fantastiska patienter får mig att känna att jag gör något värdefullt och meningsfullt varje dag. Det är stora utmaningar och många känslor ibland, men den tacksamhet man får från patienter och anhöriga är obeskrivlig.
Emma uppskattar att få bevittna framgång i forskning kring hematologiska sjukdomar och relevanta behandlingar, men det som gör att hon trivs så bra är hennes fantastiska kollegor.
– Vi är en otroligt härlig grupp och det finns ett mycket bra samarbete mellan vårdprofessionerna, så jag skulle definitivt rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till cancervården på Karolinska. Det kanske upplevs som ”läskigt” men det är både spännande och lärorikt. Bäst av allt är att vi arbetar i team så du är aldrig ensam!

Tina Gustavell, universitetssjuksköterska på Intermediärvårdsavdelningen K44 och doktorand på Karolinska Institutet.
Tina Gustavell, universitets­sjuksköterska på Inter­mediär­vårdsavdelningen K44 och doktorand på Karolinska Institutet.
Ett område i ständig förändring
Kollegan Tina Gustavell är sjuksköterska på Intermediärvårdsavdelningen K44 i Huddinge och doktorerar för närvarande inom omvårdnad. Hon framhäver Tema Cancer i Huddinge som en attraktiv arbetsplats, inte minst för att temat bedriver unik, högspecialiserad vård.
– Det är ett område som är i ständig förändring. Nya behandlingsmetoder utformas hela tiden, vilket gör att man som sjuksköterska får vara med i utvecklingen. Kirurgisk cancervård ger verkligen chansen att jobba med omvårdnad av hela människan, vilket inkluderar allt från symtomlindring till psykosocialt stöd.
Efter examen arbetade hon inom akutvården och under ett drygt halvår som sjuksköterska i Australien, men därefter kände Tina att hon ville fördjupa sig. Hon intresserades av högspecialiserad vård och sökte sig till intermediärvården i Huddinge, som tillhör patientområde Övre Buk.
– Jag har under mina 11 år här alltid haft möjlighet att vidareutveckla mig, och att jag nu går forskarutbildning ses som något positivt av mina chefer. Jag har senaste åren haft en tydlig karriärväg framför mig, och när jag disputerat vill jag kombinera kliniskt arbete med undervisning och forskning, berättar hon.

En enorm kompetens och kapacitet
Onkologisjuksköterskan Mikael Dolve har sin bakgrund inom palliativ vård och hemsjukvård, men efter 15 år ville han ha nya utmaningar och sökte sig därför till brachyterapin på Radiumhemmet i Solna.
– Här finns en enorm kompetens och kapacitet och jag känner verkligen arbetsglädje i det jag gör. När nu organisationstänket har börjat skifta än mer mot teambaserad vård kan vi dessutom arbeta gränsöverskridande med tätare kommunikationer och patienten i centrum, vilket gör hela vårdförloppet smidigare.
Mikael betonar att yrket i mångt och mycket handlar om mod och kurage, oavsett vad man väljer för specialisering som sjuksköterska.
– Man måste våga möta patienter och anhöriga och ge dem det stöd de behöver. Det förutsätter att man har en stabil plattform att stå på och det har Tema Cancer tagit fasta på. Här finns en mängd möjligheter till att utvecklas och det är tydligt vad som förväntas av mig.

Uppmuntrar till fortbildning
Han får medhåll av specialistsjuksköterskan inom onkologi, Annalena Engvall, som även hon arbetar vid Radiumhemmet i Solna. Sedan 2006 är hon verksam som kontaktsjuksköterska för patienter med huvud- och halscancer.
– Vi har ett öppet klimat där man uppmuntras att utvecklas och fortbilda sig. För nya sjuksköterskor finns ett nystartat introduktionsprogram och mentorer. Självklart stöttar vi medarbetare också varandra – vi har ett utmärkt samarbete och respekterar varandras kompetenser, så det är ett väldigt bra klimat här.
Annalena framhäver att man som kontaktsjuksköterska kan göra stor skillnad för patienten genom att tillhandahålla kontinuitet och information, och berättar att rollen är en intressant balans mellan omvårdnad och klinisk kunskap.
– Jag får skapa längre relationer till patienterna och arbetar väldigt självständigt. Därmed kan jag söka och förmedla ny kunskap, både genom kompetensutveckling och genom rent kunskapsutbyte; vi har ett suveränt samarbete i de tvärdisciplinära och tvärprofessionella teamen runt patienterna, vilket ger en tydlig bild av hur vi bör fortsätta framåt. Det gör att vi både lär oss mycket av varandra och kan individanpassa vården efter patientens behov på bästa sätt, avslutar hon.

Karolinska Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största av Karolinska Universitetssjukhusets sju teman. Här utreds, behandlas och vårdas patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi, koagulationssjukdom och urologi. Ett nära samarbete med Karolinska Institutet gör att temat även kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet. Tema Cancer bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Huddinge och Solna, men har även verksamhet inom cancervården vid Danderyds sjukhus.
www.karolinska.se

Stora satsningar på sjuksköterskor

Mikael Thorén och Jessica Hill på Centrallasarettet i Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt
Mikael Thorén och Jessica Hill på Centrallasarettet i Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt
Utbildningstjänster med full lön, OB-bonus och bättre arbetstider för dig som roterar. I Region Kronoberg satsar man på sina sjuksköterskor.
– Våra medarbetare ska ha en riktigt bra och utvecklande arbetsmiljö. Det går hand i hand med en god och patientsäker vård.

Pontus Juhlin, HR-chef för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.
Pontus Juhlin, HR-chef för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.
Det säger Pontus Juhlin, HR-chef för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.
Satsningarna är ett led i att skapa förutsättningar för att sjuksköterskor ska trivas och vilja stanna kvar i Region Kronoberg.
För dig som är grundutbildad innebär det att det finns möjlighet att söka utbildningstjänst, där du med full grundlön kan läsa vidare till specialistsjuksköterska. Jobbar du på ett roterande schema räknas en timme som 1,4 vid nattpass, så att du har bättre möjligheter till återhämtning. För alla gäller att OB höjs med 60 procent, i form av en bonus som betalas ut lagom till jul- och sommarledigheterna.
Mikael Thorén är specialistsjuksköterska på akutmottagningen på Centrallasarettet i Växjö, där han har arbetat i sju år. Han lyfter fram att det också sker andra viktiga satsningar på sjuksköterskornas arbetsmiljö. Bland annat har man på akutmottagningen infört transportörer och servicevärdar, som avlastar, något han hoppas ska sprida sig till hela sjukhuset.
– Jag ser att jag har mer och mer tid att fokusera på omvårdnad och andra rena sjuksköterskeuppgifter. Vi har starka team, där rätt personer gör rätt saker och man tar vara på kompetensen. Det är mycket positivt, säger han.

Lång introduktion
Kollegan Jessica Hill, som arbetar på lungmedicin på samma sjukhus, blev färdig sjuksköterska för två år sedan. Hon börjar nu bli klar med det tvååriga utbildningsprogrammet som alla nyutexaminerade sjuksköterskor erbjuds. Det innefattar bland annat utbildningsdagar och mentorer. Varje enskild arbetsplats har också egna introduktionsprogram.
– Som ny sjuksköterska får man en väldigt bra och bred introduktion, där man får tid till reflektion, både med sin handledare och med andra, nya kollegor. Vi har fått utbildning inom en rad viktiga områden, som palliativ vård, samtalsteknik och annat. Det gör att man känner sig mycket tryggare och bättre rustad för jobbet, säger hon.
De stora satsningarna på sjuksköterskor i Region Kronoberg innebär att man på sikt hoppas bli oberoende av hyrpersonal, berättar Pontus.
– Vi är övertygade om att vi genom att skapa en riktigt attraktiv arbetsmiljö kan locka hit ännu fler duktiga sjuksköterskor. Här kan man växa och utvecklas.

Region Kronoberg
I Region Kronoberg finns två akutsjukhus: Ljungby lasarett och Centrallasarettet i Växjö. Sjukhuset i Växjö har även en barnakut. Här arbetar cirka 1 500 av regionens totalt 5 900 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”.
Det sker en rad satsningar för att skapa en attraktiv arbetsmiljö för sjuksköterskor, där tre viktiga inslag är utbildningsplatser för att läsa till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön, höjning av OB-tillägget med 60 procent samt 1,4 koefficient vid nattpass för personal med roterande arbetstid.
www.regionkronoberg.se