Presentation

Stora satsningar på sjuksköterskor

Publicerad 13 mars 2018

Mikael Thorén och Jessica Hill på Centrallasarettet i Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt
Mikael Thorén och Jessica Hill på Centrallasarettet i Växjö. Foto: Martina Wärenfeldt
Utbildningstjänster med full lön, OB-bonus och bättre arbetstider för dig som roterar. I Region Kronoberg satsar man på sina sjuksköterskor.
– Våra medarbetare ska ha en riktigt bra och utvecklande arbetsmiljö. Det går hand i hand med en god och patientsäker vård.

Pontus Juhlin, HR-chef för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.
Pontus Juhlin, HR-chef för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.
Det säger Pontus Juhlin, HR-chef för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.
Satsningarna är ett led i att skapa förutsättningar för att sjuksköterskor ska trivas och vilja stanna kvar i Region Kronoberg.
För dig som är grundutbildad innebär det att det finns möjlighet att söka utbildningstjänst, där du med full grundlön kan läsa vidare till specialistsjuksköterska. Jobbar du på ett roterande schema räknas en timme som 1,4 vid nattpass, så att du har bättre möjligheter till återhämtning. För alla gäller att OB höjs med 60 procent, i form av en bonus som betalas ut lagom till jul- och sommarledigheterna.
Mikael Thorén är specialistsjuksköterska på akutmottagningen på Centrallasarettet i Växjö, där han har arbetat i sju år. Han lyfter fram att det också sker andra viktiga satsningar på sjuksköterskornas arbetsmiljö. Bland annat har man på akutmottagningen infört transportörer och servicevärdar, som avlastar, något han hoppas ska sprida sig till hela sjukhuset.
– Jag ser att jag har mer och mer tid att fokusera på omvårdnad och andra rena sjuksköterskeuppgifter. Vi har starka team, där rätt personer gör rätt saker och man tar vara på kompetensen. Det är mycket positivt, säger han.

Lång introduktion
Kollegan Jessica Hill, som arbetar på lungmedicin på samma sjukhus, blev färdig sjuksköterska för två år sedan. Hon börjar nu bli klar med det tvååriga utbildningsprogrammet som alla nyutexaminerade sjuksköterskor erbjuds. Det innefattar bland annat utbildningsdagar och mentorer. Varje enskild arbetsplats har också egna introduktionsprogram.
– Som ny sjuksköterska får man en väldigt bra och bred introduktion, där man får tid till reflektion, både med sin handledare och med andra, nya kollegor. Vi har fått utbildning inom en rad viktiga områden, som palliativ vård, samtalsteknik och annat. Det gör att man känner sig mycket tryggare och bättre rustad för jobbet, säger hon.
De stora satsningarna på sjuksköterskor i Region Kronoberg innebär att man på sikt hoppas bli oberoende av hyrpersonal, berättar Pontus.
– Vi är övertygade om att vi genom att skapa en riktigt attraktiv arbetsmiljö kan locka hit ännu fler duktiga sjuksköterskor. Här kan man växa och utvecklas.

Region Kronoberg
I Region Kronoberg finns två akutsjukhus: Ljungby lasarett och Centrallasarettet i Växjö. Sjukhuset i Växjö har även en barnakut. Här arbetar cirka 1 500 av regionens totalt 5 900 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”.
Det sker en rad satsningar för att skapa en attraktiv arbetsmiljö för sjuksköterskor, där tre viktiga inslag är utbildningsplatser för att läsa till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön, höjning av OB-tillägget med 60 procent samt 1,4 koefficient vid nattpass för personal med roterande arbetstid.
www.regionkronoberg.se