Etikettarkiv: Avancerad specialistsjuksköterska

Kirurgisk vård – för dig som söker utmaningar

Elena Kolesnikova, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård på Västmanlands sjukhus i Västerås.
Elena Kolesnikova, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård på Västmanlands sjukhus i Västerås.
.Få specialistinriktningar erbjuder samma mångfald av karriärvägar som kirurgin. Antalet kirurgiska specialiteter är många och det är även en av få inriktningar där man i dagsläget kan utbilda sig till avancerad specialistsjuksköterska.

Knappt hälften av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta med kirurgiska specialiteter.
– Det känns verkligen positivt att sjuksköterskornas intresse för kirurgiska specialiteter är så stort, säger Elena Kolesnikova, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård på Västmanlands sjukhus i Västerås.
Allmän kirurgi är ett omfattande specialistområde med många subspecialiteter, exempelvis trauma-, kolorektal-, bröst- och övre gastrointestinalkirurgi. Sjuksköterskor inom kirurgisk vård kan arbeta inom alla dessa specialiteter. Ortopedisk kirurgi, gynekologisk kirurgi, urologi och ögonkirurgi är exempel på smalare specialiseringar.

Möjligheterna tar aldrig slut
Som sjuksköterska kan man arbeta på en kirurgisk vårdavdelning, men man kan även efter något år tjänstgöra på en kirurgisk mottagning där man specialiserar sig på exempelvis endoskopiska behandlingar eller som kontaktsjuksköterska för cancerpatienter.
– Kirurgisk vård är en optimal inriktning för sjuksköterskor som söker utmaningar och utveckling. Jag har förmånen att följa patienter genom att möta dem både före och efter operation. Arbetet handlar mycket om samordning och att ha ett patientcentrerat perspektiv i sitt arbete. Sjuksköterskor som söker kontinuerliga utmaningar behöver definitivt inte begränsa sig genom att söka sig endast till akutmottagning eller ambulans. Eftersom kirurgi är ett så mångfacetterat område tar utvecklingsmöjligheterna i princip aldrig slut, säger Elena Kolesnikova.

Avancerad specialist­sjuksköterska
Efter fyra år som specialistsjuksköterska valde hon att börja utbilda sig på deltid till avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi. När hon blir färdig avancerad specialistsjuksköterska kommer hon att kunna arbeta självständigt med bedömning, behandling och uppföljning av både medicinska behov och omvårdnadsbehov hos den kirurgiska patienten. Rondarbete, remisshantering samt in- och utskrivning kommer att ingå i arbetsuppgifterna.
– Eftersom jag drivs av att ständigt utvecklas och lära mig nya saker kändes kirurgi som en självklar inriktning för mig. Kirurgin erbjuder så många olika inriktningar och diagnoser att fördjupa sig i och har tydliga karriärvägar. Det finns alltid nya saker att lära eftersom tekniken, operationsmetoder och omvårdnadsforskningen ständigt utvecklas, säger Elena Kolesnikova.

Skulle du kunna tänka att arbeta med kirurgiska specialiteter?
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.

Utökad förskrivningsrätt?

Vårdförbundet anser att sjuksköterskor inom specialområden som diabetes, astma/allergi samt specialistsjuksköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor bör få utökad förskrivningsrätt.

Anser du att sjuksköterskor bör få en utökad förskrivningsrätt?
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.

Unik kompetens i gränslandet mellan omvårdnad och medicin

Madelene Vestin och Jenny Carlsson, avancerade specialistsjuksköterskor på akutkliniken på Kungälvs sjukhus.
Madelene Vestin och Jenny Carlsson, avancerade specialistsjuksköterskor på akutkliniken på Kungälvs sjukhus.
Avancerad specialistsjuksköterska är en unik kompetens och yrkesroll i gränslandet mellan omvårdnad och medicin. Madelene Vestin och Jenny Carlsson är två av de första avancerade specialistsjuksköterskorna på akutmottagning. I deras yrkesroll ingår medicinska bedömningar.

– Vi har arbetat på akutkliniken på Kungälvs sjukhus i femton respektive arton år. Efter att ha arbetat som specialistsjuksköterskor i akutsjukvård i ett par år gjorde vi ett studiebesök vid Linköpings universitetssjukhus, där några av landets första avancerade specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård var under utbildning. Vi fick då förmånen att gå den utbildningen på deltid i två år via en satsning som Västra Götalandsregionen initierat för att förbättra flödena och minska den totala vistelse­tiden för patienterna på akutmottagningen, säger Jenny Carlsson.

Gör egna bedömningar
– Arbetet som avancerad specialistsjuksköterska innebär bland annat att vi handlägger patienter och självständigt gör medicinska bedömningar. Vi kan initiera undersökningar så som röntgen eller ultraljud och självständigt handlägga isolerade sjukdomstillstånd, exempelvis enklare frakturer och mindre allvarliga infektioner. Yrkesrollen ställer högre krav på medicinskkunskap och färdighet, men vi har också stor nytta av vår omvårdnadskompetens, säger Madelene Vestin.
Redan i samband med triageringen identifieras de patienter som de avancerade specialistsjuksköterskorna kan handlägga och bedöma. Det bidrar till kortare väntetider och ett effektivare flöde på akutmottagningen.

Forma vår egen yrkesroll
– Att arbeta som avancerad specialistsjuksköterska är riktigt roligt och utvecklande. Vi kan definitivt rekommendera specialistsjuksköterskor med gedigen yrkeserfarenhet och ett stort medicinskt intresse att gå den här utbildningen. I dagsläget finns avancerade specialistsjuksköterskor bara i sjukhusvården, men det här är en yrkesgrupp som nog behövs i alla delar av sjukvården, säger Jenny Carlsson.
Eftersom Madelene och Jenny tillhör den första generationens avancerade specialistsjuksköterskor har de själva till stor del fått forma sin egen yrkesroll. I deras arbete ingår även att arrangera internutbildningar och mentorskapsgrupper för erfarna sjuksköterskor.

Intressant karriärväg
– Vi har visserligen fått ett utökat mandat och medicinskt patientansvar, men saknar rätten att skriva ut läkemedel, vilket skulle underlätta det självständiga patientarbetet. Samtidigt vill vi gärna framhålla den här yrkesrollen som en intressant karriärväg för sjuksköterskor som vill ta ett rejält professionellt utvecklingskliv utan att behöva lämna den kliniska verksamheten och bli chef, säger Madelene Vestin.
– Det vore också bra om avancerad specialistsjuksköterska blev en legitimerad yrkesroll, det skulle göra kompetensen tydligare och yrkesrollen lättare att definiera. Det märks att den här yrkesrollen behövs och vi har fått bra stöttning, inte minst från läkarna på akutkliniken. Efter utbildningen kom vi tillbaka till samma verksamhet – men nu i en helt ny yrkesroll, och det var lite som att vara ny på jobbet igen men också väldigt spännande och utvecklande, säger Jenny Carlsson.