Etikettarkiv: Distans

Digital vård på distans öppnar för nya möjligheter

Karin Ossmer, head of medical operations på Doktor24.

Vårdkontakterna på distans har införts snabbare och ökat sedan coronapandemin bröt ut. Den digitala vården avlastar den fysiska vården genom att finnas där när patienterna efterfrågar vård, men samtidigt är det viktigt med tydliga medicinska riktlinjer för digital och fysisk vård.

– Digital vård var på frammarsch redan innan coronapandemin bröt ut, men sedan dess har utvecklingen accelererat. Jag är övertygad om att den ökade efterfrågan på distansbaserad vård kommer att kvarstå även efter coronapandemin, säger Karin Ossmer, head of medical operations på Doktor24. Hon är specialistsjuksköterska i intensivvård och arbetade som sjuksköterska och chef på Karolinska universitetssjukhuset innan hon kom till Doktor24 2019.
52 procent av sjuksköterskorna kan själva tänka sig att arbeta med vård på distans. Inom öppenvården är motsvarande siffra 68 procent.
– Det är verkligen roligt att intresset är så stort. Den växande digitala vården har öppnat upp en ny utvecklingsmöjlighet för sjuksköterskor som vill arbeta självständigt, nyttja hela sin kompetens och kunna jobba hemifrån. Det har förmodligen bidragit till att fler sjuksköterskor stannar kvar i yrket, säger Karin Ossmer.

”Genom att behandla patienter med infektionssjukdomar digitalt minskar smittspridningen i samhället.”

Lägre tröskel till digital vård
– Den digitala vården avlastar den fysiska vården genom att finnas där när patienterna efterfrågar vård. Genom att behandla patienter med infektionssjukdomar digitalt minskar smittspridningen i samhället. Många upplever dessutom tröskeln till att söka digital vård som lägre jämfört med den fysiska vården. Fler söker vård i rätt tid, säger Karin Ossmer.
Hon betonar vikten av tydliga medicinska riktlinjer för vilka patienter som kan behandlas digitalt och vilka som bör hänvisas till den fysiska vården.
– Alla som jobbar i sjukvården kommer de närmaste åren att möta digital vård i någon form. Alla verksamheter kommer att behöva reflektera över vilka patienter som bör hanteras digitalt respektive fysiskt, säger Karin Ossmer.

Genererar nya frågeställningar
– Coronapandemin har öppnat upp möjligheten att införa digital vård på distans snabbare än normalt. Den utveckling vi befinner oss i just nu medför många spännande nya möjligheter. Samtidigt behöver man hantera de frågeställningar som kontinuerligt dyker upp kring exempelvis ersättningsmodeller och behovet av samverkan över vårdgivargränserna, säger Katarina Forsberg, e-hälsostrateg i Region Sörmland. Hon arbetade i två år som sjuksköterska inom akutvården innan hon 2019 blev e-hälsostrateg. Hon läser även en masterutbildning inom e-hälsa på Linnéuniversitetet.
– Digital vård minskar resandet, ökar tryggheten för patienten och gör det lättare för vårdgivare att prioritera vilka vårdkontakter som bör vara digitala eller fysiska. Distansvård ger också bättre möjligheter att upprätthålla kontinuitet i sjukvården, säger hon.

”Coronapandemin har öppnat upp möjligheten att införa digital vård på distans snabbare än normalt.”

Behov av nationell samverkan
Hon tror att många nya lösningar inom digital vård kommer att lanseras under de kommande åren, men betonar samtidigt vikten av att den digitala vårdutvecklingen hänger ihop med den övriga sjukvårdens utveckling. Fysiska vårdbesök behöver exempelvis alltid kunna erbjudas som ett alternativ till det digitala.
– I takt med att den digitala vården växer ser jag ett ökat behov av nationell samverkan kring standarder och gränssnitt, inte minst när de nya vårdinformationssystemen tas fram, säger Katarina Forsberg.

Katarina Forsberg, e-hälsostrateg i Region Sörmland.
Har distanskontakter och digitala kontakter med patienter ökat sedan corona­pandemin bröt ut?


Bland sjuksköterskor som arbetar inom öppenvården svarar 82% att distanskontakter och digitala kontakter har ökat.

Kan du själv tänka dig att arbeta med vård på distans, via telefon eller digitalt?


Inom öppenvården kan 68% av sjuksköterskorna tänka sig det.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige den 7–9 oktober 2020. Över 1000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.

24 praktiska exempel på vård på distans

Niclas Forsling, projektledare på Glesbygdsmedicinskt Centrum i Storuman.
Niclas Forsling, projektledare på Glesbygdsmedicinskt Centrum i Storuman.
Glesbygdsmedicinskt Centrum har i september publicerat en rapport ”Vård och omsorg på distans – 24 praktiska exempel från Norden”. Rapporten lyfter fram 24 beprövade digitala lösningar för vård och omsorg från de nordiska länderna.

Samtliga lösningar är beprövade och tillgängliga för medborgare i regioner och kommuner. En gemensam faktor är att de ökar förutsättningarna för självmonitorering och egenvård. De tjugofyra praktiska exemplen som lyfts fram i studien har delats in i fyra kategorier: fjärrbehandling, fjärrmonitorering, fjärrmöten samt nya digitala tjänster för vård och omsorg.

Mer nordiskt erfarenhetsutbyte
– Vård och omsorg på distans är aktuellt i samtliga nordiska länder. Vi delar många gemensamma utmaningar på området, bland annat glesbygdsområden, som finns i samtliga nordiska länder. De lösningar vi lyfter fram är till stor del olika varianter på ett fåtal återkommande teman. De sjukvårdsorganisationer som tillämpar en kombination av de distanslösningar vi presenterar i rapporten har goda förutsättningar för att kunna bedriva god och nära vård, säger Niclas Forsling, projektledare på Glesbygdsmedicinskt Centrum i Storuman.
– Med det här projektet vill vi dels illustrera att tekniken redan finns här och dels lyfta fram goda exempel från samtliga nordiska länder. På det här området kan vi definitivt samverka mer över landsgränserna, säger Niclas Forsling.

Obemannade hälsorum
Han framhäver de obemannade hälsorum som Region Västerbotten erbjuder på orter där det är mer än fem mil till närmaste hälsocentral som ett bra distansvårdsexempel.
– I hälsorummen kan patienten själv mäta exempelvis sitt blodtryck och andra viktiga hälsoparametrar. Hälsorummen ökar tillgängligheten till sjukvården, minskar patienters restid och ger dem utökade möjligheter att själva övervaka sin hälsostatus, säger Niclas Forsling.

Framgångsrikt danskt projekt
Ytterligare ett bra exempel på framgångsrik digital vård är en Telekitlösning kopplad till KOL som används i många danska kommuner. Satsningen gör det möjligt för patienter att själva mäta exempelvis sin syreupptagningsförmåga i det egna hemmet. Det ger patienten en känsla av att vården kommer närmare.
– I Danmark planerar man att genomföra fler liknande satsningar även för patienter med andra kroniska sjukdomar. Satsningen har sitt ursprung i ett lokalt initiativ som har lett till att en ny nationell infrastruktur byggs för hantering av kroniker genom en gemensam plattform som ska samla mätdata och integrera instrument för olika kronikergrupper, säger Niclas Forsling.

Strukturerad implementering
Han lyfter även fram Norges nationella välfärdsteknologiska program (NVP) som en sofistikerad strategi för strukturerat införande av vård- och omsorgslösningar. I programmet har man lyckats samla merparten av landets cirka 420 kommuner. Över tvåhundra projekt genomförs parallellt runtom i landet, på alla nivåer, från pilotprojekt till implementering, och drivs av norska myndigheter i samverkan.

Fjärrbehandling
• Virtuella hälsorum – snabbare dia­gnos och behandling (Sverige, Danmark)
• Lifeline en livlina i nöd när avstånden är för stora (Island)
• AGNES – läkarmottagningen med telemedicin (Island)
• Trappa – en logopedklinik online (Island)
• Telemedicin hjälper människor hantera sin KOL hemma (Danmark)
• Internetpsykiatri bra hjälp för ångest och depression (Danmark)
• Skype kan hjälpa vid ångest och depression (Norge)
• Surfplatta med videokommunikation hjälper njursjuka att göra dialys hemma (Norge)
• Njursjuka i Akureyri slipper resor på 40 mil till huvudstaden för att få dialys (Norge)
• Cancerpatienter får ökad livskvalitet med hjälp av mobil eller dator (Finland)

Fjärrmonitorering
• App i smarta telefonen övervakar hälsa hos kroniskt sjuka (Sverige)
• Digital nattillsyn med kamera bjuder på ostörd sömn (Sverige)
• GPS och virtuella staket vanlig positioneringsteknik (Norge, Sverige)
• Gravida kvinnor med komplikationer kan göra egna mätningar hemma (Danmark)
• Läkemedelsrobotar i Umeå ger ökad livskvalitet (Norge, Sverige)
• Sensorteknik på väg att införas i hela Norge
• Digitalt trygghetssystem för att människor ska kunna bo kvar hemma (Finland)

Fjärrmöten
• Glesbygdsinvånare träffar doktorn via smart videoteknik (Sverige)
• Pipaluk – en telemedicinsk lösning som hjälper grönlänningar
• App minskar oron inom social omsorg (Finland)
• E-tjänst för hälsovård och omsorg öppen dygnet runt (Finland)

Nya digitala tjänster för vård och omsorg
• E-hälsotjänster tillgängliga för alla och alltid (Island)
• Svarstjänst hjälper kommuner att agera på information (Norge)
• Valfrihet med måltidsautomat i hemmet (Finland)

Digital vård på distans

8 av 10 sjuksköterskor anser att digital vård på distans ska finnas som en möjlighet inom sjukvården. Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att utforska potentialen för den digitala vården samt hur den ska komplettera den fysiska vården på bästa sätt.

Anser du att digital vård på distans ska finnas som en möjlighet inom hälso- och sjukvården?

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.

Jobba hemifrån med framtidens vård

Sjuksköterskan Christina Wahlby har sin arbetsplats i hemmet utanför Visby. Foto: Tommy Söderlund
Sjuksköterskan Christina Wahlby har sin arbetsplats i hemmet utanför Visby. Foto: Tommy Söderlund
Vill du arbeta på distans, med intressanta och fokuserade patientmöten och få möjlighet att utvecklas som sjuksköterska?
Välkommen till MedHelp, en av Nordens ledande vårdoperatörer för distansvård och digitala vårdtjänster. Här satsar man på sina sjuksköterskor så att de ska trivas och må bra.

MedHelp grundades 2000 och är en pionjär i branschen, med innovativa tjänster och arbetssätt. Företaget erbjuder bland annat sjukvårdsrådgivning, vårdtriage, rehabstöd och andra digitala lösningar. För sjuksköterskor finns en rad spännande karriärmöjligheter.
– Det var som att komma hem när jag började här. Jag möttes av värme, tillit och intresse och fick chefer som verkligen lyssnar och uppmuntrar, säger Liz Essman, specialistsjuksköterska i ögonmedicin, som började på MedHelp hösten 2017. Idag arbetar hon på distans hemma i Göteborg, men utgår från kontoret i Stockholm, som sjuksköterska på sjukvårdsrådgivningen 1177, som MedHelp driver i Region Stockholm genom avtal med landstinget.
Liz har lång erfarenhet av att arbeta med människor. Hon började sitt yrkesliv 1980 som sjukvårdsbiträde och undersköterska för att sedan utbilda sig till polis. Efter tio år som polis läste hon till sjuksköterska. Liz har arbetat inom region-, läns- och primärvård och under tolv år med telefonrådgivning.
– Jag har alltid drivits av nyfikenhet och en vilja att arbeta på ett djupare plan med människor i utsatta situationer. Det har löpt som en röd tråd genom mina olika arbeten, säger Liz, som även är utbildad diakon i Svenska kyrkan.
Nyfikenheten och en önskan om att kunna arbeta mer flexibelt och innovativt fick Liz att ta steget från att arbeta med telefonrådgivning i offentlig regi till MedHelp.
– Stora organisationer har oftast hierarkisk och linjär organisationsstruktur och det är svårt att göra sin röst hörd. Det var ett stort beslut att våga säga upp mig, men jag har inte ångrat mig. Här på MedHelp råder en helt annan kultur. Det är korta beslutsvägar och det finns en lyhördhet för medarbetarnas idéer och synpunkter, menar hon.

Är du legitimerad sjuksköterska med minst fem års yrkeserfarenhet? Söker du nya utmaningar? Läs mer här!

Lugnare och tryggare
Liz framhåller att trots att det idag är samma arbete hon utför så är skillnaderna mycket stora. När hon arbetar i hemmet på distans får hon en bättre fokus på själva samtalet och ökad interaktion med patienten. De klara rutinerna inom Medhelp och stödet av arbetsledare under arbetet ger trygghet för såväl henne som patienterna.
Hon får medhåll av sin kollega Christina Wahlby, som har sin arbetsplats i hemmet utanför Visby. Hon har arbetat som sjuksköterska i snart 40 år, bland annat på Visby lasarett, som distriktssköterska och som verksamhetschef på sjukvårdsrådgivningen i Visby. När hon fick reda på att MedHelp erbjöd möjligheten att arbeta med telefonrådgivning hemifrån blev hon intresserad direkt.
– Att arbeta hemifrån ger en helt annan koncentration, utan stim och störningar från omgivningen. Vi hanterar alla typer av frågeställningar och vissa är mycket allvarliga och komplexa. Det är enormt intressant och spännande, men också krävande. Därför gäller det att fokusera fullt ut på patientmötet och det kan jag göra nu. Samtalen blir effektiva och jag får en helt annan kontakt med den som ringer, säger hon.
– Om jag behöver rådgöra med en kollega kan jag alltid kontakta min arbetsledare under pågående samtal. Vi har också en väldigt tydlig samtals­process, som ger struktur, trygghet och ökad patientsäkerhet.

Goda villkor
Det finns även en kontinuerlig och nära kontakt med chefer och kollegor, via videomöten, och varje fredag träffas alla i Christinas grupp för fika över Skype.
– Det är inte så att man är ensam i jobbet och utan arbetskamrater. Tvärtom har vi stark gemenskap och sammanhållning.
MedHelp satsar mycket på en god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning. Ett led i detta är Zebra, som initierats av sjuksköterskor. Projektet innebär att man arbetar kortare dagar, med bibehållen heltidslön, och inte mer än sex timmar per dag med patienter. Kompetensutveckling och ett generöst friskvårdsbidrag är andra viktiga delar i MedHelps personalpolicy. Liz och Christina framhåller att de goda villkoren gör att de orkar mycket mer och känner sig mer tillfreds med jobbet.
– Schema och arbetstider respekteras, lönen är bra och man blir uppmuntrad, stöttad och sedd. Att dessutom få jobba hemifrån är en fantastisk förmån.

Liz Essman, specialistsjuksköterska i ögonmedicin.
Liz Essman, specialistsjuksköterska i ögonmedicin.

MedHelp
MedHelp är en av Nordens ledande vårdoperatörer för högkvalificerad vård på distans och smarta lösningar inom e-hälsa. Företaget erbjuder bland annat sjukvårdsrådgivning per telefon, och digitala tjänster inom rehabstöd, vårdtriage och sjukanmälan. Här arbetar cirka 270 sjuksköterskor i en utvecklande och stöttande miljö.
Är du intresserad av att veta mer? Läs mer på www.medhelp.se