Digital vård på distans

Digital vård på distans öppnar för nya möjligheter

Publicerad 21 oktober 2020
Text: Annika Wihlborg
Karin Ossmer, head of medical operations på Doktor24.

Vårdkontakterna på distans har införts snabbare och ökat sedan coronapandemin bröt ut. Den digitala vården avlastar den fysiska vården genom att finnas där när patienterna efterfrågar vård, men samtidigt är det viktigt med tydliga medicinska riktlinjer för digital och fysisk vård.

– Digital vård var på frammarsch redan innan coronapandemin bröt ut, men sedan dess har utvecklingen accelererat. Jag är övertygad om att den ökade efterfrågan på distansbaserad vård kommer att kvarstå även efter coronapandemin, säger Karin Ossmer, head of medical operations på Doktor24. Hon är specialistsjuksköterska i intensivvård och arbetade som sjuksköterska och chef på Karolinska universitetssjukhuset innan hon kom till Doktor24 2019.
52 procent av sjuksköterskorna kan själva tänka sig att arbeta med vård på distans. Inom öppenvården är motsvarande siffra 68 procent.
– Det är verkligen roligt att intresset är så stort. Den växande digitala vården har öppnat upp en ny utvecklingsmöjlighet för sjuksköterskor som vill arbeta självständigt, nyttja hela sin kompetens och kunna jobba hemifrån. Det har förmodligen bidragit till att fler sjuksköterskor stannar kvar i yrket, säger Karin Ossmer.

”Genom att behandla patienter med infektionssjukdomar digitalt minskar smittspridningen i samhället.”

Lägre tröskel till digital vård
– Den digitala vården avlastar den fysiska vården genom att finnas där när patienterna efterfrågar vård. Genom att behandla patienter med infektionssjukdomar digitalt minskar smittspridningen i samhället. Många upplever dessutom tröskeln till att söka digital vård som lägre jämfört med den fysiska vården. Fler söker vård i rätt tid, säger Karin Ossmer.
Hon betonar vikten av tydliga medicinska riktlinjer för vilka patienter som kan behandlas digitalt och vilka som bör hänvisas till den fysiska vården.
– Alla som jobbar i sjukvården kommer de närmaste åren att möta digital vård i någon form. Alla verksamheter kommer att behöva reflektera över vilka patienter som bör hanteras digitalt respektive fysiskt, säger Karin Ossmer.

Genererar nya frågeställningar
– Coronapandemin har öppnat upp möjligheten att införa digital vård på distans snabbare än normalt. Den utveckling vi befinner oss i just nu medför många spännande nya möjligheter. Samtidigt behöver man hantera de frågeställningar som kontinuerligt dyker upp kring exempelvis ersättningsmodeller och behovet av samverkan över vårdgivargränserna, säger Katarina Forsberg, e-hälsostrateg i Region Sörmland. Hon arbetade i två år som sjuksköterska inom akutvården innan hon 2019 blev e-hälsostrateg. Hon läser även en masterutbildning inom e-hälsa på Linnéuniversitetet.
– Digital vård minskar resandet, ökar tryggheten för patienten och gör det lättare för vårdgivare att prioritera vilka vårdkontakter som bör vara digitala eller fysiska. Distansvård ger också bättre möjligheter att upprätthålla kontinuitet i sjukvården, säger hon.

”Coronapandemin har öppnat upp möjligheten att införa digital vård på distans snabbare än normalt.”

Behov av nationell samverkan
Hon tror att många nya lösningar inom digital vård kommer att lanseras under de kommande åren, men betonar samtidigt vikten av att den digitala vårdutvecklingen hänger ihop med den övriga sjukvårdens utveckling. Fysiska vårdbesök behöver exempelvis alltid kunna erbjudas som ett alternativ till det digitala.
– I takt med att den digitala vården växer ser jag ett ökat behov av nationell samverkan kring standarder och gränssnitt, inte minst när de nya vårdinformationssystemen tas fram, säger Katarina Forsberg.

Katarina Forsberg, e-hälsostrateg i Region Sörmland.
Har distanskontakter och digitala kontakter med patienter ökat sedan corona­pandemin bröt ut?


Bland sjuksköterskor som arbetar inom öppenvården svarar 82% att distanskontakter och digitala kontakter har ökat.

Kan du själv tänka dig att arbeta med vård på distans, via telefon eller digitalt?


Inom öppenvården kan 68% av sjuksköterskorna tänka sig det.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige den 7–9 oktober 2020. Över 1000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.